Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy

Έκθεση «κόλαφος» Ελεγκτικής για ΟΚΥπΥ - Πολλά τα σκάνδαλα - Η απάντηση του Οργανισμού

09.06.2022
11:23
Κοινωνία

Σκάνδαλα και ελλείψεις στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) αποκαλύπτει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεσή της, όπως έχει ήδη δημοσιεύσει πρώτα το ThemaOnline.

Η Έκθεση καλύπτει την περίοδο από τις 19.12.2017 μέχρι τον Μάρτιο του 2022.

Τα κυριότερα ευρήματα είναι τα ακόλουθα:

  • Οι οικονομικές καταστάσεις και Δημοσιονομικές Εκθέσεις για τα έτη 2018-2020 υποβλήθηκαν με καθυστέρηση, ενώ μέχρι σήμερα δεν υποβλήθηκε Ετήσια Έκθεση του Οργανισμού για τα εν λόγω έτη, όπως ορίζει ο Νόμος.
  • Διαπιστώθηκαν τρωτά σημεία και αδυναμίες, αναφορικά με τον διορισμό του πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, σύγκρουση συμφερόντων λόγω της σχέσης του με επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο με συναφείς δραστηριότητες. Επίσης, διαπιστώθηκαν αδυναμίες στη διαδικασία πρόσληψης του πρώην Γενικού Διευθυντή, ο οποίος, σύμφωνα με την έκθεση του συμβουλευτικού οίκου που αξιολόγησε τους αιτητές για τη θέση του Γενικού Διευθυντή, δεν ικανοποιούσε το κριτήριο της δεκαπενταετούς πείρας στη διοίκηση μεγάλου οργανισμού.
  • Δόθηκαν γενικές και οριζόντιες αυξήσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και μεγάλες αυξήσεις υπό τη μορφή διαφόρων γενικών και ειδικών επιδομάτων στο ιατρικό προσωπικό, χωρίς να υπάρχει διασύνδεση με την παραγωγικότητα και τα έσοδα.
  • Ο Οργανισμός ενέκρινε αντικατάσταση του υπεργολάβου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου συμπλήρωσης τριών Νοσηλευτικών Μονάδων στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, αξίας €403.200+ΦΠΑ σε σύνολο €1.667.000+ΦΠΑ, που ήταν το ποσό της προσφοράς του Αναδόχου, χωρίς να ακολουθηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα, υποβλήθηκε, τόσο στον ΟΚΥπΥ όσο και στην Υπηρεσία μας, σχετικό παράπονο από τον υπεργολάβο, ο οποίος είχε αντικατασταθεί παράνομα και ο οποίος δικαιώθηκε από τα γεγονότα, όπως προέκυψαν από την εκ των υστέρων διερεύνηση της Υπηρεσίας μας και όχι εγκαίρως από τον ΟΚΥπΥ, ως όφειλε ως Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού.
  • Δεν έχει τηρηθεί από τον ΟΚΥπΥ οποιαδήποτε διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, για την ανάθεση της ετοιμασίας της μελέτης και επίβλεψης των εργασιών, καθώς και της κατασκευής της Νέας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Επίσης, δεν εξετάστηκαν από τον ΟΚΥπΥ πιθανές εναλλακτικές μέθοδοι για τον τρόπο υλοποίησης του έργου. Το θέμα διερευνάται από την Αστυνομία, ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων.
  • Τον Φεβρουάριο του 2022, ο ΟΚΥπΥ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού, μέσω ανοικτής διαδικασίας, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μελέτης και επίβλεψης Συμβούλων Μηχανικών για τα αναπτυξιακά έργα Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΟΚΥπΥ (Εκτιμώμενη Αξία €3.867.567+ΦΠΑ), με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης μελέτης και 2 EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΥπΥ/01/2022 προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Εργολάβου. Η Υπηρεσία μας είχε επισημάνει έγκαιρα, τόσο πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού, όσο και μετά, τα μειονεκτήματα της μεθόδου που είχε επιλεγεί από τον ΟΚΥπΥ, σε σύγκριση με τα πολλά πλεονεκτήματα της μεθόδου «Μελέτη/Κατασκευή/Συντήρηση». Τον Μάιο του 2022, ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις και υποδείξεις της Υπηρεσίας μας, προέβη σε ακύρωση του διαγωνισμού και αποφάσισε όπως προχωρήσει με την εφαρμογή της μεθόδου «Μελέτη/Κατασκευή/Συντήρηση», ως η εισήγησή μας.

Δείτε ολόκληρη την Έκθεση εδώ.

Πώς απάντησε ο ΟΚΥπΥ - Αυτούσια η ανακοίνωσή του

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας τονίζει πως τόσο η Έκθεση όσο και οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι απόλυτα σεβαστές και βοηθητικές.

Όλα τα σημεία που θέτει ο Γενικός Ελεγκτής, έχουν μελετηθεί και θα αξιοποιηθούν, εκεί και όπου απαιτείται.
Για τον ΟΚΥπΥ, ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχει τη δική του σημασία και αξία και μπορεί να βοηθήσει τον Οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του: Την μετατροπή του σε σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό Οργανισμό, την οικονομική του αυτονόμηση και την αναβάθμιση των νοσηλευτηρίων και υπηρεσιών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του ΟΚΥπΥ είναι σε συνεχή επαφή με την Ελεγκτική Υπηρεσία και προσβλέπει σε εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο ΟΚΥπΥ, ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο, αναβαθμίζεται συνεχώς με σκοπό την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του, στη βάση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού πλάνου που επίκεντρο έχει τον ασθενή.