Πέντε επικίνδυνα παιδικά προϊόντα εντοπίστηκαν στην κυπριακή αγορά

Πέντε επικίνδυνα παιδικά προϊόντα εντοπίστηκαν στην κυπριακή αγορά

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) ανακοίνωσε ότι την εβδομάδα που άρχισε στις 22/01/2024 μέχρι τις 28/01/2024 έχουν εντοπιστεί στην κυπριακή αγορά πέντε επικίδυνα παιδικά προϊόντα, που δεσμεύτηκαν και αποσύρθηκαν στο σύνολο 18 προϊόντων που εντοπίστηκαν στην κοινοτική αγορά και κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate RAPEX.

Επικίνδυνα παιδικά προϊόντα στην αγορά - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Επικίνδυνα παιδικά προϊόντα στην αγορά - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες έχουν εντοπισθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά.

ΚΥΠΡΟΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικίνδυνα παιδικά προϊόντα - Προειδοποίηση να σταματήσει αμέσως η χρήση τους

ΚΥΠΡΟΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικίνδυνα παιδικά προϊόντα - Προειδοποίηση να σταματήσει αμέσως η χρήση τους

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 21/06/2021 (RAPEX – Report 25) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 43 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

ΚΥΠΡΟΣ: Προσοχή επικίνδυνα παιδικά προϊόντα στην αγορά - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΥΠΡΟΣ: Προσοχή επικίνδυνα παιδικά προϊόντα στην αγορά - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εξήντα τέσσερα προϊόντα, που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών, έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα GRAS-RAPEX, πληροφορεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα.

ΚΥΠΡΟΣ–ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσύρονται επικίνδυνα παιδικά προϊόντα - Κίνδυνος πνιγμού (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

ΚΥΠΡΟΣ–ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσύρονται επικίνδυνα παιδικά προϊόντα - Κίνδυνος πνιγμού (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εντοπίστηκαν επικίνδυνα παιδικά προϊόντα στην κοινοτική αγορά - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εντοπίστηκαν επικίνδυνα παιδικά προϊόντα στην κοινοτική αγορά - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προειδοποιεί ότι έχουν εντοπιστεί στην κοινοτική αγορά επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών παιδικά προϊόντα.

Τα έχετε αγοράσει αυτά στα παιδιά σας; Πετάξτε τα αμέσως! 12 επικίνδυνα παιδικά προϊόντα στην Κυπριακή αγορά

Τα έχετε αγοράσει αυτά στα παιδιά σας; Πετάξτε τα αμέσως! 12 επικίνδυνα παιδικά προϊόντα στην Κυπριακή αγορά

Ενόψει του γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί στην κυπριακή αγορά 12 διαφορετικά είδη επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τους σχετικούς ελέγχους.

Back to top