Πέντε επικίνδυνα παιδικά προϊόντα εντοπίστηκαν στην κυπριακή αγορά

Πέντε επικίνδυνα παιδικά προϊόντα εντοπίστηκαν στην κυπριακή αγορά

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) ανακοίνωσε ότι την εβδομάδα που άρχισε στις 22/01/2024 μέχρι τις 28/01/2024 έχουν εντοπιστεί στην κυπριακή αγορά πέντε επικίδυνα παιδικά προϊόντα, που δεσμεύτηκαν και αποσύρθηκαν στο σύνολο 18 προϊόντων που εντοπίστηκαν στην κοινοτική αγορά και κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate RAPEX.

Back to top