Δικαίωμα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και για μονήρεις γυναίκες - Τι άλλο βελτιώνεται στη νομοθεσία

Δικαίωμα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και για μονήρεις γυναίκες - Τι άλλο βελτιώνεται στη νομοθεσία

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα νόμο για να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις το νόμου για την ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγή, με κύρια αλλαγή την παροχή δικαιώματος και στις μονήρεις γυναίκες για απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας.

Back to top