ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται μεγάλη ανάπτυξη με 5αστερο ξενοδοχείο και υπερσύγχρονο νοσοκομείο στη Σωτήρα – Τι θα περιλαμβάνει και ποιο το κόστος

Έρχεται μεγάλη ανάπτυξη με 5αστερο ξενοδοχείο και υπερσύγχρονο νοσοκομείο στη Σωτήρα – Τι θα περιλαμβάνει και ποιο το κόστος

Μία μεγάλη ανάπτυξη, η οποία θα ανεγερθεί στη Σωτήρα και περιλαμβάνει πεντάστερο ξενοδοχείο και υπερσύγχρονο νοσοκομείο, βρίσκεται στα σκαριά.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), η οποία κατατέθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, στοχεύει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της ευρύτερης περιοχής μέσω της παροχής υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας, την προσέλκυση ποιοτικού ιατρικού τουρισμού στο νησί, καθώς και τον εμπλουτισμό και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής της Αμμοχώστου, παρέχοντας πολυτελή διαμονή, ευεξία, τοπική γαστρονομία, ψυχαγωγία και διασκέδαση στους χρήστες της ξενοδοχειακής και οικιστικής μονάδας.

Στα πλαίσια των Μέτρων και Κινήτρων για ενθάρρυνση και ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας, ο Φορέας Ανάπτυξης επιθυμεί με το προτεινόμενο Έργο να ενισχύσει το υποσχόμενο μέλλον ανάπτυξης του Δήμου Σωτήρας σε μία προσπάθεια ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης δυνητικών διεθνών επενδυτών, ενισχύοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.

Τα έργα που κατασκευάζονται ή προγραμματίζονται στην ευρύτερη περιοχή (Μαρίνα Αγίας Νάπας, Αλιευτικό Καταφύγιο Λιοπετρίου, ανάπλαση παραλιακού μετώπου Δήμου Σωτήρας), σε συνδυασμό με το προτεινόμενο Έργο, μπορούν να δημιουργήσουν ένα καινούργιο ποιοτικό τουριστικό κέντρο, το οποίο θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα προσελκύσει ντόπιο και ξένο τουρισμό.

Η προσέλκυση ποιοτικού ιατρικού τουρισμού, αποτελεί βασικό στόχο του προτεινόμενου Έργου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτούνται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και υποδομές, τις οποίες θα καλύψει το προτεινόμενο Έργο, και σε συνδυασμό με το κλίμα της περιοχής, ο συνδυασμός ιατρικού και τουριστικού τομέα είναι εφικτός.

Το έργο θα προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εντός ενός τουριστικού θέρετρου πολυτελείας, ώστε οι ασθενείς και τα άτομα που το συνοδεύουν να μπορούν να παραμείνουν στην Κύπρο για την περίοδο αποκατάστασης ή για διακοπές.

Το κόστος υλοποίησης του προτεινόμενου έργου εκτιμάται στα εκατό εβδομήντα εκατομμύρια (€170.000.000), το οποίο θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του Φορέα Ανάπτυξης, καθώς και από τα έσοδα που θα επιφέρει η λειτουργία της ανάπτυξης.

Η μεγάλη ανάπτυξη

Το προτεινόμενο Έργο «KeyTree», αφορά μια μικτή ανάπτυξη, η οποία θα αποτελείται από μια ξενοδοχειακή μονάδα είκοσι πέντε (25) ορόφων και ένα νοσοκομείο τεσσάρων (4) ορόφων. Η προτεινόμενη ανάπτυξη θα περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, δημόσιους χώρους πρασίνου, ανοικτές δημόσιες πλατείες, εστιατόρια, κολυμβητικές δεξαμενές, γυμναστήριο, καταστήματα, αίθουσες συνεδριάσεων και συνεδρίων, εξωτερικά ιατρεία, τμήμα πρώτων βοηθειών, χειρουργεία κ.ά., και θα ανεγερθεί εντός 5 τεμαχίων συνολικής έκτασης 60.040 τ.μ.

Όπως αναφέρεται στη ΜΕΕΠ, το νότιο μέρος των τεμαχίων ανάπτυξης, έκτασης 14.437 τ.μ., κατά μήκος της παραλίας, εμπίπτει εντός της ΖΕΠ «Περιοχή Αγίας Θέκλας-Λιοπετρίου», ενώ μέρος των τεμαχίων 209 και 287 εμπίπτουν εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας. Οι εν λόγω χώροι, προστίθεται, θα παραχωρηθούν για δημιουργία δημόσιων χώρων πρασίνου, χώρων κοινωνικού εξοπλισμού και χώρων προσβάσιμων από το κοινό (π.χ. πλατείες), ενώ τονίζεται πως εντός των τμημάτων αυτών, δεν θα ανεγερθούν οποιεσδήποτε κατασκευές σχετικές με τη λειτουργία του έργου.

Σημειώνεται πως, το ξενοδοχείο και το νοσοκομείο θα ανεγερθούν στο κεντρικό και βόρειο τμήμα των τεμαχίων μελέτης, ώστε η παράκτια λωρίδα που χρησιμοποιείται από την πτηνοπανίδα να παραμείνει ανεπηρέαστη και οι ιδιωτικοί κήποι του ξενοδοχείου θα είναι προσανατολισμένοι προς την θάλασσα και θα τοπιοτεχνηθούν με γηγενή είδη χλωρίδας.

Όπως αναφέρθηκε, δε, το νότιο τμήμα των τεμαχίων θα παραχωρηθεί για δημιουργία δημόσιων χώρων πρασίνου, ώστε να αφεθεί επαρκής ζώνη προστασίας μεταξύ του ξενοδοχείου και της ακτής.

Με βάση, εξάλλου, την ΜΕΕΠ, στο έργο θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, τα πλαίσια θα τοποθετηθούν στην οροφή του νοσοκομείου, στην οροφή του ισόγειου χώρου του ξενοδοχείου και στα στέγαστρα των χώρων στάθμευσης. Η ακριβής χωροθέτηση τους θα καθοριστεί σε μελλοντικό στάδιο με τον τελικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καθώς το έργο βρίσκεται σε επίπεδο masterplan.

Συνολικά, έκταση γης με εμβαδό 8.741 τ.μ. θα παραχωρηθεί για δημόσιους χώρους πρασίνου, έκταση 1.748 τ.μ. για χώρους κοινωνικού εξοπλισμού και έκταση 9.910m2 θα χρησιμοποιηθεί για κατασκευή χώρων δημόσιας πρόσβασης (π.χ. χώροι στάθμευσης, πλατείες κ.τ.λ.). Βάσει των πιο πάνω, η γη που θα παραχωρηθεί για δημόσια χρήση θα αποτελεί περίπου το 34% της συνολικής έκτασης των τεμαχίων μελέτης.

Η χωροθέτηση των πιο πάνω χώρων θα γίνει στο νότιο και στο ανατολικό όριο των τεμαχίων ανάπτυξης ώστε να επιτευχθούν οι πιο κάτω στόχοι:
1. Συνέργεια με υφιστάμενο Δημοτικό Αμφιθέατρο και Δημοτικό Πάρκο στα ανατολικά (δημιουργία δημόσιων χώρων στάθμευσης, χώρων πρασίνου και πλατειών για ελεύθερη χρήση από το κοινό).
2. Ενσωμάτωση των χώρων πρασίνου και των δημόσιων πλατειών του Έργου με την προβλεπόμενη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.
3. Δημιουργία ελεύθερων προσβάσεων προς την παραλία.
4. Μη επηρεασμός Ζώνης Προστασίας Παραλίας και περιοχής δικτύου Natura 2000.
5. Μη επηρεασμός των κρίσιμων ενδιαιτημάτων (παράκτια βραχώδης και αμμώδης ζώνη) για το βραχοπλουμίδι το οποίο αποτελεί είδος καθορισμού της ΖΕΠ.

Χώροι στάθμευσης

Σύμφωνα με τις πολεοδομικές απαιτήσεις της περιοχής μελέτης, για το προτεινόμενο έργο απαιτούνται τουλάχιστον 445 θέσεις στάθμευσης (139 για το ξενοδοχείο και 306 για το νοσοκομείο), εκ των οποίων οι 45 θα είναι για ΑμεΑ.

Σύμφωνα με το masterplan της ανάπτυξης, θα κατασκευαστούν συνολικά 781 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 57 για ΑμεΑ, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι και για το κοινό που θα επισκέπτεται την περιοχή.

Οι χώροι στάθμευσης ανά χρήση και ανά επίπεδο δίνονται στον Πίνακα:

Τι θα περιλαμβάνει το ξενοδοχείο

Το προτεινόμενο ξενοδοχείο θα είναι κατηγορίας 5* με συνολική δυναμικότητα 522 κλινών. Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν 247 δωμάτια στους ορόφους του ξενοδοχείου και ακόμη 14 «garden rooms» εντός των κήπων στο ισόγειο.

Το ύψος του ξενοδοχείου θα είναι 111,45 μέτρα από το επίπεδο του φυσικού εδάφους.

Καθώς, όμως, τα τεμάχια μελέτης βρίσκονται σε υψόμετρο περίπου 2 μ. χαμηλότερα από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, δεν θα κατασκευαστεί υπόγειος χώρος, καθώς το χαμηλότερο επίπεδο του ξενοδοχείου θα βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας, και θα περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης, κουζίνες, πλυσταριό, αποθηκευτικούς χώρους, γραφεία, χώρους προσωπικού, σπα & γυμναστήριο, χώρο πρωινού, εστιατόριο, παιδότοπο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πισίνα, χώρους πρασίνου και 14 δωμάτια εντός του κήπου (garden rooms).

Η είσοδος και το ισόγειο του ξενοδοχείου θα βρίσκεται στο επίπεδο του υφιστάμενου δρόμου, όπου θα υπάρχει υπαίθριος χώρος στάθμευσης, lobby, μαγαζιά, εστιατόριο και μπαρ.

Οι όροφοι 1-19 θα στεγάζουν αποκλειστικά δωμάτια, με συνολικό εμβαδό δωματίων 11,970 τ.μ. και εμβαδό καλυμμένων βεραντών 1.824 τ.μ., ενώ όλα τα δωμάτια θα έχουν πρόσοψη ή πλάγια όψη προς τη θάλασσα.

Στους ορόφους 20 και 21 θα υπάρχει γυμναστήριο και spa συνολικού εμβαδού 1.350 τ.μ., ενώ στον 22ο όροφο θα υπάρχει εστιατόριο με εμβαδό 471,5 τ.μ. και καλυμμένους χώρους εμβαδού 283 τ.μ. Στην οροφή, επίσης, θα λειτουργεί roof bar, το οποίο θα περιλαμβάνει μια μικρή κολυμβητική δεξαμενή εμβαδού 35 τ.μ.

Στους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου θα υπάρχει πισίνα για ενήλικες, πισίνα για παιδιά, εστιατόρια, καφετέριες, γήπεδο τένις και ανοικτοί χώροι εκδηλώσεων. Η συνολική δόμηση του ξενοδοχείου θα ανέρχεται στα 18.573 τ.μ.

Τι θα προσφέρει το νοσοκομείο

Η μικτή ανάπτυξη θα περιλαμβάνει, ακόμη, υπερσύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο νοσοκομείο 4 ορόφων με ύψος 19,68 μ. από το επίπεδο του φυσικού εδάφους. Το νοσοκομείο θα έχει δυναμικότητα 86 κλινών (6 εκ των οποίων εντατικής θεραπείας) και θα περιλαμβάνει τμήμα πρώτων βοηθειών, εξωτερικά ιατρεία, μονάδα εντατικής θεραπείας, χειρουργεία, κλινικό εργαστήριο, τμήμα ευεξίας και τμήματα άλλων διάφορων ειδικοτήτων, όπως νεφρολογία, παθολογία, ορθοπεδική, καρδιολογία και ακτινολογία.

Το νοσοκομείο θα περιλαμβάνει υπόγειο χώρο και κατώτερο επίπεδο (στο επίπεδο του εδάφους προς την θάλασσα), όπου θα κατασκευαστούν χώροι στάθμευσης. Στο ισόγειο, το οποίο θα βρίσκεται στο επίπεδο του δρόμου, θα υπάρχει υποδοχή, τα γραφεία των ιατρών και αποθήκες.

Ο πρώτος όροφος θα περιλαμβάνει τα χειρουργεία και τα εξεταστήρια, ενώ ο 2ος και ο 3ος όροφος θα περιλαμβάνουν τα δωμάτια των ασθενών.

Το συνολικό δομήσιμο εμβαδό του νοσοκομείου θα ανέρχεται στα 6.114 τ.μ.

Εργασίες Κατασκευής

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εργασίες κατασκευής της προτεινόμενης μικτής ανάπτυξης περιλαμβάνουν:
• Διαμόρφωση του χώρου του εργοταξίου
• Χωματουργικά έργα για την εκτέλεση των αναγκαίων εκσκαφών και επιχωματώσεων
• Θεμελίωση και σκυροδέτηση θεμελίων κτιρίων
• Τοποθέτηση υπόγειας υποδομής (οχετοί, διασωληνώσεις)
• Οικοδομικές εργασίες (σκελετός, εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία)
• Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρολογική σύνδεση)
• Κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού οδικού δικτύου και χώρων στάθμευσης
• Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου/τοπιοτέχνηση
• Κατά το στάδιο της λειτουργίας οι ανάγκες της ανάπτυξης αφορούν στη ζήτηση νερού ύδρευσης, νερού άρδευσης, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στις ανάγκες χρήσης πρώτων υλών, κυρίως για τη λειτουργία της νοσοκομειακής μονάδας.

Σημειώνεται πως, για το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί και η απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος για το κατά πόσον θα ανάψει το «πράσινο» φως για ανέγερσή της ή όχι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Αναβλήθηκε η εξέταση της ένστασης του Γενικού Ελεγκτή - Πότε ορίστηκε

Αναβλήθηκε η εξέταση της ένστασης του Γενικού Ελεγκτή - Πότε ορίστηκε

Για τις 29 Μαΐου ανέβαλε την Πέμπτη το Συμβούλιο του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου την εξέταση της προδικαστικής ένστασης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στην αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, με την οποία ζητεί την παύση του για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top