ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφορά εκτοπισθέντες: Αυξάνεται κατά 15% το επίδομα ενοικίου – Πόσοι και πότε θα επωφεληθούν

Αφορά εκτοπισθέντες: Αυξάνεται κατά 15% το επίδομα ενοικίου – Πόσοι και πότε θα επωφεληθούν

Την άμεση και κάθετη αύξηση του επιδόματος ενοικίου που παραχωρείται σε εκτοπισθέντες, ανακοίνωσε την περασμένη Τρίτη (24/10) ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, μία αύξηση ωστόσο που δεν θα φανεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τέλος του μήνα.

Ειδικότερα ο κ. Ιωάννου είχε αναφέρει πως, «ανακοινώνουμε σήμερα (σ.σ. την Τρίτη) για πρώτη φορά την τροποποίηση των κριτηρίων επιδότησης ενοικίου για εκτοπισθέντες, που παραχωρείται από την Υπηρεσία Μέριμνας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πιο συγκεκριμένα, προχωρούμε άμεσα με κάθετη, ποσοστιαία αύξηση ύψους 15% στα ποσά επιδότησης στις υφιστάμενες κατηγορίες δικαιούχων, χωρίς να επηρεάζεται οποιοδήποτε άλλο κριτήριο στον τρόπο εξέτασης των αιτήσεων και μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στις σχετικές νομοθεσίες».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, παρότι ο Υπουργός Εσωτερικών είχε τονίσει ότι «προχωρούμε άμεσα με ποσοστιαία αύξηση», εντούτοις, η εν λόγω αύξηση θα φανεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων, πιθανότατα, τέλη Νοεμβρίου.

Όπως εξήγησε αρμόδια πηγή της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, «ο Υπουργός δεν ανέφερε πότε θα δοθεί η αύξηση, γιατί πρέπει να γίνει μία διαδικασία, να εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο η απόφαση και ακολούθως η Υπηρεσία Μέριμνας να προχωρήσει με τις απαραίτητες αλλαγές στο σύστημα».

Πιθανότατα, πρόσθεσε, όλη αυτή η διαδικασία να γίνει κι εντός του επόμενου μήνα και τα αυξημένα ποσά να καταβληθούν στους δικαιούχους τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αύξηση κατά 15% στο επίδομα ενοικίου, θα γίνει με τη μέθοδο της στρογγυλοποίησης και ανά πέντε ευρώ. Για παράδειγμα, επεσήμανε, εάν το ποσό της αύξησης είναι 42 ευρώ, η τελική αύξηση θα είναι 40 ευρώ, ενώ εάν είναι 43 ευρώ τότε η τελική αύξηση θα είναι 45 ευρώ.

Πιο κάτω παρατίθενται τα υφιστάμενα ποσά της επιδότησης ενοικίου που παραχωρείται σε εκτοπισθέντες αναλόγως της σύνθεσης των νοικοκυριών και των ετήσιων ακαθάριστων εισοδημάτων τους:

Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως από την αύξηση αναμένεται να επωφεληθούν περί τις 2.300 οικογένειες εκτοπισθέντων που λαμβάνουν το επίδομα ενοικίου.

Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Υπενθυμίζεται πως, επιδότηση ενοικίου δικαιούνται τόσο μονήρη άτομα και οργανικές οικογένειες όσο και φοιτητές υπό την προϋπόθεση να είναι εκτοπισθέντες ή παθόντες.

Αίτηση για επιδότηση ενοικίου μπορεί να υποβληθεί μόνο από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.

Τονίζεται ότι, η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνον μετά την ενοικίαση και απαιτείται η προσκόμιση ενοικιαστηρίου εγγράφου (χαρτοσημασμένο στον Έφορο Χαρτοσήμων όταν η αξία της Σύμβασης υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ) μαζί με τελευταία απόδειξη πληρωμής ενοικίου, στοιχεία που αφορούν τη σύνθεση της οικογένειας, τα οικογενειακά εισοδήματα και αντίγραφο του Τραπεζικού Λογαριασμού [ΙΒΑΝ] (στο όνομα του αιτητή/τριας).

Επισημαίνεται πως, σε περίπτωση έγκρισης το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά στο δικαιούχο από την ημερομηνία λήψης της αίτησης, ενώ η καταβολή γίνεται με έμβασμα μέσω τραπέζης στο λογαριασμό του αιτητή/αιτήτριας.

Σημειώνεται ότι, για σκοπούς υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα της οικογένειας όπως πιο κάτω:
• Λαμβάνεται υπόψη το 100% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για το σύζυγο (άντρα) και το 50% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για τη σύζυγο (γυναίκα), για το έτος που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
• Δίδονται εκπτώσεις 854 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, 1.709 ευρώ για κάθε τέκνο φοιτητή (είτε φοιτά στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένου και του φοιτητή για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση).

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί πως, το καταβαλλόμενο επίδομα μειώνεται σε περίπτωση συγκατοίκησης, ενώ βασική προϋπόθεση αποτελεί ότι, ο/η αιτητής/τρια ή το άλλο μέλος του ζεύγους δεν πρέπει να κατέχει ή/και να κατείχε στο παρελθόν οικιστική μονάδα.

Ακόμη, ο/η αιτητής/τρια ή το άλλο μέλος του ζεύγους δεν πρέπει να έλαβαν στο παρελθόν στεγαστική βοήθεια από το κράτος, ενώ η ενοικιαζόμενη οικιστική μονάδα δεν πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του αιτητή ή του άλλου μέλους του ζεύγους και δεν πρέπει να ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο α’ βαθμού. Σε περίπτωση που η ενοικίαση γίνεται από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία μέτοχοι είναι α’ βαθμού συγγενείς προς τον αιτητή-ενοικιαστή, με ποσοστό συμμετοχής πέραν του 50%, δεν παραχωρείται επίδομα ενοικίου.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, η οικογένεια του αιτητή δεν θα πρέπει να έχει αποταθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για πώληση περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές.

Τι ισχύει για τους φαοιτητές

Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, αίτηση για επιδότηση ενοικίου μπορεί να υποβληθεί μόνο από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές μέχρι επιπέδου Μάστερ σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας ιδρύματα στην Κύπρο. Προς τούτο προσκομίζεται Βεβαίωση εγγραφής στο Εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, ενώ η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνον μετά την Ενοικίαση. Απαιτείται η προσκόμιση ενοικιαστηρίου εγγράφου (χαρτοσημασμένο στον ΄Εφορο Χαρτοσήμων όταν η αξία της Σύμβασης υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ) μαζί με τελευταία απόδειξη πληρωμής ενοικίου, στοιχεία που αφορούν τη σύνθεση της πατρικής οικογένειας, τα οικογενειακά εισοδήματα και αντίγραφο του Τραπεζικού Λογαριασμού [ΙΒΑΝ] (στο όνομα του αιτητή/τριας).

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση έγκρισης το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά στο δικαιούχο από την ημερομηνία λήψης της αίτησης και η καταβολή γίνεται με έμβασμα μέσω τραπέζης στο λογαριασμό του αιτητή.

Και σε αυτή την περίπτωση, για σκοπούς υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα της πατρικής οικογένειας όπως πιο κάτω εκτός και εάν ο φοιτητής παράλληλα με τη φοίτηση του εργάζεται. Υπολογισμός εισοδηματικού κριτηρίου:
• Λαμβάνεται υπόψη το 100% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για το σύζυγο (άντρα) και το 50% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για τη σύζυγο (γυναίκα).Για αδέλφια που διαμένουν με την πατρική οικογένεια και εργάζονται λαμβάνεται υπόψη το 50% του ακαθάριστου εισοδήματος τους συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.
• Δίδονται εκπτώσεις 854 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, 1709 ευρώ για κάθε τέκνο φοιτητή (είτε φοιτά στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένου και του φοιτητή για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση).

Όπως και στην περίπτωση των μονήρη ατόμων και των οργανικών οικογενειών, το καταβαλλόμενο επίδομα μειώνεται σε περίπτωση συγκατοίκησης, ο/η αιτητής/τρια δεν πρέπει να κατέχει ή/και να κατείχε στο παρελθόν οικιστική μονάδα και ο/η αιτητής/τρια δεν πρέπει να έλαβε στο παρελθόν στεγαστική βοήθεια από το κράτος.

Επίσης, η ενοικιαζόμενη οικιστική μονάδα δεν πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του αιτητή και δεν πρέπει να ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο α’ βαθμού. Σε περίπτωση που η ενοικίαση γίνεται από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία μέτοχοι είναι α’ βαθμού συγγενείς προς τον αιτητή-ενοικιαστή, με ποσοστό συμμετοχής πέραν του 50%, δεν παραχωρείται επίδομα ενοικίου.

Επιπρόσθετα, η ενοικιαζόμενη κατοικία δεν πρέπει να είναι σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την πατρική οικία, ενώ η οικογένεια του αιτητή δεν θα πρέπει να έχει αποταθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για πώληση περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές.

Πιο κάτω παρατίθενται τα ποσά του επιδόματος ενοικίου που ισχύουν σήμερα, χωρίς την αύξηση του 15%, ανάλογα της σύνθεσης της οικογένειας του φοιτητή και το ύψος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος:

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτομαγιά: Θα μεταφερθεί η αργία και στην Κύπρο; Τι θα συμβεί με τις υπεραγορές - Ο λόγος που άλλαξε στην Ελλάδα

«Μίλησε» η νεκροτομή του άτυχου νεαρού που πήδηξε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στη Λεμεσό - Όσα κατέδειξε

Tμ. Γεωργίας στο «Τ» για καταστροφή καλλιεργειών από κακοκαιρία - Ξεκίνησαν καταγραφές - Το ετήσιο κόστος ζημιών

«Ηλεκτρισμένες» οι τιμές ρεύματος: Οι αυξημένες τιμές λογαριασμών και θερμοκηπιακών αερίων - Τι ισχύει με την επιχορήγηση

Μήπως να γίνουμε vegan; - Πόσο αυξήθηκε η τιμή του κρέατος; - Οι παράγοντες που «πιέζουν» την αγοράΣυμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας: Συνεχής αξιολόγηση των δεδομένων για Μεταναστευτικό - Ολοκληρώθηκε η συνεδρία

Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας: Συνεχής αξιολόγηση των δεδομένων για Μεταναστευτικό - Ολοκληρώθηκε η συνεδρία

Παρουσίαση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη από το κάθε αρμόδιο Υπουργείο των δεδομένων που έχουν ενώπιον τους σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές του τελευταίου διαστήματος έγινε στη συνεδρία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ), την Παρασκευή, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ υπήρξε και ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στην περιοχή, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top