ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υφ. Πολιτισμού: Δεν αλλάζει η φιλοσοφία του Σχεδίου Θυμέλη - Τι καλύπτει και τα ποσά που θα δοθούν

Υφ. Πολιτισμού: Δεν αλλάζει η φιλοσοφία του Σχεδίου Θυμέλη - Τι καλύπτει και τα ποσά που θα δοθούν

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού «δεν προτίθεται να προβεί σε οιαδήποτε αλλαγή της φιλοσοφίας του Σχεδίου Θυμέλη, το οποίο έχει στόχο να αξιολογεί και να επιβραβεύει τις ποιοτικότερες θεατρικές παραγωγές με διαφανείς διαδικασίες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στην οποία σημειώνεται ότι «ως έχει διαφανεί και κατά τη διάρκεια των σχετικών διαβουλεύσεων, αυτή είναι θέση την οποία συμμερίζεται η πλειοψηφία των θεατρικών φορέων».

Μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και την ανακοίνωση των νέων μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών, μεταξύ των οποίων του ΘΟΚ και της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, η Υφυπουργός προανήγγειλε την ανακοίνωση με περιεχόμενο τις ενέργειες με στόχο τη στήριξη των θεατρικών παραγωγών για το Α’ εξάμηνο 2024, αλλά και για τη στήριξη των θεάτρων που διατηρούν τη δική τους στέγη.

Η ανακοίνωση εξεδόθη σε συνέχεια σειράς συναντήσεων και επαφών που η Υφυπουργός είχε με εκπροσώπους του τομέα του θεάτρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση και σε ό,τι αφορά στο Σχέδιο Θυμέλη 2024 - Α΄ εξάμηνο, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και νενομισμένων διαδικασιών, αυτό κατανέμει επιπλέον ποσό ύψους €170.000, το οποίο θα διατεθεί αναλογικά σε όλες τις θεατρικές παραγωγές που εγκρίθηκαν για επιχορήγηση. Η κατανομή γίνεται αναλογικά και βασίζεται στη βαθμολογία την οποία έλαβε έκαστη πρόταση από την πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι η αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού μεταξύ του Α΄ εξάμηνου του Σχεδίου Θυμέλη 2024 και του αντίστοιχου περσινού 2023 ήταν 18%. Με την παρούσα πρόσθετη αύξηση των €170.000, το ποσοστό αύξησης, σε σύγκριση με αυτό του του Α΄ εξαμήνου του 2023 και του αντίστοιχου του 2024, ανέρχεται στο 50%.

Σχετικά με το Β΄ εξάμηνο του Σχεδίου Θυμέλη αναφέρεται ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα συνεχίσει τις εποικοδομητικές συναντήσεις με τους θεατρικούς φορείς, τις συντεχνίες και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, σε μία προσπάθεια να καταλήξει στις πρόνοιες που θα ικανοποιούν στο μέγιστο δυνατό τις ανάγκες των φορέων του χώρου.

Πρόθεση του Υφυπουργείου, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, «είναι το τελικό κείμενο του Σχεδίου να κατατεθεί τον Φεβρουάριο προς δημόσια διαβούλευση για τις παραγωγές του επόμενου εξαμήνου».

Για το Σχέδιο Κάλυψης Λειτουργικών Αναγκών Θεατρικών Φορέων το Υφυπουργείο έχει προβεί στην ετοιμασία νέου Σχεδίου για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών για το 2024, το οποίο προβλέπει διπλασιασμό της διαθέσιμης οροφής χρηματοδότησης για τα θέατρα με στέγη σε €40.000 από €20.000.

To Σχέδιο καλύπτει 80% των επιλέξιμων δαπανών σε σύγκριση με την αντίστοιχη πρόνοια του προηγούμενου Σχεδίου που κάλυπτε το 60%.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πέρσι τα λειτουργικά έξοδα των θεάτρων με στέγη έπρεπε να συμπεριληφθούν στα έξοδα της παραγωγής που λάμβαναν χορηγία από το Σχέδιο Θυμέλη, ενώ από φέτος αυτά καλύπτονται από ξεχωριστό σχέδιο.

Αυτό σημαίνει, συνεχίζει η ανακοίνωση, «ότι το ποσό που θα πάρει ο κάθε φορέας για τις προτάσεις που εγκρίθηκαν από το εν λόγω Σχέδιο δύναται -και πρέπει- να αξιοποιηθεί εξ ολοκλήρου για την υλοποίηση της παραγωγής».

Επισημαίνεται επίσης ότι στο αναθεωρημένο Σχέδιο Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών, διαφοροποιούνται οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, όπως είναι η αύξηση του αριθμού των ατόμων που μπορούν να εργοδοτηθούν από ένα σε δύο, αλλά και των καθηκόντων που μπορεί να αναλάβουν (ταμείας, διοικητικός υπάλληλος, τεχνικός σκηνής, υπάλληλος καθαρισμού).

Επιπλέον, στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται εκτός από το ενοίκιο, και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τα έξοδα για ασφαλιστικές καλύψεις.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι αυξήσεις αυτές για φέτος διενεργούνται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού με πρόθεση για επαναξιολόγηση του Σχεδίου κατά το επόμενο έτος, στη βάση των δεδομένων του νέου προϋπολογισμού.

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών καθώς και η αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται στον σύνδεσμο www.culture.gov.cy/sxedia. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο Σχέδιο είναι η 31/1/2024.

Υπογραμμίζεται ότι το Υφυπουργείο δεν έχει πρόθεση να προβεί σε αποσπασματικές επιχορηγήσεις μεμονωμένων θεατρικών φορέων, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οι οποίες -όπως έχει διαφανεί- αφορούν σε πρόσκαιρη και όχι βιώσιμη επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος, ενώ παράλληλα δεν αξιολογούν ισότιμα και ισόνομα τις ανάγκες και τα προβλήματα του συνόλου των φορέων.

Εξάλλου, όπως έχουν ήδη ενημερωθεί και αρκετοί φορείς κατά τις συναντήσεις με το Υφυπουργείο, στο παρόν στάδιο το Υφυπουργείο προβαίνει σε συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τρόπους αντιμετώπισης των χρόνιων ζητημάτων του τομέα του θεάτρου, με στόχο να δημιουργηθεί ένα υγιές οικοσύστημα που να ευνοεί την αειφορία.

Μεταξύ των δράσεων στον στρατηγικό αυτό σχεδιασμό είναι και οι ενέργειες προς τη διασφάλιση των συλλογικών συμβάσεων για την καταβολή μισθών και ωφελημάτων στους ηθοποιούς, η ανάπτυξη κοινού στα θέατρα μέσα από εκστρατείες και επιχορηγήσεις εισιτηρίων με στόχο να συνεισφέρουν στην αύξηση των εσόδων των θεατρικών φορέων.

Παράλληλα, το Υφυπουργείο αναφέρει πως περαιτέρω προγράμματα επιχορηγήσεων βρίσκονται σε εξέλιξη για στήριξη του τομέα του θέατρου, όπως το πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης και το Σχέδιο για Κάλυψη των Δαπανών Προβολής, Επικοινωνίας και Διεθνούς Δικτύωσης Πολιτιστικών Φορέων.

Το Υφυπουργείο έχει επίσης παραλάβει πέραν των 450 προτάσεων στο Πρόγραμμα Πολιτισμός ΙΙ και έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης τους. Το ποσό που θα διατεθεί σε αυτό το πρόγραμμα καλύπτει ευρύ φάσμα πολιτιστικών δράσεων (μουσική, χορό, λογοτεχνία, εικαστικά κ.λπ).

Τέλος, το Υφυπουργείο Πολιτισμού, επαναλαμβάνει πως πρόθεσή του είναι η συνεργασία με τους θεατρικούς φορείς και η στήριξή τους, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του θεατρικού τομέα του τόπου μας και την προαγωγή του πολιτισμού.

Στις δηλώσεις της στο Προεδρικό Μέγαρο η Υφυπουργός Πολιτισμού είπε ότι «πρόθεση και δέσμευση του Υφυπουργείου είναι, με τα υπάρχοντα μέσα και τους πόρους που διαθέτει, να υποστηρίξει ποιοτικές θεατρικές παραγωγές από ένα ευρύ φάσμα φορέων».

Σημείωσε ότι «γνώμονας είναι ο σεβασμός και η προσφορά ίσων ευκαιριών σε όλους ανεξαιρέτως τους φορείς που εκπροσωπούν τον πολιτισμό της χώρας μας και αδιαμφισβήτητα συνεισφέρουν σε αυτόν».

Η κ. Κασσιανίδου είπε ότι «το Υφυπουργείο Πολιτισμού, κατανοεί πλήρως την ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη όλων των τομέων που αφορούν στον πολιτισμό, και φυσικά και του χώρου του θεάτρου και εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση συστηματικά, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών του δυνατοτήτων».

Εξήγησε ότι «τα κονδύλια για τα χορηγικά μας προγράμματα προς τον τομέα του θεάτρου έχουν αυξηθεί σημαντικά για το 2024 σε σχέση με το 2023, ενώ με τις πρόσφατες αποφάσεις μας προσπαθούμε να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τον χώρο».

Οπως είπε η κ. Κασσιανίδου, «φιλοσοφία του Υφυπουργείου είναι με το Σχέδιο Θυμέλη να επιβραβεύει τις ποιοτικές θεατρικές παραγωγές, αξιοκρατικά και ισόνομα, ενώ μέσα από τη στήριξη άλλων χορηγικών προγραμμάτων να στηρίξει τα θέατρα που έχουν τη δική τους στέγη».

Πρόσθεσε ότι «ο χώρος του θέατρου έχει μεγάλες προκλήσεις, χρόνια προβλήματα, αλλά και πλουραλισμό απόψεων».

Η κ. Κασσιανίδου δήλωσε ότι «το Υφυπουργείο με σταθερά και μεθοδικά βήματα προχωρεί σε ένα βραχυπρόθεσμο, αλλά και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό γενικότερα για τον σύγχρονο μας πολιτισμό προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα υγιές οικοσύστημα που να μπορεί να είναι βιώσιμο, στηριζόμενο στην αειφορία».

Είπε ότι «μεταξύ των δράσεων στον στρατηγικό αυτό σχεδιασμό είναι και οι ενέργειες προς τη διασφάλιση των συλλογικών συμβάσεων για την καταβολή μισθών και ωφελημάτων στους ηθοποιούς, η ανάπτυξη κοινού στα θέατρα μέσα από εκστρατείες και επιχορηγήσεις εισιτηρίων με στόχο την αύξηση των εσόδων των θεατρικών φορέων».

Η Υφυπουργός Πολιτισμού σημείωσε ότι «οι άνθρωποι του πολιτισμού δίνουν μια μάχη να προσφέρουν στη δημιουργία και στην τέχνη και για αυτό θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι ως Υφυπουργείο, και εγώ πορσωπικά, βρισκόμαστε δίπλα τους, ως σύμμαχοι και εταίροι».

Ευχαρίστησε δε τους απερχόμενους Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου για τη συνολική τους προσφορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών της θητείας τους.

Η Υφυπουργός συνεχάρη τα νέα Διοικητικά Συμβούλια για τον διορισμό τους και ευχήθηκε «καλή και παραγωγική θητεία» λέγοντας ότι «θα βρίσκομαι πάντοτε στη διάθεσή τους».

Καταλήγοντας δήλωσε βέβαιη ότι «η συνεργασία μας θα είναι εξαίρετη, καθώς στοχεύουμε προς μια κοινή κατεύθυνση, που δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη και προώθηση του πολιτισμού μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισοδιακή σύλληψη: Τον τσάκωσαν με πλαστή ταυτότητα, μαχαίρι και διαρρηκτικά εργαλεία - Επιτέθηκε σε αστυνομικό

Σφοδρές αναταράξεις σε πτήσεις: Πόσο συχνά συμβαίνουν και τι τις προκαλεί - Βίντεο

Έτοιμο να λειτουργήσει το Υφυπουργείο Μετανάστευσης - Αναμένεται ο διορισμός υφυπουργού από τον ΠτΔ

Τα συμπεράσματα του ΟΚΥπΥ για το παιδί που έχασε την όραση του λόγω λέιζερ - «Μπορεί να καταστούν πολύ βλαβεροί για την υγεία οι φακοί»

Αικατερίνη Χριστοδουλίδη: Η κόρη του Προέδρου αποφοίτησε και ο ίδιος ανέβασε την πιο γλυκιά φωτογραφίαΑναβλήθηκε η εξέταση της ένστασης του Γενικού Ελεγκτή - Πότε ορίστηκε

Αναβλήθηκε η εξέταση της ένστασης του Γενικού Ελεγκτή - Πότε ορίστηκε

Για τις 29 Μαΐου ανέβαλε την Πέμπτη το Συμβούλιο του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου την εξέταση της προδικαστικής ένστασης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στην αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, με την οποία ζητεί την παύση του για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top