ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη 69,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα - Έμφαση στο σχέδιο μετασχηματισμού και στη βελτίωση αποδοτικότητας

Κέρδη 69,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα - Έμφαση στο σχέδιο μετασχηματισμού και στη βελτίωση αποδοτικότητας

Κέρδη 69,7 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του έτους, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα, τονίζοντας ότι δίνει έμφαση στο σχέδιο μετασχηματισμού και στη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Συγκεκριμένα η Τράπεζα ανακοίνωσε:

Κέρδος για την 1η τριμηνία του 2023 ύψους €69,7 εκατ.
Σταθερή Κεφαλαιακή βάση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 19,3% και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 25,1%, που υπερβαίνουν σημαντικά τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών
Μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης των MEΔ ήταν 9,3% και ο Δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, στο 3,4%
• Το Project Starlight ολοκληρώθηκε στην 1η τριμηνία του 2023 , σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την Τράπεζα, με την τιτλοποίηση περίπου €0,8 δισ. ΜΕΔ και την πώληση της APS Debt Servicer
Στρατηγικό Σχέδιο για τον μετασχηματισμό και την αντιμετώπιση δομημένων προκλήσεων σε εξέλιξη, το οποίο επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας
Επιτυχής έκδοση Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Tier 2 Subordinated Notes) ύψους €200 εκατ. τον Μάρτιο του 2023 προσελκύοντας σημαντικό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον

Άλλα βασικά στοιχεία:
• Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η τριμηνία του 2023 ύψους €108,1 εκατ., αυξημένα κατά 74% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση των επιτοκίων
• Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΔ (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 51% στις 31 Μαρτίου 2023
• Μομέντουμ νέων δανείων ύψους €315 εκατ., για την 1η τριμηνία του 2023, αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση
• Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα στο 40% και μείωση του κόστους προσωπικού στο 24% σε ετήσια βάση, κυρίως εξαιτίας του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (τον Δεκέμβριο του 2022)
• Άνετη ρευστότητα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 454% και με €6,0 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ, επιτρέποντας στην Τράπεζα να επωφεληθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων
• Δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις στο 38,5%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.

«Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023, ο κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:
«To 2023 ξεκίνησε δυναμικά για την Ελληνική Τράπεζα καταγράφοντας ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο με κέρδη ύψους €69,7 εκατομμυρίων, κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων εσόδων και του εξορθολογισμού του κόστους. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την προσήλωσή μας στην ενίσχυση της αξίας της Τράπεζας, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της οικονομίας.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 χαρακτηρίστηκε από αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Η Ελληνική Τράπεζα παρέμεινε ανεπηρέαστη από αυτές τις εξελίξεις, κυρίως λόγω της ισχυρής κεφαλαιακής της θέσης (Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 25,1%) και της πλεονάζουσας ρευστότητας της (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 454%). Η ισχυρή οικονομική μας θέση μάς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους λιανικούς και επιχειρηματικούς μας πελάτες, παρέχοντας ανταγωνιστικά και εξατομικευμένα, χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο νέος δανεισμός κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2023 έφτασε τα €315 εκατ. (αύξηση 17% σε ετήσια βάση), ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς μας στο 35% μέχρι τον Απρίλιο του 2023 (από 28% το 2022). Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €108,1 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 74% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο διεθνές περιβάλλον των υψηλότερων επιτοκίων. Ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης εξόδων – εσόδων ανέρχεται στο 40%, ευθυγραμμισμένος με τους μεσοπρόθεσμους στόχους της Τράπεζας, η οποία παραμένει προσηλωμένη στις πρωτοβουλίες της για διαχείριση του κόστους αντισταθμίζοντας τη συνεχόμενη αύξηση των εργασιακών δαπανών, π.χ. ΑΤΑ και αυτόματες αυξήσεις μισθών.

Άλλα σημαντικά δεδομένα του 2023 περιλαμβάνουν:
• Στις 8 Μαρτίου 2023, εκδώσαμε με επιτυχία νέο ομόλογο ύψους €200 εκατ. Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2 Subordinated) στα πλαίσια του Προγράμματος EMTN. Το συνολικό βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4,5 φορές. Η μεγάλη συμμετοχή των επενδυτών επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη στην Τράπεζα και τη θετική αποτίμηση των αγορών κεφαλαίων ως προς την πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας.
• Στις 30 Μαρτίου 2023 ανακοινώσαμε την ολοκλήρωση του «Project Starlight», μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο στον ισολογισμό της Τράπεζας και τον αναπροσαρμοσμένο Δείκτη των MEΔ στο 3,4% (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).

Μετά και από την πρόσφατη συμπερίληψη κυπριακών νομικών και φυσικών προσώπων στους καταλόγους κυρώσεων των ΗΠΑ και του Ην. Βασιλείου θα ήθελα να επαναλάβω την πλήρη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις κυρώσεις που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες,και το Ηνωμένο Βασίλειο, εφαρμόζοντας πολιτική μηδενικής ανοχής μέσω αυστηρών και ενδελεχών ελέγχων και μέτρων.

Καταλήγοντας, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου και η ισχυρή μας αφοσίωση μάς δίνει την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, ώστε να πετύχουμε κέρδη πριν από τη φορολογία πέραν των €200 εκατ. το 2023. Είμαι πολύ ευγνώμων και περήφανος γιατί το προσωπικό μας παραμένει αφοσιωμένο στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, στην εφαρμογή του απαιτητικού πλάνου μετασχηματισμού μας και στη συνεχή δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Τέλος στη συνεργασία Κράτους με ΚΙΤΙΟΝ για μαρίνα-λιμάνι Λάρνακας

Τροχαίο στη Λάρνακα: Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο

«Φωτοβολταϊκά για όλους»: Κάποιες εταιρείες δεν παρέχουν την εγγύηση των εφτά χρόνων λέει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Μονή Αββακούμ: Απαντούν οι δικηγόροι των μοναχών στον Αρχιεπίσκοπο – Τα 20 σημεία για το καταστατικό της Εκκλησίας

Ληστές σκότωσαν γνωστό 38χρονο ηθοποιό - Συγκλονισμός στα διεθνή ΜΜΕΈφτασε στην Κύπρο ο Εμίρης του Κατάρ - Τον υποδέχθηκε ο ΠτΔ, θα παρακαθίσουν σε ιδιωτικό δείπνο

Έφτασε στην Κύπρο ο Εμίρης του Κατάρ - Τον υποδέχθηκε ο ΠτΔ, θα παρακαθίσουν σε ιδιωτικό δείπνο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε σήμερα, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, τον Εμίρη του Κατάρ Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, o ο οποίος έφθασε στην Κύπρο το απόγευμα, για επίσημη επίσκεψη, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top