ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα αναθεωρημένα Στεγαστικά Σχέδια Αναζωογόνησης Ορεινών - Όλες οι λεπτομέρειες

Αυτά είναι τα νέα αναθεωρημένα Στεγαστικά Σχέδια Αναζωογόνησης Ορεινών - Όλες οι λεπτομέρειες

Τα νέα αναθεωρημένα Στεγαστικά Σχέδια Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου και τα Επιδόματα για Στήριξη των Κατοίκων Ορεινών και Απομακρυσμένων Περιοχών, ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για στεγαστικά σχέδια παροχής οικονομικής ενίσχυσης για την απόκτηση στέγης σε ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές και συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου, τα οποία εφαρμόζονται από το 2019.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου υπογράμμισε πως τα Στεγαστικά Σχέδια και τα Επιδόματα στήριξης των κατοίκων των ορεινών περιοχών «εφαρμόστηκαν με μεγάλη επιτυχία από την προηγούμενη Κυβέρνηση το 2019. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι, από την έναρξη εφαρμογής τους μέχρι και σήμερα, εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των Σχεδίων 1.500 αιτήσεις, που αντιστοιχούν στην παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους περίπου €55.4 εκατομμυρίων. Από τα επιδόματα επωφελήθηκαν το 2023, περίπου 14.000 δικαιούχα νοικοκυριά που αντιστοιχούν σε περίπου 29.500 άτομα, με συνολική χορηγία ύψους €7.5 εκατομμυρίων».

Παρά την πολύ ενθαρρυντική ανταπόκριση των πολιτών και τις τροποποιήσεις που έγιναν στα Σχέδια τα προηγούμενα χρόνια, συνέχισε ο κ. Ιωάννου, «είχαμε γίνει δέκτες πολλών εισηγήσεων και προτάσεων, για να βελτιώσουμε τα Σχέδια κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιήσουμε το όφελος για τους δικαιούχους και να επιλύσουμε προβλήματα που διαχρονικά παρουσιάζονταν. Ως εκ τούτου, μέσα από διάφορες συναντήσεις και συζητήσεις με οργανωμένα σύνολα και Τοπικές Αρχές, τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, αλλά και απλούς πολίτες, κρίθηκε σκόπιμο να προχωρήσουμε σε περαιτέρω αλλαγές, ώστε να διορθωθούν κάποιες στρεβλώσεις, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής για να μπορούν να επωφεληθούν από αυτά περισσότεροι δικαιούχοι και να γίνουν πιο ελκυστικά για τους πολίτες». Ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε πως, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναθεώρησης των Σχεδίων χρειάστηκε πρόσθετος χρόνος, επισημαίνοντας, ωστόσο, πως το τελικό αποτέλεσμα συμπεριλαμβάνει στη μεγάλη τους πλειοψηφία τις κυριότερες εισηγήσεις που έγιναν από τις διάφορες επαφές.

Ενδεικτικά, ανάμεσα σε άλλα, έγιναν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

- Αναβάθμιση κατηγορίας συγκεκριμένων Κοινοτήτων στη βάση κριτηρίων και ένταξη νέων Κοινοτήτων και περιοχών, κάτι που σημαίνει συμπερίληψη περισσότερων δικαιούχων.

- Τροποποίηση κριτηρίου κατά τρόπο ώστε να θεωρούνται επιλέξιμες περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης των εργασιών.

- Επέκταση της ισχύος του Σχεδίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και μετατροπή του σε διετές Σχέδιο, ώστε να δοθεί στους ενδιαφερόμενους επαρκής χρόνος για εξασφάλιση των απαραίτητων πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για το Σχέδιο.

- Παραχώρηση εξαίρεσης ως προς την ημερομηνία απόκτησης, ώστε οι αιτητές που απέκτησαν κατοικία διά δωρεάς και μόνο, σε Κοινότητες που εμπίπτουν στις Κατηγορίες των «ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» και των «εξόχως ορεινών, μικρών και απόμακρων περιοχών» πριν την έναρξη του τρέχοντος έτους προκήρυξης του Σχεδίου να μπορούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο (δηλαδή 1.1.2024), με στόχο να δοθεί η ευκαιρία επιδιόρθωσης των κατοικιών αυτών για ιδιοκατοίκηση, έστω και η κληρονομική απόκτηση έγινε παλαιότερα.

- Παραχώρηση επιστολής προέγκρισης συμμετοχής στο Σχέδιο για τη διευκόλυνση εξασφάλισης δανειοδότησης του υπόλοιπου ποσού από τον δικαιούχο.

- Απλοποίηση της διαδικασίας πληρωμών, με καταβολή του ποσού σε τρεις δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη παραχωρείται ως προκαταβολή, ώστε να δίνεται η δυνατότητα για έναρξη των εργασιών πιο άμεσα.

- Αλλαγή του κριτηρίου επιλεξιμότητας των δικαιούχων φοιτητών εξωτερικού, κατά τρόπο ώστε, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την επιστροφή τους στην Κύπρο, να έχουν δικαίωμα άμεσης συμμετοχής στα Στεγαστικά Σχέδια και τα Επιδόματα.

Αναφορικά με το Επίδομα στήριξης των κατοίκων ορεινών περιοχών, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες αλλαγές:

- Ένταξη πρόσθετων Κοινοτήτων, όπως η Κοινότητα Τροόδους και ο Δήμος Πάνω Λευκάρων, λαμβάνοντας υπόψη την απογραφή πληθυσμού του 2021.

- Συμπερίληψη των φοιτητών εξωτερικού στους δικαιούχους.

- Αύξηση του επιδόματος που παραχωρείται στους συνταξιούχους από τα €85 στα €165, ποσό ίσο με εκείνο που λαμβάνουν οι μη συνταξιούχοι δικαιούχοι.

Η υποβολή αιτήσεων για τα Στεγαστικά Σχέδια αρχίζει στις 3 Ιουνίου 2024 με καταληκτική ημερομηνία τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επιπλέον, οι αιτήσεις για τα Σχέδια των Επιδομάτων θα υποβάλλονται από τις 3 Ιουνίου 2024 μέχρι τις 5 Ιουλίου 2024.

Καταληκτικά, ο κ. Ιωάννου επανέλαβε «την προσήλωση της Κυβέρνησης στην υλοποίηση δράσεων και πολιτικών που θα ενισχύσουν τις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές, καθώς και την ύπαιθρο, με την παραχώρηση κινήτρων που μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση του υφιστάμενου πληθυσμού στις περιοχές αυτές, αλλά και στην προσέλκυση νέου». «Τα αναθεωρημένα Στεγαστικά Σχέδια που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελούν σημαντική αναβάθμιση της μέχρι σήμερα πολιτικής και αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής μας, σε συνάρτηση με την απόφασή μας για ενίσχυση της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων», υπογράμμισε ο κ. Υπουργός.

«Ενόψει και της υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναζητούμε συνεχώς τρόπους που να επιτρέπουν τη δημιουργία συνθηκών για την αναζωογόνηση και την πολιτιστική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ισχυρές και ανθεκτικές Κοινότητες, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών», εξήγησε, τέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών.

Στη συνέχεια, κληθείς να σχολιάσει την αύξηση του επιδόματος που θα παραχωρείται στους συνταξιούχους, ο κ. Ιωάννου επεσήμανε ότι η απόφαση έλαβε υπόψη τις ανάγκες (π.χ. για θέρμανση, κοκ) των συνταξιούχων, οι οποίοι μένουν περισσότερο στο σπίτι. «Για να εξισώσουμε και να άρουμε αυτή την ανισότητα, οι συνταξιούχοι θα παίρνουν το ίδιο επίδομα με τους μη συνταξιούχους, με επιπλέον κόστος για τη Δημοκρατία περίπου €900.000 τον χρόνο», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Αναλυτικοί οδηγοί για τα Στεγαστικά Σχέδια

Στην δημοσιότητα δόθηκαν και οι αναλυτικοί οδηγοί και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Στεγαστικά Σχέδια.

Δείτε στους πιο κάτω συνδέσμους:

- Επιδόματα: https://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/F058E8D7A3E100B6C22586E8002060B9?OpenDocument

- Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών: https://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/31C60A18C2CE1F3EC2258597001F14AB?OpenDocument

- Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου: https://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/CC5278EDABFDFDF4C225867D0030552A?OpenDocument

Εγκρίθηκε από Υπουργικό η οριστικοποίηση του τοπικού σχεδίου κόλπου Χρυσοχούς

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη την οριστικοποίηση του δημοσιευμένου τοπικού σχεδίου κόλπου Χρυσοχούς.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε ότι το τοπικό σχέδιο περιλαμβάνει το δήμο Πόλης Χρυσοχούς και τις κοινότητες Πελαθούσας, Μαλαθούντας και Καραμουλλήδων.

Διευκρίνισε ότι το τοπικό σχέδιο είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Δημοκρατίας το 2021 και στην συνέχεια υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν 17 ενστάσεις εκ των οποίων οι 15 απορρίφθηκαν στην ολότητά τους και εγκρίθηκαν δύο οι οποίες και ενσωματώθηκαν στο σχέδιο.

Σχετικά με τις δύο εντάσεις που εγκρίθηκαν, είπε ότι «αφορούν τροποποιήσεις που συμβάλλουν στην οικιστική, επιχειρηματική και τουριστική ανάπτυξη χωρίς να επηρεάζουν περιοχές που είναι περιβαλλοντικά αισθητές».

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, η ανάγκη εκπόνησης τοπικού σχεδίου κόλπου Χρυσοχούς προέκυψε από τη σημασία που αποδίδεται στη συγκεκριμένη περιοχή ως γεωγραφικό κέντρο και ως κέντρο απασχόλησης της Βόρειας Πάφου.

«Προάγεται, ελέγχεται και ρυθμίζεται η ανάπτυξη της περιοχής με στόχο να επιτευχθεί η σταδιακή ανάπτυξη και πολεοδομική εξυγίανσή της», είπε.

Πρόσθεσε ότι «με το τοπικό σχέδιο παράλληλα διασφαλίζεται η διατήρηση του αστικο-αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής καθώς και φυσική, οικονομική και κοινωνική της ιδιομορφία έτσι ώστε να αναδεικνύεται ο περιφερειακός της ρόλος ως μια ενιαία οντότητα».

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

«Εμφανίζεται» ξανά ο καιρός του καλοκαιριού και φέρνει 40άρια - Δείτε ζωντανά την εξέλιξή του

Δουλειά με το ζόρι στον καύσωνα: Πόσα εξώδικα εκδόθηκαν - Εργοτάξια τερμάτισαν την λειτουργία τους λόγω παραβάσεων

Ανάλυση: Σε νέα εποχή οι σχέσεις ΗΠΑ – Κύπρου – Διεθνολόγος εξηγεί στο «Τ» για την άρση της υποχρέωσης για έκδοση visas

Το ερωτηματολόγιο που αποκάλυψε ότι ο Λύτρας χτύπησε τη σύζυγό του

Πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα 20χρονου καταζητούμενου για διάρρηξη και κλοπήΑνέλαβε καθήκοντα ο νέος Υφυπουργός - Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης και παραλαβής του χαρτοφυλακίου

Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Υφυπουργός - Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης και παραλαβής του χαρτοφυλακίου

Το χαρτοφυλάκιο μετανάστευσης και ασύλου παρέλαβε σήμερα, 19 Ιουνίου 2024, από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top