Πρωτοβουλία ΚΕΒΕ Προσφυγικές Εταιρείες – Παράταση Καταχώρησης στοιχείων  στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για 6 μήνες

Πρωτοβουλία ΚΕΒΕ Προσφυγικές Εταιρείες – Παράταση Καταχώρησης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για 6 μήνες

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ότι η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρεί το Τμήμα, για εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που συστάθηκε ή ενεγράφη πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχε την έδρα της ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της ή ολόκληρη την περιουσία της σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν έχει δραστηριοποιηθεί έκτοτε στις ελεύθερες περιοχές και η οποία εμπίπτει στην κατηγορία των εταιρειών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 391Α του περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113 και στη Σημείωση 2 του Ν.149(I)/1999 Ειδική Διάταξη, παρατείνεται λόγω της ιδιάζουσας φύσεως των συγκεκριμένων εταιρειών, μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών: Επιστράφηκαν οι επιβαρύνσεις που πληρώθηκαν για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών: Επιστράφηκαν οι επιβαρύνσεις που πληρώθηκαν για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιστροφής των χρηματικών επιβαρύνσεων που πληρώθηκαν την περίοδο 01/01/2024 – 16/01/2024 σε σχέση με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Ανακοίνωσε παράταση εγγραφής στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ο Παπαναστασίου

Ανακοίνωσε παράταση εγγραφής στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ο Παπαναστασίου

Παράταση μέχρι 31 Μαρτίου για εγγραφή όλων των εταιρειών στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εμπορίου Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου ο οποίο κλήθηκε από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή να δώσει εξηγήσεις για την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά για το θέμα.

Γνωμάτευση από Νομική Υπηρεσία για Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ζήτησε ο Έφορος Εταιρειών

Γνωμάτευση από Νομική Υπηρεσία για Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ζήτησε ο Έφορος Εταιρειών

Γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία ζήτησε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) για το κατά πόσο είναι νομικά δυνατή η παραχώρηση παράτασης και στις εταιρείες που είχαν εξαιρεθεί από την παράταση (εμπιστεύματα, ιδρύματα, άλλη νομική διευθέτηση) σε σχέση με την ομαλή μετάβαση από την ενδιάμεση στην τελική λύση του ηλεκτρονικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, η σύσταση του οποίου προβλέπεται από το νόμο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Back to top