ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εκστρατεία Αστυνομίας: Στους δρόμους για ελέγχους φορτηγών και λεωφορείων – Τι προνοεί η νομοθεσία

Εκστρατεία Αστυνομίας: Στους δρόμους για ελέγχους φορτηγών και λεωφορείων – Τι προνοεί η νομοθεσία

Εκστρατεία αστυνόμευσης και διαφώτισης, με οδικούς ελέγχους Φορτηγών και Λεωφορείων διεξάγει η Αστυνομία από την Δευτέρα 13 Μαΐου μέχρι και την Κυριακή 19 Μαΐου.

Σύμφωνα με τον υπαστυνόμο του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, Τάσο Ασιήκκη, η συγκεκριμένη εκστρατεία διεξάγεται παράλληλα και σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL και είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιείται φέτος.

«Στον τομέα της Αστυνόμευσης, τα μέλη της Αστυνομίας έχουν κληθεί να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση των αδικημάτων τα οποία είναι δυνατό να διαπραχθούν από οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ελέγχονται:

• Τα έγγραφα των οδηγών και οχημάτων

• Η ταχύτητα

• Οι συσκευές περιορισμού ταχύτητας

• Οι ώρες οδήγησης / εργασίας

• Οι ταχογράφοι (αναλογικές και ψηφιακές συσκευές) και

• Η μηχανική κατάσταση των οχημάτων

Για την επιτυχή έκβαση της εκστρατείας, συνέχισε, «η Αστυνομία συνεργάζεται με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, λόγω της δικής τους αρμοδιότητας, ενώ επικεντρώνεται η προσοχή κυρίως σε σοβαρές παραβάσεις, όπως η μη παροχή ή η απόκρυψη στοιχείων, η οδήγηση χωρίς κάρτα οδηγού και οι παρεμβάσεις σε ταχογράφο, για τις οποίες να επιδεικνύεται μηδενική ανοχή».

Συσκευές περιορισμού της ταχύτητας (κόφτες ταχύτητας)

Όπως αναφέρει ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμός 50, παράγραφοι (28)(29)(30) και (31), η εγκατάσταση συσκευής περιορισμού ταχύτητας, είναι υποχρεωτική στα οχήματα με κινητήρα που λαμβάνουν για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας μετά την 24.3.2005.

Τα οχήματα με κινητήρα είναι αυτά που ορίζονται στον περί έγκρισης τύπου οχημάτων Νόμο ως οχήματα κατηγορίας:

Μ2: Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά προσώπων τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθήμενων πέραν του καθίσματος του οδηγού και που έχουν μέγιστη μάζα το πολύ 5 τόνους.

Μ3: Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά προσώπων και τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις πέραν του καθίσματος του οδηγού και που έχουν μέγιστη μάζα άνω των 5 τόνων.

Ν2: Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά αγαθών και που έχουν μέγιστη μάζα άνω των 3,5 και έως 12 τόνους.

Ν3: Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά αγαθών και που έχουν μέγιστη μάζα άνω των 12 τόνων.

Τα οχήματα που ανήκουν στις κατηγορίες Μ2 και Μ3 πρέπει να διαθέτουν συσκευή με ρυθμισμένη τη μέγιστη ταχύτητα που αναπτύσσουν στα 100 ΧΑΩ, ενώ τα οχήματα των κατηγοριών Ν2 και Ν3 πρέπει να διαθέτουν συσκευή με ρυθμισμένη τη μέγιστη ταχύτητα στα 90 ΧΑΩ.

Επίσης, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συσκευής περιορισμού ταχύτητας στα οχήματα που έχουν ήδη λάβει άδεια κυκλοφορίας πριν την 24/3/2005 και ανήκουν:

(α) Στην κατηγορία Μ3, νοουμένου ότι έχουν μέγιστο βάρος άνω των 10 τόνων και

(β) στην κατηγορία Ν3.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την υποχρέωση για εγκατάσταση συσκευών περιορισμού ταχύτητας τα οχήματα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας πριν την 1.1.1988 νοουμένου ότι:

(α) Ο κινητήρας τους δεν έχει αντικατασταθεί και

(β) Δεν περιορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ταυτόχρονα, εξαιρείται από την υποχρέωση για εγκατάσταση συσκευών περιορισμού ταχύτητας οποιοδήποτε όχημα ανήκει ή χρησιμοποιείται από:

(ι) Την Εθνική Φρουρά

(ιι) την Πολιτική Άμυνα

(ιιι) την Πυροσβεστική Υπηρεσία

(ιν) υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης και διάσωσης

(ν) υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της τάξης

(νι) οργανισμούς που εξασφαλίζουν την παροχή δημόσιας υπηρεσίας αποκλειστικά σε αστικές περιοχές.

(ι) Χρησιμοποιούνται για επιστημονικές δοκιμές σε οποιαδήποτε οδό.

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος 86/72 άρθρο 6Α αναφέρει ότι, κατά τη διάρκεια των οδικών ελέγχων θα πρέπει να διαπιστώνεται κατά πόσο τηρούνται οι πρόνοιες του Άρθρου 6Α (1)(2) που επιβάλλουν:

(α) Την υποχρέωση του ιδιοκτήτη να έχει συνδεδεμένη τη καθορισμένη συσκευή.

(β) Την ευθύνη του ιδιοκτήτη να μεριμνά, ούτως ώστε η συσκευή να μην αφαιρείται, παραποιείται ή αλλοιώνεται, ώστε να μην επιτρέπεται στο όχημα να οδηγείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από την επιτρεπόμενη.

Για α και β: Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 1.281 ευρώ ή και οι δύο αυτές ποινές.

(γ) Την ευθύνη του οδηγού να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη για το όχημα ταχύτητα μέσω της παράνομης επέμβασης στη συσκευή.

Για γ: Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 1.281 ευρώ ή και οι δύο αυτές ποινές

Παράλληλα, οι συσκευές περιορισμού της ταχύτητας πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με διάταγμα του Εφόρου Μ.Ο. ο οποίος εξουσιοδοτεί τα συνεργεία που τις εγκαθιστούν.

Χρόνος εργασίας και ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών

Ώρες οδήγησης

Η περίοδος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

• 9 ώρες ημερησίως, με δυνατότητα να αυξηθεί σε 10 ώρες για 2 φορές την εβδομάδα.

• 56 ώρες εβδομαδιαίως.

• 90 ώρες για κάθε 2 συνεχόμενες εβδομάδες.

Διαλείμματα

Η λήψη διαλείμματος συνδέεται με το χρόνο εργασίας και την οδήγηση, ως εξής:

(α) Κατά τις πρώτες 6 ώρες εργασίας, ο οδηγός πρέπει να λάβει διάλειμμα τουλάχιστον:

• 30 λεπτών, εάν το σύνολο του χρόνου εργασίας του είναι 6-9 ώρες.

• 45 λεπτών, εάν το σύνολο του χρόνου εργασίας του είναι άνω των 9 ωρών.

Το εν λόγω διάλειμμα μπορεί να χωριστεί σε διαλείμματα τουλάχιστον 15 λεπτών το καθένα.

(β) Μετά από οδήγηση 4,5 ωρών (συνεχόμενη ή μη), ο οδηγός πρέπει να κάνει διάλειμμα τουλάχιστον 45 λεπτών, εκτός εάν ακολουθεί περίοδο ανάπαυσης. Το διάλειμμα αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από 2 διαλείμματα, τουλάχιστον 15 λεπτών το πρώτο και 30 λεπτών το δεύτερο.

Βασικός κανόνας: Μετά από οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να κάνει διάλειμμα τουλάχιστον 45 λεπτών.

Ημερήσια ανάπαυση

Ο οδηγός πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον 11 συνεχείς ώρες ημερήσιας ανάπαυσης. Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να μειωθεί έως 9 συνεχείς ώρες, μέχρι και 3 φορές την εβδομάδα. Εναλλακτικά, η περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης μπορεί να κατανέμεται σε 2 χωριστές περιόδους ανάπαυσης τουλάχιστον 3 και 9 ωρών αντίστοιχα.

Εβδομαδιαία ανάπαυση

Κατά τη διάρκεια 2 συνεχόμενων εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον:

• 2 κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών η κάθε μία ή

• 1 κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών και 1 μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών.

Στη δεύτερη περίπτωση, όπου λαμβάνεται μειωμένη περίοδος ανάπαυσης τουλάχιστον 24 ωρών, πρέπει να παρέχεται αντισταθμιστικός χρόνος ανάπαυσης μέχρι το τέλος της τρίτης εβδομάδας που ακολουθεί την εν λόγω εβδομάδα. Σημειώνεται ότι ο αντισταθμιστικός χρόνος ανάπαυσης λαμβάνεται μαζί με άλλη περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών ανάπαυσης και αντισταθμιστικός χρόνος.

Η εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης πρέπει να λαμβάνεται το αργότερο μόλις συμπληρωθούν 6 συνεχόμενα 24ωρα, δηλαδή 144 ώρες, από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Χρόνος εργασίας

• Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

• Ο μέγιστος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας μπορεί να αυξηθεί μέχρι 60 ώρες, εφόσον ο μέσος χρόνος εργασίας του μετακινούμενου εργαζόμενου ή του αυτοαπασχολούμενου οδηγού σε περίοδο 4 μηνών, δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες την εβδομάδα. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την πρώτη εβδομάδα αύξησης του χρόνου εργασίας άνω των 48 ωρών.

Ο χρόνος εργασίας είναι κάθε περίοδος από την έναρξη μέχρι τη λήξη της εργασίας των οδηγών, κατά την οποία βρίσκονται στη θέση εργασίας τους, στη διάθεση του εργοδότη και ασκούν τα καθήκοντα ή τις δραστηριότητές τους (οδήγηση, φόρτωση και εκφόρτωση, βοήθεια των επιβατών κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από τα οχήματα, καθαρισμός και τεχνικής συντήρηση των οχημάτων κ.α.)

Νυχτερινή εργασία

Νυχτερινή εργασία θεωρείται κάθε εργασία που περιλαμβάνει χρόνο εργασίας (ανεξαρτήτως διάρκειας) μεταξύ των ωρών 00:00 και 04:00 π.μ. Η νυχτερινή εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 ώρες ανά 24ωρο.

Χρήση καρτών οδηγού και φύλλων καταγραφής

Ο οδηγός χρησιμοποιεί φύλλα καταγραφής ή/και κάρτα οδηγού από τη στιγμή που παραλαμβάνει το όχημα μέχρι το τέλος της εργασίας του.

Τρόπος χειρισμού του ταχογράφου

Ο οδηγός χειρίζεται το μηχανισμό μεταγωγής (κουμπί) του ταχογράφου, κατά τρόπο που να καταγράφονται σωστά «άλλη εργασία», «διάλειμμα/περίοδος ανάπαυσης» και «διαθεσιμότητα» (π.χ. αν ο οδηγός κάνει διάλειμμα, ρυθμίζει το μηχανισμό μεταγωγής στο σύμβολο με το κρεβατάκι και αν φορτώνει-εκφορτώνει στο σύμβολο με τα δύο σφυριά).

Καταχώρηση των δραστηριοτήτων οδηγού που απομακρύνεται από το όχημα

Εάν, λόγω απομάκρυνσής του από το όχημα, ο οδηγός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ταχογράφο με τον οποίο είναι εξοπλισμένο το όχημα, οι χρονικές περίοδοι για άλλη εργασία, διαθεσιμότητα και διάλειμμα/ ανάπαυση:

• καταχωρούνται στο φύλλο καταγραφής, είτε χειρόγραφα είτε με αυτόματη καταγραφή ή με άλλο τρόπο και χωρίς να μουτζουρωθεί το φύλλο καταγραφής ή

• καταχωρούνται στην κάρτα οδηγού με τη χρήση της σχετικής δυνατότητας που διαθέτει ο ταχογράφος.

Σφραγίδες

Οι σφραγίδες του ταχογράφου που αφαιρούνται (π.χ. από μηχανικό) ή παραβιάζονται θα πρέπει να αντικαθίστανται -χωρίς καθυστέρηση- από εγκεκριμένο συνεργείο ταχογράφου.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στην Αμμόχωστο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 76χρονου που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία

Ανείπωτη τραγωδία - Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στο Μακάρειο

Θερμοπληξία vs ηλίαση: Η διαφορά τους, τα συμπτώματα και όσοι διατρέχουν κίνδυνο - Όσα πρέπει να προσέξουμε

Αυτές οι ομάδες πληθυσμού έχουν δικαίωμα σε χαμηλότερη χρέωση στο ρεύμα - Ποιος επωμίζεται το κόστος;

Επεκτείνεται το όριο ηλικίας στο Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων - Τι ισχύει για ιδιωτικά και τι για δημόσια νηπιαγωγεία

Στην Κύπρο τυχερός του τζόκερ - Αυτό είναι το ποσό που κερδίζειΝεκρή 41χρονη στην Πάφο: Εικόνες από την σκηνή - Πώς απαντά η Αστυνομία για καθυστέρηση των μελών της στο σημείο

Νεκρή 41χρονη στην Πάφο: Εικόνες από την σκηνή - Πώς απαντά η Αστυνομία για καθυστέρηση των μελών της στο σημείο

Στο νοσοκομείο τραυματισμένος μεταφέρθηκε ο 48χρονος, φερόμενος σύζυγος και δράσης για τον φόνο της 41χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Πάφο, το πρωί της Παρασκευής 14 Ιουνίου. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top