ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βάλλει κατά του ΤΕΠΑΚ η Ελεγκτική: «Το πρόβλημα σαθρότητας είναι συνεπώς σοβαρό και συστημικό»

Βάλλει κατά του ΤΕΠΑΚ η Ελεγκτική: «Το πρόβλημα σαθρότητας είναι συνεπώς σοβαρό και συστημικό»

Επανέρχεται η Ελεγκτική Υπηρεσία, μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, ως απάντηση στα όσα καταλόγισε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, την περασμένη εβδομάδα.

Όπως αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία, «με θλίψη διαπιστώνουμε ότι η σημερινή ανακοίνωση του Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ κινείται στις ίδιες ακριβώς γραμμές με τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπρύτανη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στις 24.1.2024. Το πρόβλημα σαθρότητας είναι συνεπώς σοβαρό και συστημικό. Επί της ανακοίνωσης αυτής σημειώνουμε τα ακόλουθα: (α) Με επιστολή μας ημερ. 3.10.2023 προς τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αναφέραμε ότι οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος του Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) Κανονισμοί, οι οποίοι εφαρμόζονται και από το ΤΕΠΑΚ, είναι ανεπαρκείς καθώς ενδεχόμενα πειθαρχικά αδικήματα ακαδημαϊκών εξετάζονται από τους ίδιους τους συνάδελφούς τους. Εισηγηθήκαμε όπως η διερεύνηση και ακολούθως η πειθαρχική εκδίκαση διενεργείται από άτομα ανεξάρτητα από το Πανεπιστήμιο στο οποίο απασχολούνται οι καταγγελλόμενοι, κατ΄ αναλογία των διαδικασιών που ακολουθούνται στη Δημόσια Υπηρεσία όπως τροποποιήθηκαν το 2022 κατόπιν δικών μας παρόμοιων συστάσεων.

(β) Εναντίον του «τριπλοθεσίτη» καθηγητή υποβλήθηκε από το 2015 καταγγελία σύμφωνα με την οποία απασχολείτο ταυτόχρονα σε πλήρη βάση ως Αναπληρωτής Καθηγητής σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, προσκόμιζε ψευδή ιατρικά πιστοποιητικά από ιδιώτες ιατρούς στην Ελλάδα για να δικαιολογεί τις απουσίες του, το χειμώνα του 2017 δεν δηλώθηκε καθόλου ως διδάσκων καθηγητής στο πρόγραμμα στο οποίο ήταν υπεύθυνος στο ΤΕΠΑΚ και δεν διένεμε στην Κύπρο ενώ δήλωνε ψευδώς ως διεύθυνση κατοικίας διευθύνσεις άλλων καθηγητών. Αντί ο συγκεκριμένος Καθηγητής να ελεγχθεί πειθαρχικά ή/και ποινικά, του δόθηκε άδεια να εργάζεται επιπρόσθετα και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ενώ δε τον Ιούνιο του 2019 ο τότε Πρόεδρος του Συμβουλίου ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι η υπόθεση «βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου για Ακαδημαϊκό Προσωπικό (ΕΠΕ), η οποία στο παρόν στάδιο είναι στη διαδικασία εξέτασης και αντεξέτασης των μαρτύρων κατηγορίας», αυτός αφέθηκε τελικά να αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση, ούτε καν καταγγελία στην Αστυνομία για τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

(γ) Όσον αφορά στις υποθέσεις ενώπιον της ΕΠΕ, αυτές που υποβλήθηκαν και δεν εξετάστηκαν είναι σαράντα ενώ ο Πρύτανης αναφέρεται μόνο σε πέντε. Σε επιστολή ημερ. 7.9.2022 ο πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου μας επιβεβαίωσε ότι «η ΕΠΕ είχε δεχθεί μεγάλο όγκο καταγγελιών, περί τις 40 στον αριθμό». Ακόμα και στην περίπτωση των υποθέσεων που στοιχειοθετούνται, ο Πρύτανης ισχυρίζεται ότι αυτές θα πρέπει να «κουκκουλώνονται» επειδή ο καταγγέλλων αποφασίζει να ακολουθήσει το νόμο της σιωπής σε μια λογική ομερτά. Για παράδειγμα, καταγγελίες για στημένα εκλεκτορικά σώματα ουδέποτε εξετάστηκαν από την ΕΠΕ.

2. Όσον αφορά στο ηλεκτρονικό μήνυμα της Συντεχνίας Ακαδημαϊκών του ΤΕΠΑΚ ημερ. 25.1.2024 και στην αναφορά ότι παρουσιάστηκαν εσφαλμένα στοιχεία για τη λειτουργία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, σημειώνουμε ότι το ποσό των €1,3εκ. που αναφέρθηκε από την εκπρόσωπο της Υπηρεσίας μας, ως το συνολικό κόστος του Τμήματος για τη πενταετία 2016 – 2020, μάς δόθηκε σε επίσημη αλληλογραφία από τον τέως Πρόεδρο του Συμβουλίου ημερ. 12.10.2020. Το ποσό αυτό δαπανήθηκε ενώ το Τμήμα δεν είχε μέχρι τότε δεχθεί ούτε ένα φοιτητή.

3. Αυτό που είναι προφανές είναι ότι η εκπαιδευτική κοινότητα του ΤΕΠΑΚ αντιδρά και πολεμά τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, την Ελεγκτική Υπηρεσία και κάθε άλλο που αντιτάχθηκε στις πρόσφατες σκανδαλώδεις αποφάσεις τους για την καταβολή, διαχρονικά μέχρι αφυπηρετήσεως, μηνιαίων επιδομάτων σε διδάσκοντες (Μέλη ΔΕΠ/ΕΕΠ) στη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας (ΔιΤουΦΕ), η οποία θα εδρεύει στην Πάφο, ασχέτως της ύπαρξης ή όχι διδακτικών καθηκόντων στην Πάφο. Για τις καταχρηστικές αυτές αποφάσεις έχουμε από τον Νοέμβριο του 2023 ενημερώσει την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

4. Στην πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας καλέσαμε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να εξετάσει τα μοντέλα διοίκησης κρατικών πανεπιστημίων άλλων ευρωπαϊκών κρατών και να μεριμνήσει για υιοθέτηση τέτοιου βέλτιστου μοντέλου και στην Κύπρο, αφού είναι προφανές ότι, με πρόσχημα την καθολικά αποδεκτή ανάγκη για ακαδημαϊκή αυτονομία, εμφανίζονται φαινόμενα διοικητικής και οικονομικής αυθαιρεσίας με τα λεφτά των φορολογούμενων πολιτών.

Σημαιώνεται ότι, νωρίτερα εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση για τα όσα λέχθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής για το ΤΕΠΑΚ, το εκπαιδευτικό ίδρυμα και υπογράφει ο Πρύτανης, Παναγιώτης Ζαφείρης.

Όπως αναφέρεται, «αναφορικά με τη συζήτηση που διεξήχθη στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού για το Πανεπιστήμιο μας στις 17/1/2024 και στις 23/1/2024, θα ήθελα να ενημερώσω για τα εξής:

α) Ο τίτλος του θέματος υπό συζήτηση στην επιτροπή αφορούσε “Τα σημαντικά θέματα/ζητήματα που αντιμετωπίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου”.

Με σημείωμα μου προς την επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής ημερομηνίας 23/1/2024 (επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1) ανέφερα ότι, κατά την άποψη μου, τα σημαντικά θέματα/ζητήματα του Πανεπιστημίου είναι:

Η έγκαιρη έγκριση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.
Το αυξημένο κόστος στέγασης για τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου, που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επιλογή φοίτησης στο ΤΕΠΑΚ. Οι Φοιτητικές Εστίες στην περιοχή Βερεγγάρια στα Πολεμίδια αναμένεται να αμβλύνουν το πρόβλημα αυτό.
Δυσκολία κτιριακής ανάπτυξης για να καλυφθούν άμεσες διδακτικές ανάγκες, καθώς και ερευνητικές δραστηριότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει αναπτυχθεί και εγκριθεί ένα γενικό κτηριακό πλάνο του Πανεπιστημίου με ορίζοντα δεκαετίας. Η υλοποίηση του πλάνου αυτού προϋποθέτει την έγκαιρη έγκριση των σχετικών άρθρων του Προϋπολογισμού.
Το ΤΕΠΑΚ λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με Κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι πλείστοι εκ των οποίων έχουν εκδοθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η έγκριση των Κανονισμών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι επιτακτική ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του πανεπιστημίου.
Μας λυπεί ότι αυτά τα σοβαρά θέματα που αφορούν στο Πανεπιστήμιο μας δεν συζητήθηκαν στις συγκεκριμένες δύο συνεδρίες της επιτροπής.

β) Αντί της συζήτησης των σημαντικών τρέχοντων θεμάτων που αναφέρω παραπάνω, η συζήτηση στην επιτροπή επικεντρώθηκε σε θέματα που φοβάμαι ότι βασίζονται σε ανακρίβειες και παραπληροφόρηση προς την επιτροπή.

Συγκεκριμένα:

Στη συνεδρία 17/01/2024 κατατέθηκαν τα έγγραφα του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (ΔΔΟ) του πανεπιστημίου που περιλάμβαναν κυρίως 12 καταγγελίες (όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ και οι βουλευτές της επιτροπής), οι οποίες απαντήθηκαν στην ολότητά τους με συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι πια προφανές ότι η πληροφόρηση που είχε η επιτροπή ήταν παραπλανητική ή/και αφορούσε παλιά θέματα που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα του ΤΕΠΑΚ ή/και δε βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα (επισυνάπτω την απάντηση σε αυτά τα 12 σημεία όπως την υπέβαλα στην επιτροπή - Παράρτημα 2).
Στην απουσία άλλων επιχειρημάτων σε σχέση με τις αρχικές κατηγορίες, κατά την τελευταία συνεδρία (24/01/2024) τέθηκαν επιπρόσθετα θέματα που δεν αφορούν το σημερινό ΤΕΠΑΚ. Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών απάντησε τεκμηριωμένα και με σαφήνεια σε όλες αυτές τις νέες κατηγορίες. Παραθέτω επιπρόσθετες απαντήσεις πιο κάτω:
Ο Γενικός Ελεγκτής ενώ από τη μια κάνει λόγο για “ανυπαρξία πειθαρχικών οργάνων στο ΤΕΠΑΚ” με δικές του παρεμβάσεις αποτρέπει την πρόταση του Πανεπιστημίου για νέους κανονισμούς ελέγχου να καταλήξει στη βουλή για συζήτηση και έγκριση. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο έχει καταθέσει, μετά από διαβούλευση διάρκειας πέραν των 5 χρόνων, στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, νέους Κανονισμούς για τον Πειθαρχικό Έλεγχο του Διδακτικού Προσωπικού.

Οι κανονισμοί που έχουμε υποβάλει θεωρούμε ότι απαντούν σε όλες τις ανησυχίες που έχει εκφράσει κατά καιρούς η Ελεγκτική Υπηρεσία ως προς τις δυσκολίες που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι ο ΓΕ έχει ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας, για λόγους που δεν αντιλαμβανόμαστε, την μη υποβολή των κανονισμών αυτών στη βουλή για συζήτηση και έγκριση. Είναι τουλάχιστον άδικο να γίνεται κριτική στο Πανεπιστήμιο για προβληματικό νομικό πλαίσιο όταν οι ίδιοι με πρόταση μας ζητήσαμε τη βελτίωση του. Επαναλαμβάνω την παράκληση μας προς το Υπουργείο όπως αυτούσιοι οι Κανονισμοί υποβληθούν στην επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλή για συζήτηση και έγκριση τους.

Πρέπει να επισημάνω ότι υπό αυτές τις συνθήκες η επιτροπή πειθαρχικού ελέγχου του Πανεπιστημίου μας έχει επιτελέσει σημαντικό έργο.

Ο Γενικός ελεγκτής αναφέρθηκε σε “τριπλοθεσίτη” καθηγητή του ΤΕΠΑΚ που καταγγέλθηκε ότι δίδασκε παράνομα και σε άλλα ιδρύματα. Επιθυμώ να επισημάνω ότι, παρά το ότι δεν αναφέρθηκε απο το ΓΕ, ο συγκεκριμένος καθηγητής παραπέμφθηκε στα πειθαρχικά όργανα του Πανεπιστημίου κατά τις θεσμικές διαδικασίες και έχει παραιτηθεί από το ΤΕΠΑΚ από το τέλος του 2020.

Επιπρόσθετα, όλες οι υποθέσεις (λιγότερες από 5 στο σύνολο και όχι 40 όπως επικαλέστηκε λανθασμένα ο ΓΕ) που παρέμειναν στην επιτροπή πειθαρχικού ελέγχου είναι υπό διερεύνηση, και η επιτροπή είναι απόλυτα ενεργή.

γ) Το δεύτερο μέρος του θέματος υπό συζήτηση στην επιτροπή αφορούσε “Το αίτημα του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (ΔΔΟ) του πανεπιστημίου για απαλλαγή από τα καθήκοντα του ελέγχοντα λειτουργού του προϋπολογισμού του πανεπιστημίου”

Το άρθρο 15(3) του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2003 (198(I)/2003) αναφέρει ότι:

“Ο Πρύτανης είvαι o ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου, έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του, προΐσταται των υπηρεσιών του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου.”

Συνάγεται από το παραπάνω ότι ο Πρύτανης είναι αυτός που πρέπει να ορίζεται στον προϋπολογισμό ως ελέγχων λειτουργός. Με τη θέση αυτή συμφωνεί και ο ΔΔΟ.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (σημείο 1.5):

Ο ΔΔΟ “Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου κατόπιν οδηγιών του Πρύτανη”

Είναι προφανές ότι οφείλουμε να διασφαλίσουμε με κάθε θεσμικό τρόπο ότι ο Πρύτανης, ως ανώτερος εκτελεστικός του οργανισμού, μπορεί στην πράξη να ασκεί αυτά τα καθήκοντα του, όπως προνοούνται στο νόμο του Πανεπιστημίου.

Αξίζει να τονίσω ότι:

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου βασίζεται σε συλλογικά σώματα και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά. Ο Πρύτανης δεν αποφασίζει από μόνος του. Αντιθέτως, με βάση το νόμο, ο Πρύτανης “μεριμvά για τηv εκτέλεση τωv απoφάσεωv τoυ Συμβoυλίoυ και της Συγκλήτoυ.”
Ο εσωτερικός έλεγχος δεν ασκείται από τον Πρύτανη, τον ΔΔΟ ή τον ελέγχοντα λειτουργό του προϋπολογισμού. Επισημαίνω ότι ο ρόλος του ελέγχοντα λειτουργού αφορά κυρίως στον έλεγχο της επιλεξιμότητας δαπανών. Ο εσωτερικός έλεγχος στο Πανεπιστήμιο ασκείται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μέσω του Εσωτερικού Ελεγκτή.
Σε πρακτικό επίπεδο, είμαι απόλυτα σύμφωνος με το ότι οι ρόλοι του Πρύτανη, του ΔΔΟ και του εσωτερικού ελεγκτή (που πρέπει να είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος) οφείλουν να είναι διακριτοί και να μην υπάρχει η όποια υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ελέγχοντος λειτουργού και του εσωτερικού ελέγχου όπως ασκείται από τον εσωτερικό ελεγκτή ή/και το Συμβούλιο.
Το Συμβούλιο εξέτασε όλα τα παραπάνω δεδομένα σε βάθος και εκτενώς, καταλήγοντας σε σχετικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, ζήτησε όπως στον προϋπολογισμό του 2024 καθοριστεί ο Πρύτανης ως ο ελέγχων λειτουργός του προϋπολογισμού. Αυτές έχουν υποβληθεί μέσω του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ που θα εξετάσει η Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της βουλής πολύ σύντομα.

Τα όποια άλλα θέματα έχουν τεθεί στην επιτροπή αφορούν καθαρά εσωτερικά θέματα, για τα οποία το Πανεπιστήμιο έχει θεσμοθετήσει εσωτερικές διαδικασίες που πρέπει όλοι να σεβόμαστε και να ακολουθούμε πιστά.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, συλλογικά, υλοποιήσαμε τον Στρατηγικό Προγραμματισμό του Πανεπιστημίου μας που οδήγησε το Πανεπιστήμιο πολλά βήματα μπροστά.

Το Πανεπιστήμιο μεγάλωσε και θα συνεχίσει να μεγαλώνει.

Με μεγάλη συλλογική προσπάθεια αντιστρέψαμε την αρνητική εικόνα που υπήρχε για πολλά χρόνια για το Πανεπιστήμιο μας.

Δυστυχώς, παρακολουθούμε με έκπληξη και απογοήτευση να επιχειρείται πρόσφατα μια εντελώς αναίτια δυσφήμιση του Πανεπιστημίου, μέσα από ανακρίβειες και παραπληροφόρηση. Η χρονική στιγμή που εξελίσσονται αυτά προκαλεί μεγάλο προβληματισμό.

Το κοινό αίσθημα των εκλεγμένων οργάνων και της ακαδημαϊκής, διοικητικής και φοιτητικής κοινότητας του ΤΕΠΑΚ είναι ότι η δυσφήμηση του Πανεπιστημίου με ανυπόστατες κατηγορίες, από οποιοδήποτε, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:ΠτΔ: «Η ΚΔ δεν δέχεται από κανέναν μαθήματα διαχείρισης του θέματος των μεταναστών»

ΠτΔ: «Η ΚΔ δεν δέχεται από κανέναν μαθήματα διαχείρισης του θέματος των μεταναστών»

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν δέχεται από κανέναν μαθήματα διαχείρισης του θέματος των μεταναστών, είπε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία για την παρουσίαση της Ολυμπιακής Ομάδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top