ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλειμματικός ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τ/κ Περιουσιών για το 2024 – Πόσα θα στοιχίσουν έργα συντήρησης και επιδιόρθωσης υποστατικών

Ελλειμματικός ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τ/κ Περιουσιών για το 2024 – Πόσα θα στοιχίσουν έργα συντήρησης και επιδιόρθωσης υποστατικών

Ελλειμματικό προϋπολογισμό για το 2024 κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Εσωτερικών εκ μέρους του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, με το έλλειμμα, ωστόσο, να καλύπτεται από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το 2024 προβλέπει συνολικά έσοδα 16,6 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 7 εκατ. ευρώ παρέχεται ως κρατική χορηγία προς τον Κηδεμόνα Τ/κ περιουσιών, ποσό 5,6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται να προέλθει από ενοίκια μίσθωσης Τουρκοκυπριακών περιουσιών και διάφορα άλλα έσοδα και ποσό 4 εκατ. ευρώ από εκτέλεση διαφόρων έργων εκ μέρους του ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού των τεχνικών συνεργείων, έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό εξόδων, η οποία συντελείται για λογιστικούς σκοπούς.

Την ίδια ώρα, τα προϋπολογιζόμενα έξοδα του Ταμείου για το 2024 ανέρχονται στα 17,7 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, προστίθεται, ο προϋπολογισμός υποβάλλεται με έλλειμμα χρήσης για το έτος 2024 με το ποσό του 1,15 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση, το πρόσθετο ποσό του 1,15 εκατ. ευρώ για ισοσκελισμό του προϋπολογισμού αναμένεται να προέλθει από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, το οποίο μέχρι 31/12/2022 ανερχόταν στο ποσό των 5,1 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί πως, με βάση τον προϋπολογισμό, οι κύριες κατηγορίες δαπανών αφορούν:

 • Συντήρηση Τ/κ περιουσιών – Επιδιόρθωση και βελτίωση τ/κ οικιών στις οποίες διαμένουν πρόσφυγες: 6,1 εκατ. ευρώ
 • Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων από συνεργεία επιδιορθώσεων): 4,2 εκατ. ευρώ
 • Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο Τ/κ Περιουσιών: 2,4 εκατ. ευρώ
 • Τέλη αποχετεύσεων: 1,4 εκατ. ευρώ
 • Δευτερεύοντα έργα – Επιδιόρθωση και συντήρηση τ/κ κτιρίων, διατηρητέων οικοδομών και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης: 1,3 εκατ. ευρώ\
 • Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τ/κ αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων: 389.950 ευρώ
  Αγορά υπηρεσιών: 293.500 ευρώ
 • Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό: 200.000 ευρώ
 • Δευτερεύοντα έργα – Επιδιόρθωση και βελτίωση τ/κ οικιών στις οποίες διαμένουν Τ/κ: 169.000 ευρώ\
 • Καθαριότητα ανοικτών χώρων σε τ/κ συνοικίες εντός των πόλεων: 133.700 ευρώ
 • Σύνδεση με αποχετευτικά συστήματα τ/κ περιουσιών: 97.000 ευρώ
 • Επιδιόρθωση οικιών που ανεγέρθηκαν με το σχέδιο αυτοστέγασης σε μεμονωμένες τ/κ περιουσίες, πόλεις και χωριά: 50.010 ευρώ

Οι βασικοί κίνδυνοι για το Ταμείο

Πάντως, σε παράρτημα που συνοδεύει τον προϋπολογισμό του Ταμείου, καταγράφονται μία σειρά από κίνδυνοι που περιβάλλουν τη διαχείριση των Τ/κ περιουσιών, οι οποίοι διαχωρίζονται σε λειτουργικούς, στρατηγικούς και οικονομικούς.

Όσον αφορά τους λειτουργικούς κινδύνους αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ο κίνδυνος από την είσοδο και χρήση των ακατοίκητων Τ/κ περιουσιών από παράνομους χρήστες. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, η πλειοψηφία των Τ/κ περιουσιών που δεν χρησιμοποιούνται είναι σε κακή κατάσταση και σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου οποιουδήποτε που εισήλθε (έστω και παράνομα) σε περιουσία υπό τη διαχείρισης της Υπηρεσίας, υπάρχει πιθανή ευθύνη του Κηδεμόνα. Επίσης, προστίθεται, δημιουργούνται άλλα θέματα ασφάλειας για τις περιοχές όπου υπάρχουν τέτοιες περιουσίες (π.χ. παράνομες δράσεις εντός των περιουσιών).

Άλλοι λειτουργικοί κίνδυνοι σχετίζονται με το ότι οι Τ/κ περιουσίες που είναι μισθωμένες και θεωρητικά είναι σε κατοικήσιμη κατάσταση, λόγω της μεγάλης ηλικίας τους μπορεί να είναι επικίνδυνες για τους ενοίκους.

Επίσης, υπάρχει κίνδυνος για πιθανό τραυματισμό/θάνατο από την κατάρρευση Τ/κ περιουσιών που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, καθώς επίσης για υλικές ζημιές σε γειτονικά κτίρια, στο οδικό δίκτυο ή σε οχήματα από την κατάρρευση Τ/κ περιουσιών που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, ενώ λόγω του ότι το προσωπικό των Κλάδων Τ/κ περιουσιών υπάγεται στους οικείους Επάρχους και είναι εναλλάξιμο, υπάρχει ο κίνδυνος μετακίνησης προσωπικού που έχει βαθιά γνώση και εμπειρία. Ο εν λόγω κίνδυνος, επισημαίνεται, διογκώνεται και λόγω των πολλών κενών και αδυναμιών του μηχανογραφικού συστήματος της Υπηρεσίας.

Στρατηγικοί και οικονομικοί κίνδυνοι

Σε ό,τι αφορά τους στρατηγικούς κινδύνους τονίζεται, μεταξύ άλλων, πως λόγω της περιορισμένης δυνατότητας ελέγχου των μισθωτών, ένεκα της έλλειψης προσωπικού και σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος, ελλοχεύει ο κίνδυνος να περιέρχονται περιουσίες στη κατοχή μη δικαιούχων (π.χ. υπεκμισθώσεις). Τέτοιες περιπτώσεις, προστίθεται, μπορούν να δημιουργήσουν άσχημη δημόσια εικόνα για την Υπηρεσία.

Επιπρόσθετα, άλλους στρατηγικούς κινδύνους αποτελούν οι νομικοί περιορισμοί στη χρήση και διάθεση των περιουσιών, οι οποίοι περιορίζουν τη δυνατότητα της Υπηρεσίας να βελτιώσει την στρατηγική διαχείριση, η δημιουργία προβληματικών κοινωνικών ιστών («γκετοποίηση περιοχών») λόγω της διάθεσης των περιουσιών αποκλειστικά σε άτομα χαμηλού βιοτικού επιπέδου, καθώς και λόγω του απαρχαιωμένου κτιριακού αποθέματος, όπως επίσης και από το γεγονός πως τα οφέλη από τη διαχείριση Τ/κ περιουσιών δεν διανέμονται σε όλους τους πρόσφυγες, δημιουργώντας το αίσθημα κοινωνικής αδικίας σε μερίδα των προσφύγων.

Την ίδια ώρα, οι οικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με την συνεχόμενη αύξηση των εξόδων της Υπηρεσίας, λόγω του ότι οι Τ/κ περιουσίες υπό διαχείριση είναι μεγάλης ηλικίας και έχουν αυξανόμενη ανάγκη συντήρησης, με την ανεπαρκή δυνατότητα σωστού οικονομικού προγραμματισμού της Υπηρεσίας, λόγω της μη δυνατότητας του μηχανογραφικού συστήματος να παρουσιάζει οικονομικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, καθώς και με την πιθανή απώλεια εσόδων λόγω της ανεπάρκειας του μηχανογραφικού συστήματος να φιλτράρει τις διαθέσιμες περιουσίες, σε συνδυασμό με την αναποτελεσματική διαδικασία διάθεσης των περιουσιών.

Άλλοι οικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με την μη αυτοματοποιημένη διαδικασία καταχώρισης των εισπράξεων, με πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, με το γεγονός ότι τα έξοδα ανά περιουσία και ανά είδος εξόδων δεν μηχανογραφούνται με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των εξόδων, όπως επίσης και με αιτήματα/αγωγές από τους Τ/κ ιδιοκτήτες για αποζημίωση λόγω της διαχείρισης των περιουσιών από τον Κηδεμόνα, απαλλοτριώσεις κ.ά.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Εκτός Πινδάρου η Νιόβη Παρισσινού - Τέλος ο ΔΗΣΥ για την πρώην Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπο

Σε διαθεσιμότητα ο Διευθυντής της Υπ.Μεταλλειών - Ζήτησε ανάκληση όλων των αδειών η Παναγιώτου

Βρέθηκαν για ώρες στο σημείο της απόπειρας φόνου οι ανακριτές – Η κατάσταση της υγείας του θύματος

Στον Αρχηγό Αστυνομίας με οδηγίες ΓΕ για ποινική διερεύνηση το πόρισμα για χειραγώγηση αγώνων ποδοσφαίρου

Πέντε νέες κάμερες θα τεθούν σε λειτουργία στη Λεμεσό - Πότε θα αρχίσουν να γράφουν

Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Σιωπή από Ιερά Σύνοδο - Τι γίνεται με τα χρονικά περιθώρια της έρευναςΥποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους - Όλα όσα έγιναν

Υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους - Όλα όσα έγιναν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 25 Απριλίου, η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρων Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Σχολικών Εφορειών. Το ThemaOnline σας μετέφερε τη διαδικασία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top