ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκρίθηκαν πρόσθετα κονδύλια για Ινστιτούτο Καρκίνου, Υφυπουργείο Μετανάστευσης και μέτρα κατά της ακρίβειας

Εγκρίθηκαν πρόσθετα κονδύλια για Ινστιτούτο Καρκίνου, Υφυπουργείο Μετανάστευσης και μέτρα κατά της ακρίβειας

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδη, ενέκρινε τροποποιήσεις που περιλαμβάνουν πρόσθετες πιστώσεις, μειώσεις και μεταφορές προτεινόμενων πιστώσεων του Προϋπολογισμού για το 2024.

 Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, οι τροποποιήσεις κρίθηκαν απαραίτητες ως προς την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης, στη βάση αποφάσεων που λήφθηκαν τους τελευταίους δύο μήνες. Οι πλείστες τροποποιήσεις αφορούν πολιτικές και μέτρα κοινωνικής φύσεως, όπως επίσης και στους τομείς της Παιδείας και της Υγείας , που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, ενώ συμπεριλαμβάνονται και τα στοχευμένα μέτρα της δέσμης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας και για υλοποίηση της νέας στεγαστικής πολιτικής για προσιτή κατοικία.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται πιστώσεις που αφορούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού, με ενίσχυση των μέτρων που ήδη άρχισαν να αποδίδουν όπως επίσης και για τη σύσταση και λειτουργία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, Ασύλου και Ένταξης που ευελπιστούμε η Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν.

Ο προϋπολογισμός παραμένει πλεονασματικός και όλες οι πολιτικές και τα μέτρα που περιλαμβάνει εντάσσονται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε, επίσης, στο πλαίσιο της συζήτησης, για την υλοποίηση όλων των προαπαιτούμενων οροσήμων που αφορούν την 2η δόση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και την πορεία υλοποίησης των οροσήμων της 3ης δόσης, τα οποία βρίσκονται ενώπιον της Νομοθετικής εξουσίας και Εκτελεστικής εξουσίας. Στόχος της Κυβέρνησης παραμένει η πλήρης αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η εκταμίευση της 2ης και 3ης δόσης μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θεσμοθέτηση της παραχώρησης δέκα υποτροφιών σε γυναίκες εις μνήμη της Χριστιάνας Κούτα, σε ετήσια βάση, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ έκαστη και συνολικού ποσού 30 χιλιάδων ευρώ ανά έτος.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 28 Μαρτίου 2023, εξήγγειλε την παραχώρηση των υποτροφιών σε γυναίκες εις μνήμη της Χριστιάνας Κούτα, ακαδημαϊκού και υπερασπίστριας της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε γυναίκες άνω των 30 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές. Για κάθε έτος, οι υποτροφίες θα παραχωρούνται σε δέκα γυναίκες άνω των 30 ετών, σε διαφορετικούς τομείς σπουδών, όπου διαπιστώνεται περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικών στη βάση κριτηρίων επίδοσης. Για το ακαδημαϊκό έτος (2023-2024), οι υποτροφίες θα παραχωρηθούν σε φοιτήτριες που επιθυμούν να φοιτήσουν σε προγράμματα STEAM (Επιστήμες, Τεχνολογίες, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά).

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα αναθέσει στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.), όπως προχωρήσει στις απαιτούμενες διαδικασίες για την παραχώρηση των υποτροφιών, για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024.

 Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Χορηγιών του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών για την Επιχορήγηση Προγραμμάτων και Δράσεων στον τομέα Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών, για την περίοδο 2023-2028.

Ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, η σύσταση και η λειτουργία του οποία αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2022, έχει την ευθύνη για τον συντονισμό, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών Βίας κατά των Γυναικών σε Εθνικό επίπεδο.

Ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών προχώρησε στον καταρτισμό ειδικού Σχεδίου Χορηγιών, το οποίο θα έχει ισχύ για τη χρονική περίοδο 2023-2028, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιχορηγεί Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας που περιέχονται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Το Σχέδιο Χορηγιών για Προγράμματα/Δράσεις, θέτει τα κριτήρια και καθορίζει τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ως σωματεία ή ιδρύματα, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή φυσικό πρόσωπο δικαιούται να λάβει επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προάγουν τους σκοπούς της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2023-2028 και των εκάστοτε πολιτικών και προτεραιοτήτων στον τομέα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών.

Η αναμενόμενη δαπάνη για το έτος 2023 θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών. Ο προϋπολογισμός του Συντονιστικού Φορέα ανέρχεται για το έτος 2023 σε €190.000, εκ των οποίων ποσό ύψους €35.000 θα διατεθεί για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2023-2028. Σημειώνεται ότι, στον Προϋπολογισμό του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για τα έτη 2024-2026, έχει γίνει ανάλογη πρόβλεψη και έχει συμπεριληφθεί ποσό ύψους €60.000 κατ’ έτος, για την επιχορήγηση προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:ΥΠΕΞ: «Η Κύπρος δεν ήταν και δεν θα είναι μέρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή»

ΥΠΕΞ: «Η Κύπρος δεν ήταν και δεν θα είναι μέρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή»

Η Κύπρος «δεν έχει αποτελέσει και δεν θα αποτελέσει μέρος της κρίσης» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κρίση στη Μέση Ανατολή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, αναφερόμενος εμμέσως στις δηλώσεις Νασράλα, χωρίς να κατονομάζει τον ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top