ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας σε Δημόσιο, Αστυνομία, Πυροσβεστική και Εθνική Φρουρά

Ανοίγουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας σε Δημόσιο, Αστυνομία, Πυροσβεστική και Εθνική Φρουρά

Πέραν των 2.000 θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, καλείται να αποδεσμεύσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, κατά τη σημερινή (24/4) συνεδρία της, η οποία είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 9 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 4 ώρες, λόγω και της βαρυφορτωμένης ατζέντας της.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, κατά τη σημερινή συνεδρία της η Επιτροπή θα εξετάσει δύο αιτήματα που υποβλήθηκαν από πλευράς Κυβέρνησης για αποδέσμευση συνολικά 1.971 θέσεων.

Σύμφωνα με τα σημειώματα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 30/3/2023 αποφάσισε την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης 120 συνολικά θέσεων πρώτου διορισμού στον Κυπριακό Στρατό, εκ των οποίων οι 56 είναι θέσεις Ανθυπολοχαγού, 54 Λοχία και 10 Υπολοχαγού, με σκοπό την πρόσληψη Ιατρών Αξιωματικών.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 12/04/2023 αποφάσισε, επίσης, την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης 1.536 θέσεων στο Δημόσιο και 315 θέσεων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, εκ των οποίων οι 285 σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου -Ημικρατικούς Οργανισμούς- και 30 σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι 1.536 θέσεις στον Δημόσιο Τομέα, για τις οποίες απαιτείται η αποπαγοποίησή τους, αφορούν:
• 3 θέσεις στη Δικαστική Εξουσία
• 12 θέσεις στη Νομική Υπηρεσία
• 7 θέσεις στην Ελεγκτική Υπηρεσία
• 2 θέσεις στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
• 4 θέσεις στο Υφυπουργείο Έρευνας
• 9 θέσεις στο Υφυπουργείο Τουρισμού
• 17 θέσεις στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας
• 15 θέσεις στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
• 2 θέσεις στο Υφυπουργείο Πολιτισμού
• 2 θέσεις στο Υπουργείο Άμυνας
• 75 θέσεις στο Υπουργείο Γεωργίας
• 61 θέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
• 5 θέσεις στο Υπουργείο Ενέργειας
• 15 θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας
• 109 θέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών
• 20 θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών
• 233 θέσεις στο Υπουργείο Οικονομιών
• 4 θέσεις στο Γενικό Λογιστήριο
• 333 θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας
• 84 θέσεις στο Υπουργείο Μεταφορών
• 27 θέσεις στο Υπουργείο Υγείας
• 278 θέσεις στην Αστυνομία Κύπρου
• 219 θέσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Σε ό,τι αφορά τις 315 θέσεις στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αυτές αφορούν:
• 4 θέσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
• 8 θέσεις στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
• 126 θέσεις στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
• 8 θέσεις στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
• 2 θέσεις στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
• 5 θέσεις στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
• 4 θέσεις στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
• 28 θέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
• 5 θέσεις στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
• 1 θέση στον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
• 1 θέση στον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα
• 19 θέσεις στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
• 2 θέσεις στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
• 29 θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
• 21 θέσεις στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
• 5 θέσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
• 3 θέσεις στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
• 3 θέσεις στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αμαθούντος
• 1 θέση στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
• 10 θέσεις στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
• 1 θέση στο Δήμο Γεροσκήπου
• 2 θέσεις στο Δήμο Δερύνειας
• 1 θέση στο Δήμο Κερύνειας
• 1 θέση στο Δήμο Λαπήθου
• 8 θέσεις στο Δήμο Λεμεσού
• 1 θέση στο Δήμο Λευκονοίκου
• 2 θέσεις στο Δήμο Πέγειας
• 1 θέση στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς
• 8 θέσεις στο Δήμο Στροβόλου
• 1 θέση στο Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπής
• 1 θέση στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ερήμης
• 1 θέση στο Κοινοτικό Συμβούλιο Φιλούσας Κελοκεδάρων
• 2 θέσεις στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας

Υπό εξέταση κι άλλα 13 αιτήματα

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή θα εξετάσει και άλλα 13 αιτήματα για αποπαγοποίηση θέσεων στο Δημόσιο. Το πρώτο αίτημα προέρχεται από το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο ζητά την αποδέσμευση 8 θέσεων, εκ των οποίων η 1 θέση Συντηρητή Δασών, 2 θέσεις Πρώτου Δασικού Λειτουργού, 3 θέσεις Ανώτερου Δασικού Λειτουργού και 2 θέσεις Δασικού Λειτουργού 1ης Τάξης.

Το δεύτερο αίτημα προέρχεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο ζητεί την αποπαγοποίηση 1 θέσης Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες υποχρεώσεις του.

Το τρίτο αίτημα υποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρο, το οποίο ζητεί την αποδέσμευση 5 θέσεων Προαγωγής και 1 θέσης Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, εκ των οποίων η 1 θέση Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, 2 θέσεις Προϊστάμενου Υπηρεσίας, 1 θέση Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου, 1 θέση Ανώτερου Μηχανικών Τεχνικών Υπηρεσιών και 1 θέση Γραμματειακού Λειτουργού.

Το τέταρτο αίτημα υποβλήθηκε από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο ζητεί την αποδέσμευση 1 θέσης Λειτουργού Διοίκησης (προαγωγής), ενώ το πέμπτο αίτημα προέρχεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο ζητεί την αποδέσμευση 2 θέσεων Τουριστικού Λειτουργού και 1 θέσης Ανώτερου Βοηθού Τουριστικού Λειτουργού.

Το έκτο αίτημα προέρχεται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο ζητεί την αποπαγοποίηση 1 θέσης Ανώτερου Επιθεωρητή Πλοίων, τονίζοντας, παράλληλα, πως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης τόσο σε προσωπικό σε οργανικές θέσεις, όσο και σε εναλλάξιμο προσωπικό, λόγω των πολλών αφυπηρετήσεων και της μακροχρόνιας παγοποίησης πλήρωσης των θέσεων όλων των κατηγοριών.

Το έβδομο αίτημα υποβλήθηκε από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, το οποίο ζητεί την αποδέσμευση 3 θέσεων, εκ των οποίων 1 θέση Αρχιεπιστάτη, 1 θέση Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού και 1 θέση Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως, ενώ το όγδοο αίτημα προέρχεται από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, το οποίο ζητεί την αποδέσμευση 7 θέσεων Βοηθού Λειτουργού Διεκπεραίωσης 1ης Τάξεως και 4 θέσεων Λειτουργού Πληροφορικής.

Το ένατο αίτημα που θα εξετάσει η Επιτροπή Οικονομικών, προέρχεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ζητεί την αποπαγοποίηση 67 συνολικά θέσεων, εκ των οποίων η 1 θέση Πύραρχου/Αντιπύραρχου, 5 θέσεις Πυραγού, 11 θέσεις Υποπυραγού και 50 θέσεις Πυρονόμου, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τονίζει από πλευράς του πως, η αποδέσμευση των εν λόγω θέσεων προαγωγής κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος.

Το δέκατο αίτημα προέρχεται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, η οποία ζητεί την αποδέσμευση 13 θέσεων, εκ των οποίων 9 θέσεις Ανώτερου Λιμενικού Λειτουργού, 1 θέση Ανώτερου Λιμενικού Λεμβοδηγού, 1 θέση Επιθεωρητή Λογαριασμών και 2 θέσεις Διοικητικού Λειτουργού.

Το ενδέκατο αίτημα υποβλήθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο ζητεί την αποδέσμευση 7 θέσεων Ανώτερου Κτηνιατρικού Επιθεωρητή, ενώ το δωδέκατο αίτημα υποβλήθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, το οποίο ζητεί την αποδέσμευση 3 θέσεων Επιθεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας και 1 θέσης Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Το τελευταίο αίτημα που θα εξετάσει η Επιτροπή Οικονομικών, προέρχεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης, το οποίο ζητεί την αποδέσμευση 3 θέσεων, εκ των οποίων 1 θέσης Α Γραμματειακού Λειτουργού, 1 θέσης Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού και 1 θέσης Γραμματειακού Λειτουργού.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των υποψήφιων έφεδρων αξιωματικών της 2024 ΕΣΣΟ

Ενώπιον κακουργιοδικείου οδηγείται ο Ζαννέττου – Υπέγραψε εγγύηση 100 χιλιάδων ευρώ

Καύσιμα: Συνεχίζονται οι μειώσεις – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια – Πίνακες

Πιάνει δουλειά η Ελεγκτική για δαπάνες υποψηφίων - Το πρόστιμο και οι «τρύπες» στη νομοθεσία

Πυρκαγιά στην Πάφο: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική - Οι πληροφορίες που αξιολογούν για τα αίτιαΣε σύγχυση τα κόμματα του κέντρου - Αναλύουν τα αποτελέσματα των εκλογών - Ούτε παραιτήσεις ούτε συνένωση

Σε σύγχυση τα κόμματα του κέντρου - Αναλύουν τα αποτελέσματα των εκλογών - Ούτε παραιτήσεις ούτε συνένωση

Αναβρασμός επικρατεί στα κόμματα του κεντρώου χώρου, μετά τη συντριπτική ήττα στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Σε μία προσπάθεια ανάλυσης των αποτελεσμάτων και του φαινομένου Φειδίας, ο οποίος σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του, ΔΗΚΟ ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, είναι αμφίβολο εάν έχουν λάβει τα μηνύματα των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top