Υφ. Ερευνας: «Σύντομα ανακοινώσεις για κοινά προγράμματα χρηματοδότησης με Ελλάδα και Ισραήλ»

Υφ. Ερευνας: «Σύντομα ανακοινώσεις για κοινά προγράμματα χρηματοδότησης με Ελλάδα και Ισραήλ»

Κοινά προγράμματα χρηματοδότησης με Ελλάδα και Ισραήλ, στο πλαίσιο της προσπάθειας «για προώθηση διεθνών συνεργασιών με χώρες που διαθέτουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε τομείς προτεραιότητας», αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, είπε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, χαιρετίζοντας ημερίδα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Back to top