ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Ο εκπαιδευτικός είναι ο σημαντικότερος φορέας αλλαγής»

ΠτΔ: «Ο εκπαιδευτικός είναι ο σημαντικότερος φορέας αλλαγής»

O/η εκπαιδευτικός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης και αλλαγής, γιατί συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, είπε, σε χαιρετισμό του, τον οποίο διάβασε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 70 χρόνων από την ίδρυση της ΟΕΛΜΕΚ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Πρόσθεσε ότι ο εκπαιδευτικός είναι ο σημαντικότερος φορέας αλλαγής και η επίδρασή του στην αποτελεσματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από την επίδραση του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι βασική προτεραιότητα της νέας Διακυβέρνησης αποτελεί η Παιδεία, η οποία είναι μια σοβαρή επένδυση που επηρεάζει όλη την κοινωνία.

«Όλοι οι φορείς έχουν σοβαρό ρόλο να διαδραματίσουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι αποδεδειγμένο, όμως, ερευνητικά ότι ο/η εκπαιδευτικός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης και αλλαγής, γιατί συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Προτεραιότητά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες στρεβλώσεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος και να προχωρήσουμε προς ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό, συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα», συμπλήρωσε.

Όπως είπε, «αποσκοπώντας στην άμεση εφαρμογή των προγραμματικών μας προτάσεων, ήδη έχουμε προχωρήσει στην υλοποίηση καινοτομιών και προωθούμε σειρά από άλλες, με στόχο τη ριζική μεταρρύθμιση και την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος».

Και πιο συγκεκριμένα, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στη Μέση Εκπαίδευση, «διαμορφώσαμε ένα μαθητοκεντρικό σύστημα αξιολόγησης, βασισμένο σε παιδαγωγικά κριτήρια, το οποίο πλαισιώνεται από δυναμικό πρόγραμμα επιμόρφωσης».

«Πρόσθετα, αναδιοργανώνουμε μέσα από διάλογο την Ειδική Εκπαίδευση και πορευόμαστε προς το συμπεριληπτικό σχολείο, το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους στη βάση συγκεκριμένου πλάνου. Προχωρήσαμε με τη δημιουργία ομάδων, οι οποίες εργάζονται για την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών μας Προγραμμάτων με στόχο τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης, ώστε να έχουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο να προάγει τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις των μαθητών/τριών, ούτως ώστε να είναι ενεργοί πολίτες, ικανοί και ικανές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υλοποιούν αυτό που άρχισε η προηγούμενη Διακυβέρνηση για ένα νέο Σύστημα Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου, με προϋπολογισμό πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ και με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα επόμενα 2-3 χρόνια.

«Απώτερος σκοπός, είναι να δημιουργήσουμε ένα έγκυρο και αξιόπιστο Σύστημα, το οποίο θα  προωθεί τη βελτίωση τόσο του σχολικού έργου όσο και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ήδη, η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας έχει θεσμοθετηθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο μήνα. Συγκεκριμένα, το κάθε σχολείο θα υλοποιεί το δικό του σχέδιο δράσης σχετικά με την επιτέλεση της αποστολής του, ενώ το Υπουργείο, έχοντας εποπτικό ρόλο, θα στηρίζει και θα συνεπικουρεί την προσπάθεια», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι εισάγουν, ταυτόχρονα, νέα και σύγχρονα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη βάση των δικών τους αναγκών, επενδύοντας ουσιαστικά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

«Αξιοσημείωτος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των σχολικών μας μονάδων και η ταυτόχρονη προώθηση άλλων τριών συναφών δράσεων για τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών και των μαθητριών μας, οι οποίες επίσης χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ψηφιακά εγγράμματο εκπαιδευτικό, οποίος με τις γνώσεις και δεξιότητες χρήσης κα αξιοποίησης της τεχνολογίας στη διδασκαλία θα βοηθήσει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της», συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι την ίδια στιγμή, αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων όπως η βία και παραβατικότητα.

«Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα σειρά μέτρων ενδυνάμωσης των σχολείων, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται ο παιδαγωγικός ρόλος του. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζονται εναλλακτικά προγράμματα μάθησης για παιδιά με προκλητικά παραβατική συμπεριφορά, έτσι ώστε να δώσουμε ευκαιρία να στηριχθούν τόσο τα συγκεκριμένα παιδιά, όσο και τα υπόλοιπα παιδιά έχοντας το δικαίωμα της ομαλής φοίτησης», σημείωσε.

Σε αυτή την πορεία για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, επεσήμανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο ρόλος του κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαίτερα, των οργανωμένων εκπαιδευτικών, δεν μπορεί να παραγνωριστεί.

«Ο εκπαιδευτικός είναι ο σημαντικότερος φορέας αλλαγής και η επίδρασή του στην αποτελεσματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από την επίδραση του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην ΟΕΛΜΕΚ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Οργάνωση, από ιδρύσεως της, υπήρξε βασικός πυλώνας του εκπαιδευτικού συστήματος και της παιδείας ευρύτερα στον τόπο μας.

«Στα επιτεύγματά της περιλαμβάνονται η σθεναρή υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, η διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και η προώθηση της ευημερίας τους, η κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής, κ.ά. Η ΟΕΛΜΕΚ μέσα στα χρόνια έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ρόλου των εκπαιδευτικών, ως απαραίτητων εταίρων στην κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της ΟΕΛΜΕΚ, «αναγνωρίζουμε επίσης τις ατομικές προσπάθειες κάθε εκπαιδευτικού που συμμετείχε και συμμετέχει σε αυτό το ταξίδι».

«Η δέσμευση στο ευγενές αυτό επάγγελμα είναι αξιέπαινη και ο αντίκτυπος στη ζωή αμέτρητων παιδιών είναι ανυπολόγιστος. Ο εκπαιδευτικός είναι ο αρχιτέκτονας του μέλλοντος, ο οποίος διαμορφώνει το μυαλό και τις στάσεις της επόμενης γενιάς. Καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την προσαρμοστικότητα στους μαθητές του. Εμπνέει την περιέργεια, ενεργοποιεί τη φαντασία και καθοδηγεί τους μαθητές να γίνουν δια βίου μανθάνοντες/ουσες. Είναι επαγγελματίας αλλά συνάμα και παιδαγωγός και οφείλει να αποτελεί πρότυπο για τους μαθητές και τις μαθήτριες», σημείωσε.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι σημαντικός υπήρξε ο ρόλος της ΟΕΛΜΕΚ διαχρονικά, σε όλες τις δύσκολες στιγμές της ιστορίας του τόπου μας.

«Η Οργάνωση στάθηκε βράχος στην προσπάθεια για διατήρηση της ταυτότητάς μας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας και γι’ αυτό την τιμούμε. Ως Κυβέρνηση αναγνωρίζουμε τον ρόλο της ΟΕΛΜΕΚ, όπως επίσης γνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός συνεχώς αυξάνονται», είπε.

«Ακριβώς σε αυτή τη δύσκολη πορεία αντιμετώπισης και διαχείρισης  των νέων προκλήσεων, αναμένουμε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε την πολύτιμη συμβολή όλων των εκπαιδευτικών, τόσο υπηρεσιακά όσο και μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου, της ΟΕΛΜΕΚ», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «απόδειξη όλων όσων έχω προαναφέρει, αποτελεί η συνεχής, αγαστή και ουσιαστική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ ΥΠΑΝ και ΟΕΛΜΕΚ τους τελευταίους μήνες. Σκοπεύουμε να τη συνεχίσουμε υιοθετώντας σύγχρονες μεθοδολογίες και με επικέντρωση σε παιδαγωγικά κυρίως κριτήρια».

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι απειλές της Χεζμπολάχ είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι απειλές της Χεζμπολάχ είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές

Οι απειλές της Χεζμπολάχ είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μάθιου Μίλερ, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, αναφερόμενος στις απειλές που εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, προς την Κύπρο .

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top