Προσπαθούν να κλέψουν καλώδια της ΑΗΚ και…προκαλούν διακοπές ρεύματος - Κίνδυνος για ηλεκτροπληξία

Προσπαθούν να κλέψουν καλώδια της ΑΗΚ και…προκαλούν διακοπές ρεύματος - Κίνδυνος για ηλεκτροπληξία

Βλάβες εξαιτίας… κλοπών. Περιστατικά απόπειρας κλοπών καλωδίων χαλκού τόσο από υποσταθμούς όσο και από πασσάλους εντόπισε η ΑΗΚ, από τις οποίες προκλήθηκαν διακοπές ρεύματος.

Back to top