ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επίδομα Τέκνου: Όσα πρέπει να ξέρεις για τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

Επίδομα Τέκνου: Όσα πρέπει να ξέρεις για τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

Ο Μάιος είναι συνήθως ο μήνας που καταβάλλεται το επίδομα τέκνου στους δικαιούχους. Πρόκειται για επίδομα το οποίο παραχωρείται στα πλαίσια στήριξης των οικογενειών και ως ένα κίνητρο να ενθαρρύνει ζευγάρια στην απόκτηση παιδιών.

Το Επίδομα Τέκνου παραχωρείται απο την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το ύψος του επιδόματος είναι ανάλογο με τον αριθμό των τέκνων στην οικογένεια και αντιστρόφως ανάλογο με το ύψος του εισοδήματος.

Παρότι ανήκει στα επιδόματα στήριξης και κινήτρων, εντούτοις για να καταστεί κάποιος δικαιούχος πρέπε να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Ενώ όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το ύψος είναι αναλόγως αριθμού τέκνων και εισοδήματος, ώστε να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή του.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είσαι δικαιούχος επιδόματος τέκνου;

Δικαίωμα σε Επίδομα Τέκνου έχουν οικογένειες που έχουν:
- τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους τουλάχιστον κατά τα 5 τελευταία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης, στα εδάφη που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

- το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα τους κατά το προηγούμενο έτος υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει: → τις €49.000 για οικογένειες με ένα εξαρτώμενο τέκνο και → τις €59.000 για οικογένειες με δύο → για κάθε επιπρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο πέραν των 2 θα αυξάνεται κατά €5000 π.χ. 3 εξαρτώμενα τέκνα €59.000 + €5000 = €64.000 κλπ.

- να πληρείται το περιουσιακό κριτήριο, όπου η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων να μην υπερβαίνει το €1.200.000. (Σημειώνεται ότι στο €1.200.000 λαμβάνεται υπόψη και η αποξένωση περιουσιακών στοιχείων κινητής και ακίνητης περιουσίας κατά τα τελευταία 2 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης).

Σε ποιο άτομο καταβάλλεται το Επίδομα Τέκνου;

Το Επίδομα Τέκνου καταβάλλεται:
• στη μητέρα όταν οι γονείς συζούν
• στον πατέρα ή τη μητέρα ανάλογα με την περίπτωση όταν αυτοί είναι άγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι, για τον αριθμό των τέκνων που ζουν μαζί τους κάτω από την ίδια στέγη και
• στον έχοντα την επιμέλεια με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου, όταν και οι δύο γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι.

 

Ποια είναι τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά;

Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη από τον ίδιο τον αιτητή/ρια και το σύζυγο/συμβίο. Περαιτέρω, το έντυπο εξουσιοδότησης και πάλιν πρέπει να είναι υπογραμμένο από τον ίδιο τον αιτητή/ρια, το σύζυγο/ συμβίο και τα εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 χρονών.

 Πιστοποιητικά που υποβάλλονται κάθε χρόνο:

· Σε περίπτωση που αποκτήθηκε εισόδημα στο εξωτερικό το προηγούμενο έτος από απασχόληση, σύνταξη ή επιδόματα, σχετικές βεβαιώσεις από τους εργοδότες ή/και αρμόδιους φορείς του εξωτερικού
· Βεβαίωση υπογραμμένη από λογιστή ή ελεγκτή της εταιρείας που είναι μέτοχος ο/η σύζυγος/συμβίος/α , αναφορικά με το μεικτό μέρισμα που έλαβαν κατά το έτος που προηγείται της αίτησης.

 Πιστοποιητικά που υποβάλλονται μόνο ΜΙΑ φορά:

· Για τέκνα ηλικίας 18 – 21 ετών που υπηρετούν την θητεία τους, αντίγραφο βεβαίωσης από την Εθνική Φρουρά για Έλεγχο της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας
· Για τέκνα μαθητές ηλικίας 18-20 ετών, αντίγραφο Βεβαίωση Φοίτησης από το Σχολείο τους - Για έλεγχο διάρκειας φοίτησης
· Για άγαμα τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για συντήρηση τους, πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό - Από κυβερνητικό ή ιδιώτη γιατρό - Για Έλεγχος στοιχείων παιδιού/παιδιών
· Για τέκνα διαζευγμένων γονέων ή ορφανά και από τους 2 γονείς: Αντίγραφο Απόφασης δικαστηρίου ή πρωτότυπη ένορκη δήλωση ή βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σχετικά με το άτομο με το οποίο τα τέκνα διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη
· Αντίγραφο Διατάγματος Δικαστηρίου για το ποσό της διατροφής (σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί το ποσό πρέπει να υποβάλλεται ξανά) - Για έλεγχο οικογενειακού εισοδήματος
· Πρωτότυπο Έντυπο Εξουσιοδότησης
· Σε περίπτωση υιοθετημένου τέκνου αντίγραφο απόφασης δικαστηρίου σχετικά με την υιοθεσία και πιστοποιητικό γέννησης με αναγραφόμενους τους θετούς γονείς.


· Για υπηκόους κράτους μέλους της ΕΕ και μέλη των οικογενειών τους:
- Αντίγραφο Βεβαίωσης ή Δελτίου Διαμονής Yellow Slip - Από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τον/ην αιτητή/ρια και τα μέλη της οικογένειας τους
- Πληροφορίες και Στοιχεία Ασφάλισης σε κράτος μέλος της ΕΕ.


· Για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους στην Κύπρο:
- Αντίγραφο Άδειας Παραμονής ή Άδειας Μετανάστευσης (Immigration Permit) από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τον/ην αιτητή/ρια και τα μέλη της οικογένειας τους (ARC - Alien Registration Card - Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση λήξης πρέπει να προσκομίζεται ανανεωμένη άδεια.
- Επιπρόσθετα σε περίπτωση αιτητών με καθεστώς (π.χ Πολιτικού Πρόσφυγα ή Συμπληρωματικής Προστασίας) αντίγραφο της επιστολής έγκρισης από την Υπηρεσία Ασύλου.


· Βεβαίωση για τον/την σύζυγο/συμβίο/α και τα εξαρτώμενα τέκνα, αναφορικά με τον αριθμό και την αξία των μετοχών/χρεογράφων/ομολόγων, όπου φαίνεται η επωνυμία της/ων εταιρείας/ιων και το όνομα του δικαιούχου.

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top