ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποφάσισε επαναξιολόγηση των έργων στον Ακάμα το Υπουργικό Συμβούλιο

Αποφάσισε επαναξιολόγηση των έργων στον Ακάμα το Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση, που παρουσίασε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρος Ξενοφώντος, για αλλαγές που αφορούν την υλοποίηση των έργων του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ) του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα.

Το ΣΑΑ του ΕΔΠ Ακάμα εγκρίθηκε στην τελική του μορφή το 2021 και αποτελεί συνέχεια του Διαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 που εγκρίθηκε το 2016. Έχει απώτερο σκοπό την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών για τις τοπικές κοινότητες  και, τέλος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Στα πλαίσια της εφαρμογής του ΣΑΑ του ΕΔΠ Ακάμα είχε ξεκινήσει το 2021 από το Τμήμα Δασών, η βελτίωση του οδικού δικτύου – Φάση Α που περιλαμβάνει τους δρόμους α) Άσπρος – Λάρα, β) Κυκλικός Λάρας και γ) Τοξεύτρα – Άβακας – Λίπατη. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2022 με χρονική διάρκεια υλοποίησης 14 μήνες, σύμφωνα με τις μελέτες που είχαν ολοκληρωθεί και έτυχαν της έγκρισης του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με στόχο τη βελτίωση του δρόμου με τις όσο το δυνατό λιγότερες επιπτώσεις στους οικότοπους και τα είδη καθορισμού της περιοχής του Δικτύου Natura 2000.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων με κίνδυνο την αύξηση και επέκταση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την ανάγκη αποπεράτωσης του οδικού δικτύου εντός του υφιστάμενου ανοικτού εργοταξίου το συντομότερο για αναστροφή των επιπτώσεων που έχουν δημιουργηθεί με τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών ή και πιθανών εργασιών μεγάλης έκτασης για λόγους δημοσίου συμφέροντος και λόγους ασφάλειας διακινούμενων πολιτών, καθώς επίσης και το ευρύτερο έντονο αίσθημα της κοινωνίας για προστασία του Ακάμα και της εξαιρετικά ευαίσθητης περιβαλλοντικά περιοχής του Δικτύου Natura 2000, θα γίνει επαναξιολόγηση των έργων και λειτουργιών του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα πιο κάτω:

α)      Την επιβεβαίωση ότι το πλαίσιο και η φιλοσοφία της δημιουργίας του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα δεν αλλάζει και θα συνεχίσει να υλοποιείται.

β)      Την επανεξέταση, μέχρι τον Ιούνιο 2024, των έργων που αφορούν το οδικό δίκτυο καθώς και των έργων που αφορούν τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης και τις Εισόδους και Εξόδους του Εθνικού Δασικού Πάρκου.

γ)       Τη μεταφορά της υλοποίησης των συμβάσεων για το Εθνικό Δασικό Πάρκο από το Τμήμα Δασών στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΓΑΑΠ).

δ)      Τη συνέχιση της υφιστάμενης Σύμβασης, αφού αξιολογηθούν κάποια στοιχεία της και διαφοροποιηθεί ανάλογα και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

ε)       Την ετοιμασία νέας πρότασης από το ΥΓΑΑΠ μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2024, που θα ρυθμίζει και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i. Διαδικασία Μεταφοράς Πιστώσεων στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, καθότι το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». Μεταφορά όλων των εγκρίσεων στο ΥΓΑΑΠ και εξασφάλιση των πιθανών νέων που θα απαιτηθούν το συντομότερο. Για τον λόγο αυτό θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, τη Διεύθυνση Ελέγχου (Ενδιάμεσος Φορέας) καθώς και οποιονδήποτε άλλο εμπλεκόμενο.

ii. Επανεξέταση και επαναξιολόγηση του προτεινόμενου οδικού δικτύου όλων των φάσεων και του μέρους του δρόμου Τοξεύτρα – Άβακας – Λίπατη (από το σημείο που έχουν σταματήσει οι εργασίες του εργολάβου), από ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων περιλαμβανομένου και εκπροσώπου του ΕΤΕΚ που θα κληθούν από το ΥΓΑΑΠ. Η επανεξέταση, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει και τα χαρακτηριστικά των διατομών και μηκοτομών για ηπιότερη όδευση εντός του δασικού πάρκου.

iii. Χρονοδιάγραμμα επανέναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών στο υφιστάμενο εργοτάξιο (Δρόμος 1Α: Άσπρος Ποταμός – Τοξεύτρα – Λάρα, 2: Κυκλικός Λάρας).

iv. Πρόταση αποκατάστασης των οικοτόπων που επηρεάστηκαν από τις κατασκευαστικές εργασίες μαζί με τυχόν αντισταθμιστικές ενέργειες ή δράσεις που πρέπει να γίνουν εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

v. Προτάσεις με το επιπλέον απαιτούμενο προσωπικό που θα χρειαστεί για να υλοποιηθεί το έργο ομαλά, με αποσπάσεις από τα σχετικά Τμήματα του ΥΓΑΑΠ.

vi. Ετοιμασία χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων όλων των φάσεων. Όπου είναι αναγκαίο, νοείται ότι θα ακολουθηθούν με χρονική προτεραιοποίηση οι διαδικασίες επαναξιολόγησης των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις νομοθεσίες από την Περιβαλλοντική Αρχή.

vii. Δημιουργία Ομάδας Έργου και πρόσληψη Συντονιστή Έργου, τον οποίο θα υποδείξει το ΕΤΕΚ, με συμμετοχή λειτουργών από τα σχετικά Τμήματα του ΥΓΑΑΠ.

viii. Τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διοικητικής έρευνας μέχρι 15 Ιανουαρίου 2024.

ix. Την ανάγκη τροποποίησης οποιασδήποτε Νομοθεσίας.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top