ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση την επόμενη 10ετία – Οι προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς

Αυτά είναι τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση την επόμενη 10ετία – Οι προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς

Μελέτη για τις προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία τη δεκαετία 2022-2032, διενήργησε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στη μελέτη, καταγράφονται ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με τα επαγγέλματα και τους τομείς που αναμένεται να έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή της μελέτης, η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας καθώς και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης, τόσο για τις ποσοτικές ανάγκες όσο και για τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ευέλικτης αγοράς εργασίας, αφού υποστηρίζει τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής και διορθωτικών μέτρων.

Η ΑνΑΔ, προστίθεται, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και ειδίκευσή της σε θέματα της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, καθιέρωσε τη συστηματική διενέργεια προβλέψεων για τη ζήτηση εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπόνησε τη μελέτη «Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032», η οποία, για πρώτη φορά, περιλαμβάνει προβλέψεις και για την προσφορά εργατικού δυναμικού.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη ΕΔΩ.

Η μελέτη

Σύμφωνα με την μελέτη, η συνολική απασχόληση, μέσα στην περίοδο 2022-2032, προβλέπεται ότι θα εμφανίσει ανοδική τάση. Μέσα στη δεκαετία αυτή εκτιμάται ότι οι απασχολούμενοι θα σημειώσουν αριθμητική αύξηση 52.577 ατόμων και ποσοστιαία αύξηση 12,1%.

Επισημαίνεται ότι, η συνολική απασχόληση από το 2015 (358.202 άτομα) άρχισε να ανακάμπτει σταδιακά από τη σημαντική μείωση που είχε παρατηρηθεί την περίοδο 2011-2015 εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που έπληξε και την κυπριακή οικονομία (αριθμητική μείωση -40.012 ατόμων και ποσοστιαία μείωση -10,0%).

Με βάση, δε, την έρευνα, η ετήσια συνολική ζήτηση την περίοδο 2022-2032, θα ανέλθει στις 11.666 άτομα με τον ετήσιο ρυθμό να φτάνει στο 2,5%, ενώ οι αναπτυξιακές ανάγκες απασχόλησης, δηλαδή οι νέες θέσεις εργασίας, προβλέπεται ότι θα ανέρχονται στις 5.258 άτομα ή 1,1% τον χρόνο και θα είναι χαμηλότερες από τις ανάγκες απασχόλησης λόγω αποχωρήσεων οι οποίες θα ανέρχονται στις 6.408 άτομα ή 1,4% τον χρόνο.

Προβλέψεις ζήτησης εργατικού δυναμικού στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η συντριπτική πλειονότητα των απασχολουμένων θα εξακολουθήσει να συγκεντρώνεται στον τριτογενή τομέα, εμφανίζοντας μεγάλη αύξηση. Ως αποτέλεσμα, 8 στους 10 απασχολουμένους θα απασχολούνται στον τριτογενή τομέα, αυξάνοντας έτσι την εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τις υπηρεσίες.

Πάντως, από τους 10 τομείς οικονομικής δραστηριότητας που προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες συνολικές ανάγκες απασχόλησης, 9 ανήκουν στον τριτογενή τομέα και 1 στον δευτερογενή τομέα.
• Λιανικό εμπόριο (1.175 άτομα ή 2,5% τον χρόνο)
• Εκπαίδευση (1.108 άτομα ή 3,0% τον χρόνο)
• Υγεία και κοινωνική μέριμνα (1.038 άτομα ή 4,0% τον χρόνο)
• Κατασκευές (854 άτομα ή 2,1% τον χρόνο)
• Δημόσια διοίκηση και άμυνα (782 άτομα ή 1,9% τον χρόνο)
• Εστιατόρια (710 άτομα ή 3,8% τον χρόνο)
• Χονδρικό εμπόριο (565 άτομα ή 2,4% τον χρόνο)
• Ξενοδοχεία (466 άτομα ή 3,6% τον χρόνο)
• Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (456 άτομα ή 2,2% τον χρόνο)
• Πληροφορική (371 άτομα ή 4,0% τον χρόνο)

Τα 10 επαγγέλματα με τις περισσότερες ανάγκες

Σύμφωνα, εξάλλου, με την μελέτη, και στις τρεις ευρείες επαγγελματικές κατηγορίες προβλέπεται να παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων. Οι μισοί περίπου απασχολούμενοι θα εργάζονται σε επαγγέλματα μέσου επιπέδου (επαγγέλματα που χρειάζονται δευτεροβάθμια εκπαίδευση), ενώ 4 στους 10 απασχολουμένους θα εργάζονται σε επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου (επαγγέλματα που απαιτούν τριτοβάθμια εκπαίδευση).

Από τις 10 επαγγελματικές ομάδες που υπολογίζεται ότι θα έχουν τις μεγαλύτερες συνολικές ανάγκες απασχόλησης, 4 ανήκουν στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου, 5 στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου και 1 στα επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου.
• Καταστηματάρχες και πωλητές (1.068 άτομα ή 2,7% τον χρόνο)
• Οικιακοί βοηθοί, καθαριστές, πλύντες και σιδερωτές (934 άτομα ή 2,9% τον χρόνο)
• Υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών (868 άτομα ή 3,1% τον χρόνο)
• Βοηθοί λογιστών και συμβούλων επιχειρήσεων και διοίκησης (863 άτομα ή 2,1% τον χρόνο)
• Εκπαιδευτικοί (639 άτομα ή 2,3% τον χρόνο)
• Τεχνίτες οικοδομών (494 άτομα ή 2,0% τον χρόνο)
• Ιατροί, νοσηλευτές και άλλοι ειδικοί σε θέματα υγείας (459 άτομα ή 3,3% τον χρόνο)
• Οδηγοί, μηχανοδηγοί, χειριστές εξοπλισμού, υπαξιωματικοί και ναύτες πλοίων (419 άτομα ή 2,5% τον χρόνο)
• Ειδικοί τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (417 άτομα ή 5,0% τον χρόνο)
• Γραφείς γενικών καθηκόντων, ιδιαιτέρες γραμματείς και δακτυλογράφοι (411 άτομα ή 1,9% τον χρόνο)

Πώς θα κινηθεί η προσφορά εργατικού δυναμικού

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις προσφοράς εργατικού δυναμικού, όπως αναφέρεται στη μελέτη, ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός 15-64 χρονών, την περίοδο 2022-2032, θα παρουσιάσει ανοδική τάση.

Μάλιστα, μέσα στη δεκαετία αυτή προβλέπεται ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός 15-64 χρονών θα παρουσιάσει αριθμητική αύξηση 41.489 ατόμων και ποσοστιαία αύξηση 9,1%.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός άρχισε να εμφανίζει σταδιακά ανάκαμψη από το 2016 (407.697 άτομα) μετά τη σημαντική μείωση που είχε παρατηρηθεί την περίοδο 2012-2016.

Σημειώνεται ότι, η μείωση αυτή προήλθε από τη μεγάλη μείωση των απασχολουμένων λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, παρόλο που ο αριθμός των ανέργων είχε σημειώσει πολύ μεγάλη αύξηση.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της αυξητικής τάσης του ποσοστού συμμετοχής πληθυσμού 15-64 χρονών στην αγορά εργασίας, όπου από 76,5% το 2022, θα ανέλθει στο 80,6% το 2032, εμφανίζοντας άνοδο 4,1 ποσοστιαίων μονάδων μέσα στη δεκαετία 2022-2032. Σημειώνεται ότι, το 2017, η συμμετοχή του πληθυσμού 15-64 χρονών στην αγορά εργασίας ήταν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα (73,9%).

Αξίζει να αναφερθεί πως, η αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών θα προέλθει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τον οικονομικά ενεργό γυναικείο πληθυσμό 15-64 χρονών (3.099 άτομα ή 1,3% ετησίως) συγκριτικά με την αύξηση από τον οικονομικά ενεργό ανδρικό πληθυσμό 15-64 χρονών (1.050 άτομα ή 0,4% ετησίως).

Στη βάση αυτής της προβλεπόμενης εικόνας, μέχρι το 2032, ο οικονομικά ενεργός γυναικείος πληθυσμός 15-64 χρονών θα ανέλθει στα ίδια επίπεδα με τον οικονομικά ενεργό ανδρικό πληθυσμό 15-64 χρονών.

Τονίζεται ότι, η τάση αυτή οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη αύξηση του γυναικείου πληθυσμού συγκριτικά με την αντίστοιχη αύξηση του ανδρικού πληθυσμού (προβλέψεις Eurostat για τον πληθυσμό «Europop2019»).

Άλλα στοιχεία

Σύμφωνα, δε, με τη μελέτη, άνοδος θα παρατηρηθεί στο ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας, τόσο του ανδρικού όσο και του γυναικείου πληθυσμού 15-64 χρονών, εμφανίζοντας όμως μείωση του χάσματος μεταξύ των ποσοστών των δύο φύλων, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών από 81,8% το 2022, θα ανέλθει στο 84,5% το 2032 (αύξηση 2,7 ποσοστιαίων μονάδων), με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών από 71,5% το 2022 θα αυξηθεί στο 77,2% το 2032 (αύξηση 5,7 ποσοστιαίων μονάδων).

Την ίδια ώρα, η πλειονότητα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών θα συνεχίσει να κατέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση, σημειώνοντας παράλληλα μεγάλη αύξηση την περίοδο 2022-2032. Σημαντικά χαμηλότερος, με μικρή αύξηση, υπολογίζεται ότι θα είναι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός 15+ χρονών με μέχρι μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ πολύ μεγάλη μείωση εκτιμάται στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό 15+ χρονών με μέχρι κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα, το 2032, περίπου 6 στους 10 θα κατέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, 1 στους 3 θα έχει μέχρι μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια εκπαίδευση και 1 στους 10 θα έχει μέχρι κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Από τα στοιχεία της ζήτησης εργατικού δυναμικού, την περίοδο 2022-2032, προκύπτει ότι οι συνολικές ανάγκες απασχόλησης στα επαγγέλματα των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών («STEM» - Science, Technology, Engineering and Mathematics) αποτελούν περίπου το 40% των συνολικών αναγκών στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου.

Συγκρίνοντας, παράλληλα, τα στοιχεία αυτά με την προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικότερα με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό 25-34 χρονών το 2021, διαπιστώνεται ότι περίπου το 25% ακολούθησε κλάδους σπουδών «STEM», με αποτέλεσμα η εκτιμώμενη ζήτηση σε επαγγέλματα «STEM» να υπερβαίνει κατά πολύ την αντίστοιχη προσφορά. Κατά συνέπεια, προκύπτουν σημαντικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε αυτά τα επαγγέλματα, οι οποίες συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στο πρόβλημα της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Πρόσθετα, οι προβλέψεις της ζήτησης σε επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου, που απαιτούν τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελούν περίπου το 40% των συνολικών αναγκών, ενώ η προσφορά εργατικού δυναμικού που θα κατέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ανέλθει περίπου στο 55% μέχρι το 2032. Κατά συνέπεια, θα συνεχίσει να παρατηρείται συγκριτικά υψηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι απασχολούνται σε θέσεις εργασίας χαμηλότερης ειδίκευσης.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:

• Πόλος έλξης η Κύπρος: «Απογειώθηκε» ο τουρισμός τον Ιούνη – Οι χώρες που μας προτίμησαν και οι κυριότεροι λόγοι

• Μονογονιός με λευχαιμία: Μεγάλο μέρος της φαρμακευτικής αγωγής δεν καλύπτεται από το ΓΕΣΥ - Συγκινητική ανταπόκριση από πολίτες

• Πήρε σβάρνα παραλίες και έκλεβε νεαρός: Πώς «κάηκε» και έφτασαν στη σύλληψη του

• Πέθανε Κύπριος συγγραφέας - Τα συγκινητικά λόγια του γιου του

• Ευρυδίκη: Συγκλονίζει το νέο της τραγούδι για την επέτειο της εισβολής - Ακούστε τοΠαραιτείται από υποψήφιος πρόεδρος ο Μπάιντεν - Το ανακοίνωσε με επιστολή

Παραιτείται από υποψήφιος πρόεδρος ο Μπάιντεν - Το ανακοίνωσε με επιστολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποχωρεί από την προεδρική κούρσα για τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω Χ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top