ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακαδημαϊκοί ΤΕΠΑΚ: Καταγγέλλουν καταστρατήγηση της διοικητικής αυτονομίας - Τι απαντά η Αθηνά Μιχαηλίδου

Ακαδημαϊκοί ΤΕΠΑΚ: Καταγγέλλουν καταστρατήγηση της διοικητικής αυτονομίας - Τι απαντά η Αθηνά Μιχαηλίδου

Αποφάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ΤΕΠΑΚ και που οδηγούν στον οικονομικό στραγγαλισμό του, έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 2024.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ, Συγκεκριμένα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μεν το προσχέδιο του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2024, προσθέτοντας ωστόσο κάποιες τροποποιήσεις οι οποίες προκάλεσαν την άμεση αντίδραση τόσο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Παναγιώτη Ζαφείρη, και της Συγκλήτου, όσο και των φοιτητών και του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου με κινητοποιήσεις.

Τι δεν έλαβε υπόψη το Υπουργικό Συμβούλιο

Συγκεκριμένα το Υπουργικό δεν έλαβε υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, της Συγκλήτου, αλλά και την επιθυμία του ίδιου του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (ΔΔΟ) όπως να μην είναι ο ίδιος Ελέγχοντας Λειτουργός του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2024, αλλά να οριστεί ο Πρύτανης, Παναγιώτης Ζαφείρης. Στην ουσία, η εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας, είναι να συνεχίσει το ίδιο καθεστώς όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή με τον ΔΔΟ σε ρόλο Ελέγχοντα Λειτουργού του Προϋπολογισμού, δηλαδή σαν να είναι CEO ιδιωτικής εταιρείας. Αυτό οδήγησε σε προβλήματα και εντάσεις και στην υπονόμευση της δημόσιας εικόνας του Πανεπιστημίου, με το ακαδημαϊκό προσωπικό να διαπομπεύεται και το Πανεπιστήμιο να καταγγέλλεται στην Πολιτεία. Θα πρέπει να γίνει σαφές από όλους ότι οι πρυτανικές αρχές, ως Πρυτανικό Συμβούλιο, είναι το ανώτατο εκτελεστικό σώμα του πανεπιστημίου, και ο εκάστοτε Πρύτανης είναι ο ανώτατος εκτελεστικός αξιωματούχος και κατ’ επέκταση υπεύθυνος για την εκτελεστική πτυχή όλων των θεμάτων: ακαδημαϊκών, οικονομικών , και διοικητικών.

Η δεύτερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ) που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον οικονομικό στραγγαλισμό του ΤΕΠΑΚ αφορά στη σύσταση και υπόδειξη του προς το Πανεπιστήμιο, όπως μετά την πάροδο του 1ου εξαμήνου του 2024 να μην υποβάλλει συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός που υποβλήθηκε για το 2024, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου του ΤΕΠΑΚ, αντικατόπτριζε τις πραγματικές και ελάχιστες λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Το Υπουργείο Παιδείας, τον περασμένο Νοέμβριο και Ιανουάριο απαίτησε όπως μειωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ κατά €7,9 εκατ. κάτι το οποίο οδήγησε σε σημαντικές περικοπές που αφορούσαν σημαντικές λειτουργικές και αναπτυξιακές δαπάνες όπως:
Ø Πρακτική άσκηση φοιτητών
Ø Συνδρομές και συνεισφορές σε βάσεις δεδομένων
Ø Συντήρηση και λειτουργία μηχανογραφικού εξοπλισμού
Ø Υλικά εργαστηρίων
Ø Υποτροφίες και βραβεία για φοιτητές
Ø Αναλώσιμα εργαστηρίων
Ø Εργαστηριακό εξοπλισμό
Ø Μηχανογραφικό και άλλο εξοπλισμό
Ø Κτηριακή ανάπτυξη

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, εάν δεν αλλάξει η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό και τα χρονικά περιθώρια που καθορίζει, θα στραγγαλίσει οικονομικά το ΤΕΠΑΚ δημιουργώντας οικονομικό έλλειμα €8 εκατ. Αυτό, αναπόφευκτα, θα εμποδίσει την εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω πορεία ανάπτυξης του Πανεπιστημίου. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που εγκριθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός, αυτό θα είναι προς στο τέλος του τρέχοντος έτους και, πρακτικά, δεν θα μπορεί να τύχει αξιοποίησης. Αυτό θέτει σε κίνδυνο και επηρεάζει το εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημίου καθώς και τους φοιτητές και τους μελλοντικούς αποφοίτους του.

Οδηγείται προς ακύρωση η Σχολή στην Πάφο

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι εισηγήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου απειλούν επίσης με ακύρωση τη λειτουργία της Σχολής στην Πάφο, η οποία αποτελεί σημαντικότατο σταθμό στην επέκταση και ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ. Και αυτό λόγω της άρνησης συνεργασίας του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας εισηγήθηκε όπως παραμείνει στη θέση του Ελέγχοντα Λειτουργού του προϋπολογισμού) να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις και τις αποφάσεις που λήφθηκαν έναντι του ακαδημαϊκού προσωπικού. Μάλιστα, αυτή η απόφαση λήφθηκε τη στιγμή που το ΤΕΠΑΚ ετοιμάζεται για μεταφορά των φοιτητών όλων των ετών πτυχιακής φοίτησης της Σχολής από τη Λεμεσό στην Πάφο.

Κοινή εκδήλωση διαμαρτυρίας με ΦΕΤΕΠΑΚ

Πάντως σήμερα η Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ και η Φοιτητική Ένωση του ΤΕΠΑΚ ΦΕΤΕΠΑΚ (δηλαδή σύσσωμο το ακαδημαϊκό και φοιτητικό σώμα) πραγματοποίησαν στις 13:30 κοινή εκδήλωση διαμαρτυρίας στο προαύλιο του κτηρίου της Πρυτανείας, με στόχο να γνωστοποιήσουν προς πάσαν κατεύθυνση την αποφασιστικότητα τους να υπερασπιστούν τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση. Στέλνουν επίσης το μήνυμα πως σε περίπτωση που δεν εισακουστούν τα αιτήματα τους, τότε θα κλιμακώσουν τα μέτρα τους στο επόμενο διάστημα.

Ανάκληση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου

Με αυτά τα δεδομένα αποτελεί αδήριτη ανάγκη το Υπουργικό Συμβούλιο να ανακαλέσει τις αποφάσεις του, να σεβαστεί τη διοικητική αυτονομία του ΤΕΠΑΚ και να συμβάλει στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας θα είναι υπόλογο για τα πολλά προβλήματα που θα προκύψουν μέσα στο επόμενο διάστημα.

Η απάντηση της Υπουργού

Σε ερώτηση για το τι έχει να πει αναφορικά με τη στάση εργασίας των καθηγητών στο ΤΕΠΑΚ και για τη στάση που προγραμματίζεται την 1η Μαρτίου, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε: «Είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι πολλά και χρόνια

τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το Υπουργείο μας. Εννοείται ότι θα έχουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου που περνά και διαφωνίες και τέτοιου είδους αντιδράσεις. Έχουμε εκδώσει μια ανακοίνωση σήμερα, επεξηγούμε ότι στα θέματα του προϋπολογισμού το Υπουργείο και η Κυβέρνηση ευρύτερα έχει στηρίξει τα δημόσια πανεπιστήμια. Και για τα τρία πανεπιστήμια έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού τους για το 2024 και, εν πάση περιπτώσει, όποιες και να είναι οι διαφωνίες η λύση δεν είναι τα απεργιακά μέτρα, είτε αυτά αφορούν μαθητές είτε αφορούν ακαδημαϊκό προσωπικό, ποτέ δεν λύνεις τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο, παρά μόνο στο τραπέζι του διαλόγου. Αν τεκμηριωμένα έρθουν οι εισηγήσεις τους και τα θέματα που θέλουν να θίξουν, εμείς ευχαρίστως θα τα προωθήσουμε εκεί που πρέπει να τα προωθήσουμε με στόχο να στηρίξουμε την Ανώτερη μας Εκπαίδευση. Έχουμε ήδη εξαγγείλει ότι όχι μόνο τη δημόσια Ανώτερη Εκπαίδευσης αλλά ευρύτερα την Ανώτερη Εκπαίδευση θέλουμε να την αναβαθμίσουμε και δεν μπορούμε να την αναβαθμίσουμε εύκολα ή αν έχουμε αυτού του είδους τις αντιδράσεις. Συνεπώς είμαστε εδώ, έτοιμοι για διάλογο και συζήτηση, έτσι ώστε τεκμηριωμένα να βελτιώσουμε ό,τι χρειάζεται βελτίωση».

Σε ερώτηση αναφορικά με τη διαμαρτυρία που προγραμματίζεται από τους καθηγητές την 1η Μαρτίου, η Υπουργός Παιδείας σημείωσε: «Αυτή αφορά στα προγράμματα της αγοράς υπηρεσιών. Έχει καταργηθεί πρόσφατα το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών και με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εμείς προχωρούμε στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων μας. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα είμαστε έτοιμοι να τους δώσουμε την πρόταση. Συνεπώς, όπως έχω δηλώσει και χθες, δεν βλέπουμε τον λόγο για τον οποίο εξαγγέλθηκε ήδη αυτή η απεργία. Για εμάς είναι σημαντικό πρώτα να συζητήσουμε τις προτάσεις μας».

Σε σχόλιο ότι οι ίδιοι δήλωσαν πρόθυμοι να μην την υλοποιήσουν, εάν τους δοθούν ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε: «Αυτό δεν είναι σωστός τρόπος διαλόγου. Ο σωστός τρόπος είναι να δουν τι προτάσεις έχουμε, να τις μελετήσουν, αν διαφωνούν να επανέλθουν, να συζητηθούν αυτά και στο τέλος να ληφθεί μια απόφαση που, αν δεν τους ικανοποιεί, θα είναι ελεύθεροι να αντιδράσουν όπως οι ίδιοι κρίνουν. Εμείς είμαστε εδώ, δουλεύουμε πυρετωδώς, ώστε οι λύσεις και οι προτάσεις που θα προτείνουμε να είναι και νομότυπες και να μπορούν να διαρκέσουν σε βάθος χρόνου, γι’ αυτό θα πρέπει όλοι να σεβαστούμε τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και όταν θα τους δώσουμε τα σενάριά και τις προτάσεις μας, τότε θα είμαστε σε θέση να δούμε πώς προχωρούμε».

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Έκρηξη τα ξημερώματα σε καφετέρια - Εξετάζουν το ενδεχόμενο για αυτοσχέδια βόμβα

Συνέλαβαν 26χρονο που βιντεογραφούσε γυναίκες σε παραλίες – Τρεις αναγνώρισαν τον εαυτό τους σε βίντεο

Μεθυσμένος οδηγός προσπάθησε να δωροδοκήσει αστυνομικό - Τελικά του πέρασαν χειροπέδες

Ανησυχούν τα αυξημένα περιστατικά κοκκύτη και ιλαρά στο Μακάρειο – Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Σοφία Βογιατζάκη: «Τρελαίνομαι για τα χαρτιά» - «Τα αποφεύγω γιατί ξέρω ότι το λιγότερο είναι να μπω φυλακή» - Βίντεο

Διαζύγιο ζητάει η Πολυζωγοπούλου, αίτηση αποφυλάκισης ο Λύτρας - Ο δικηγόρος πέρασε το δεύτερο βράδυ του στο κελί22 χρόνια χρήστης και 2 καθαρός - Η ιστορία του Γιάννη πριν και μετά τα ναρκωτικά – «Είχα σώμα, αλλά δεν είχα ψυχή»

22 χρόνια χρήστης και 2 καθαρός - Η ιστορία του Γιάννη πριν και μετά τα ναρκωτικά – «Είχα σώμα, αλλά δεν είχα ψυχή»

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Στο κάτω-κάτω, ποιος δεν έχει κάνει λάθη; Ποιος δεν έχει κάνει κακές επιλογές και ποιος δίνει το δικαίωμα στην κοινωνία την καθωσπρέπει, να μπορεί να κρίνει την πορεία μιας ψυχής, χωρίς να γνωρίζει το υπόβαθρό της; «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top