ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτές είναι οι 20 προσφυγικές πολυκατοικίες που πρέπει να κατεδαφιστούν άμεσα – Άρχισε η ενημέρωση των ενοίκων

Αυτές είναι οι 20 προσφυγικές πολυκατοικίες που πρέπει να κατεδαφιστούν άμεσα – Άρχισε η ενημέρωση των ενοίκων

Από την αυτοψία των ειδικών, διαπιστώθηκε ότι οι 20 από τις 43 προσφυγικέςπολυκατοικίες είναι άμεσης επικινδυνότητας και πρέπει να εκκενωθούν το ταχύτερο, ανακοίνωσε σήμερα (23/5) ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Οι 20 πολυκατοικίες είναι οι εξής:

•Στον Δήμο Λατσιών, οι πολυκατοικίες στις Οδούς Μαχαιρά 4, Οδυσσέως 11 και Δωδεκανήσου 13 στον Οικισμό Αγίου Ελευθερίου, καθώς και στις οδούς Τήνου 1 και Τήνου 3 στον Οικισμό Αποστόλου Ανδρέα.
•Στον Δήμο Στροβόλου, οι πολυκατοικίες στις Οδούς Ορέστου 2, Ορέστου 4, Δωδεκανήσου 14, Δωδεκανήσου 16, Δωδεκανήσου 18, Επαμεινώνδα 19 και Επαμεινώνδα 21 στον Οικισμό Στρόβολος ΙΙΙ, καθώς και στη Λεωφόρο Καντάρας 155 και Λεωφόρο Καντάρας 163 στον Οικισμό Κόκκινες.
•Στον Δήμο Αγλαντζιάς, οι πολυκατοικίες στις Οδούς Βουφαβέντο 8 και Πλατεία Καρπασίας 6 στον Οικισμό Πλατύ.
•Στην Κοινότητα Δευτεράς, οι πολυκατοικίες στις Οδούς Χρυσοσπιλιώτισσας 49 και Χρυσοσπιλιώτισσας 50 στον Οικισμό Χρυσοσπιλιώτισσας.
•Στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, οι πολυκατοικίες στον Αριθμό 4 και Αριθμό 6 στον 95ο Δρόμο στον Οικισμό Αγίου Σπυρίδωνα.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες 23, ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως είναι οικονομικά μη βιώσιμες και για αυτό θα προωθηθεί η διαδικασία εκκένωσής τους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι ένοικοι στις 23 πολυκατοικίες, είπε ο Υπουργός, μπορούν να παραμείνουν στα διαμερίσματά τους, ωστόσο προτρέπονται να δηλώσουν από τώρα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Σχέδιο, λαμβάνοντας εφάπαξ ποσό χορηγίας και καταβάλλοντας συνεισφορά με βάση την Κατηγορία Δικαιούχου.

Επιπλέον, εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να εκκενώσουν και να παραδώσουν το διαμέρισμά τους, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και να καταστούν και αυτοί δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου.

Αυτούσια η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών:

Σκοπός της σημερινής διάσκεψης είναι να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για τα επόμενα βήματα σε σχέση με την υλοποίηση του Σχεδίου Χορηγιών για Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων «κτίΖΩ».

Όπως γνωρίζετε, σε αυτή την πρώτη φάση επικεντρωνόμαστε στις 43 πολυκατοικίες των οποίων η επιδιόρθωση είναι οικονομικά μη βιώσιμη. Προς επιβεβαίωση των ευρημάτων της μελέτης στατικής επάρκειας, ομάδες αποτελούμενες από Πολιτικούς Μηχανικούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του ΕΤΕΚ και των επηρεαζόμενων Δήμων πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες αυτοψία στις 43 πολυκατοικίες.

Από την αυτοψία των ειδικών, διαπιστώθηκε ότι οι 20 από τις 43 πολυκατοικίες είναι άμεσης επικινδυνότητας και πρέπει να εκκενωθούν το ταχύτερο, με ενέργειες των Δημοτικών Συμβουλίων, που σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι οι αρμόδιες Αρχές για επικύρωση της σύστασης και έκδοση Διατάγματος για εκκένωση.

Οι 20 πολυκατοικίες είναι οι εξής:

• Στον Δήμο Λατσιών, οι πολυκατοικίες στις Οδούς Μαχαιρά 4, Οδυσσέως 11 και Δωδεκανήσου 13 στον Οικισμό Αγίου Ελευθερίου, καθώς και στις οδούς Τήνου 1 και Τήνου 3 στον Οικισμό Αποστόλου Ανδρέα.
• Στον Δήμο Στροβόλου, οι πολυκατοικίες στις Οδούς Ορέστου 2, Ορέστου 4, Δωδεκανήσου 14, Δωδεκανήσου 16, Δωδεκανήσου 18, Επαμεινώνδα 19 και Επαμεινώνδα 21 στον Οικισμό Στρόβολος ΙΙΙ, καθώς και στη Λεωφόρο Καντάρας 155 και Λεωφόρο Καντάρας 163 στον Οικισμό Κόκκινες.
• Στον Δήμο Αγλαντζιάς, οι πολυκατοικίες στις Οδούς Βουφαβέντο 8 και Πλατεία Καρπασίας 6 στον Οικισμό Πλατύ.
• Στην Κοινότητα Δευτεράς, οι πολυκατοικίες στις Οδούς Χρυσοσπιλιώτισσας 49 και Χρυσοσπιλιώτισσας 50 στον Οικισμό Χρυσοσπιλιώτισσας.
• Στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών, οι πολυκατοικίες στον Αριθμό 4 και Αριθμό 6 στον 95ο Δρόμο στον Οικισμό Αγίου Σπυρίδωνα.

Κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών αρχίζει επιτόπιες επισκέψεις για λεπτομερή ενημέρωση των ενοίκων, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, οι οποίες έχουν ήδη ενημερωθεί.

Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι και οι υπόλοιπες 23 πολυκατοικίες είναι οικονομικά μη βιώσιμες και για αυτό θα προωθηθεί η διαδικασία εκκένωσής τους σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι ένοικοι στις 23 πολυκατοικίες μπορούν να παραμείνουν στα διαμερίσματά τους, ωστόσο προτρέπονται να δηλώσουν από τώρα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Σχέδιο, λαμβάνοντας εφάπαξ ποσό χορηγίας και καταβάλλοντας συνεισφορά με βάση την Κατηγορία Δικαιούχου. Επιπλέον, εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να εκκενώσουν και να παραδώσουν το διαμέρισμά τους, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και να καταστούν και αυτοί δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου.

Κυρίες και Κύριοι,

Γνωρίζουμε ότι για την υλοποίηση του μεγαλεπήβολου αυτού Σχεδίου και μέχρι την ανέγερση των νέων πολυκατοικιών, θα υπάρξει ταλαιπωρία των πολιτών που ζουν σε αυτά τα διαμερίσματα και θα πρέπει να τα εγκαταλείψουν και να βρουν προσωρινή στέγη στον ιδιωτικό τομέα ή σε συγγενικά τους πρόσωπα. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναπτύσσει συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για να εξασφαλίσει οποιαδήποτε υλικοτεχνική βοήθεια για άμβλυνση της ταλαιπωρίας των συμπολιτών μας. Με την ευκαιρία που μου δίνεται, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ιδιωτικούς οργανισμούς που από την πρώτη στιγμή συνδράμουν στο τεράστιο αυτό εγχείρημα, δημιουργώντας έτσι ένα κοινωνικό δίκτυο στήριξης του Σχεδίου «κτίΖΩ», που είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να μεγαλώνει με τη συμμετοχή περισσότερων εταίρων. Περισσότερα θα παρουσιαστούν τις επόμενες μέρες.

Ενδεικτικά να αναφέρω ότι είμαστε σε συνεννόηση για εξασφάλιση αποθηκευτικών χώρων για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων όσων θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο, καθώς επίσης και για την παροχή βοήθειας για τη διαδικασία της μετακόμισης κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρίες, κλινήρεις, κοκ.

Φίλες και φίλοι,

Το Σχέδιο «κτίΖΩ» είναι ένα μελετημένο και υλοποιήσιμο Σχέδιο που θα δώσει οριστική λύση στο μεγάλο αυτό ζήτημα. Η αξιοποίησή του από τους δικαιούχους είναι σίγουρα προς το συμφέρον το δικό τους και των παιδιών τους, αφού θα αποκτήσουν καινούριο διαμέρισμα μεγάλης αξίας σε περιοχές που γνωρίζουν σταδιακή ανάπτυξη και στο οποίο θα ζήσουν με ασφάλεια για τις επόμενες δεκαετίες. Θέλω να διαβεβαιώσω για μια ακόμη φορά ότι για την Κυβέρνηση προέχει η ασφάλεια των ενοίκων των πολυκατοικιών και βεβαίως, η αξιοπρεπής διαβίωσή τους.

Μέλημά μας ως Κυβέρνηση είναι να επιλύσουμε τα χρονίζοντα ζητήματα και να διασφαλίσουμε για όλους το δικαίωμα σε αξιοπρεπή και ασφαλή στέγη. Το Σχέδιο «κτίΖΩ» είναι μόνο μια από τις πολιτικές που εντάσσεται στην ολοκληρωμένη στρατηγική μας για το στεγαστικό ζήτημα. Στόχος μας είναι, όλοι οι πολίτες, κάθε ηλικίας και κοινωνικού υπόβαθρου, να έχουν πρόσβαση σε προσιτή στέγη και να ζουν σε ασφαλείς συνθήκες. Βρισκόμαστε στη διαδικασία καταρτισμού της στεγαστικής πολιτικής, ώστε το συντομότερο να είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε περισσότερα.

Ευχαριστώ και πάλιν τη διεύθυνση και τα στελέχη του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για την άμεση ανταπόκριση στην ετοιμασία του μεγαλεπήβολου αυτού Σχεδίου, όπως επίσης τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Προσφύγων και Εσωτερικών, το ΕΤΕΚ, την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, καθώς και την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων για τη συνεργασία και την προθυμία. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό έργο, με πολλές προκλήσεις. Είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία όλων θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και θα προσφέρουμε ολιστική και μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημα δεκαετιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Καταγγελία για διαφθορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού – Σύμβουλος εκμεταλλευόταν χορηγίες προς όφελος συγγενών και φίλων

E-kalathi: Ξεκινά η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή - Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Απαγόρευση κινητών: Πώς θα εφαρμοστεί και ποιες είναι οι ποινές - Όσα δήλωσε η Υπουργός Παιδείας στο «Τ»

«Σαν την Κύπρο εν έσχει»: «Πέταξαν» τα έσοδα από τον τουρισμό – Αυτές οι αγορές ξόδεψαν τα περισσότερα – Πίνακες

Καιρός: Σταθερά στα ύψη η θερμοκρασία - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την ΠαρασκευήΞεκινούν δεύτερο κύκλο ενδοσκόπησης τα κόμματα - Από τον προβληματισμό στις αποφάσεις

Ξεκινούν δεύτερο κύκλο ενδοσκόπησης τα κόμματα - Από τον προβληματισμό στις αποφάσεις

Στη δίνη έντονου προβληματισμού βρίσκονται τα κόμματα τα οποία μετά τον πρώτο απολογισμό για το αποτέλεσμα των διπλών εκλογών της 9ης Ιουνίου, συνεχίζουν την ενδοσκόπηση και την ανάλυση, με στόχο τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top