ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσοι είναι οι Δημόσιοι και πόσοι οι Ιδιωτικοί εργαζόμενοι στην Κύπρο - Αναλυτικά οι πίνακες

Πόσοι είναι οι Δημόσιοι και πόσοι οι Ιδιωτικοί εργαζόμενοι στην Κύπρο - Αναλυτικά οι πίνακες

Η απασχόληση στην Κύπρο, όπως και σε κάθε χώρα χωρίζεται στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Αραγε πόσοι είναι οι Δημόσιοι εργαζόμενοι στην Κύπρο, πόσοι οι ιδιωτικοί και ποιοι τομείς περιλαμβάνονται στην κάθε μια κατηγορία;

Το ThemaOnline έκανε την έρευνα του, με στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία και σας παρουσιάζει τους πίνακες και αναλυτικά τα στοιχεία λαμβάντας υπόψη τα δεδομένα από το τελευταίο τετράμηνο του 2022.

ΕΥΡΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - Αναλυτικοί πίνακες και αριθμοί

Στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το τελευταίο τετράμηνο του 2022, ο αριθμός των εργαζομένων ήταν 72.596.

Επεξηγηματικά, όπως αναφέρεται και στην στατιστική Υπηρεσία, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα περιλαμβάνει την απασχόληση στη α) Γενική Κυβέρνηση με 66.823 εργαζομένους και β) στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση με 5.773 εργαζομένους σύνολο. 

α) Γενική Κυβέρνηση με 66.823 εργαζομένους

Από τις 72.596 του Ευρύ Δημόσιου Τομέα , οι 66.823 εργάζονται στην Γενική Κυβέρνηση. 

Τι περιλαμβάνει η Γενική Κυβέρνηση;

Η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει την (i) Κεντρική Κυβέρνηση με 62.395 εργαζομένους και (ii) τις Τοπικές Αρχές με 4.428 εργαζομένους σύνολο.

(i) Κεντρική Κυβέρνηση με 62.395 εργαζομένους - Τι περιλαμβάνει :

Η Κεντρική Κυβέρνηση περιλαμβάνει την Κυβέρνηση με 53.498 εργαζομένους και τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς με συνολικό αριθμό 8.897 εργαζομένους.

Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνεται εκτός από τη Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες και οι Δυνάμεις Ασφαλείας. Στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς περιλαμβάνονται οι Σχολικές Εφορείες, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, Οργανισμός Νεολαίας, Ίδρυμα Προώθησης Επενδύσεων, Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας, Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Ογκολογικό Τράπεζας Κύπρου, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Κυπριακή Εταιρεία Πετρελαιοειδών, Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, Ταμείο Θήρας, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

(ii) Τοπικές Αρχές με 4.428 εργαζομένους σύνολο

Οι Τοπικές Αρχές περιλαμβάνουν τα Δημαρχεία με 3.308 εργαζομένους και τα Κοινοτικά Συμβούλια με 1.120.

β) Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση με 5.773 εργαζομένους.

Από το σύνολο των 72.596 εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα ,  το 4ο τρίμηνο του 2022, οι 5.773 ήταν εργαζόμενοι σε Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση.

Ποιες είναι οι Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση;

Οι Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση είναι οι εξής: Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Αρχή Λιμένων Κύπρου, Συμβούλια Αποχετεύσεως, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Δασικές Βιομηχανίες, Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Συμβούλιο Εμπορίας Πατατών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Πολύτιμων Μετάλλων, Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Συμβούλιο Εμπορικών Αντιπροσώπων, Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης και Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ για το τελευταίο 4ομήνο του 2022

Αξίζει να αναφερθει ότι πηγή των στοιχείων που αφορούν στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και αφορά στα άτομα που εργάστηκαν στο τρίμηνο αναφοράς, ενώ για τους υπόλοιπους τομείς τα στοιχεία συλλέγονται από τους ίδιους τους οργανισμούς με τηλεφωνική έρευνα που διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - 388.749 εργαζομένοι

Ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει τόσο τους α) υπαλλήλους όσο και β) τους αυτοεργοδοτούμενους.

Τα στοιχεία για τον ιδιωτικό τομέα δεν είναι διαθέσιμα αναλυτικά στη στατιστική Υπηρεσία, ωστόσο ο τρόπος για να υπολογιστεί είναι να αφαιρεθεί από τον Συνολικό αριθμό εργαζομένων στην Κύπρο σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες , ο αριθμός των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα . Με μαθηματικές πράξεις : Σύνολο εργαζομένων Κύπρος - Σύνολο εργαζομένων Ευρύ Δημόσιου Τομέα

Σύμφωνα με τους πίνακες , το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 4ο τρίμηνο του 2022 υπολογίζεται στα 461.345 άτομα, εκ των οποίων 410.634 είναι υπάλληλοι (Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) και 50.711 αυτοαπασχολούμενοι. 

Με μαθηματικές πράξεις:

Σύνολο εργαζομένων Κύπρος 461.345 - Σύνολο Εργαζομένων Ευρύ Δημόσιου Τομέα 72.596 = 388.749

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία ο συνολικός αριθμός των Ιδιωτικών υπαλλήλων είναι 388.749, εκ των οποίων οι 338,038 είναι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα και οι 50.711 αυτοαπασχολούμενοι. 

Να αναφερθει ότι για την εξαγωγή των στοιχείων από την Στατιστική Υπηρεσία, χρησιμοποιούνται στοιχεία σε τριμηνιαία βάση από τις πιο κάτω πηγές: - Έρευνα Απασχόλησης και Κενών Θέσεων, - Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, - Απασχόληση (σε άτομα) από το Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Άμεση επιδότηση εξωδίκων από Αστυνομία - Τι είναι το ‘Photo Radar List’ και πότε αναμένεται να λειτουργήσει

Ιλαρά: «Καμπανάκι» στην Ευρώπη - Τα συμπτώματα, η θεραπεία και η προστασία από τη νόσο – Ποια η κατάσταση στην Κύπρο

Τροχαίο με μοτοσικλετιστές: Δίνει μάχη για τη ζωή 42χρονος - Ανατράπηκε και σύρθηκε στην άσφαλτο

Συναγερμός από τα παλιά: Η ηγετική ομιλία της Αννίτας - Αιχμές στην προηγούμενη ηγεσία-Πυρά στο ΑΚΕΛ -Τα μηνύματα στον Νίκο Χριστοδουλίδη

Αβέρωφ Νεοφύτου - Μαρία Σελίπα: Το τρυφερό στιγμιότυπο τους στη Σαββατιάτικη βόλτα τους

Τα παρατά ο Καραβίδας;Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις ακόμη και αύριο»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις ακόμη και αύριο»

Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις ακόμη και αύριο, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον επιμνημόσυνο λόγο του στο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του Γρηγόρη Αυξεντίου, το οποίο τελέστηκε στη Μονή Παναγίας του Μαχαιρά την Κυριακή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top