ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανέπεμψε τον Νόμο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις οροφές κτιρίων χωρίς πολεοδομική άδεια ο Πρόεδρος – Οι λόγοι που επικαλείται

Ανέπεμψε τον Νόμο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις οροφές κτιρίων χωρίς πολεοδομική άδεια ο Πρόεδρος – Οι λόγοι που επικαλείται

Στην αναπομπή του τροποποιητικού Νόμου που ψήφισε ομόφωνα η Βουλή την 1η Ιουνίου και με τον οποίο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές κτιρίων θα γίνεται χωρίς πολεοδομική άδεια, προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως αναφέρει σε 29σελιδη επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, η υπό αναφορά πρόταση νόμου που κατατέθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή, στοχεύει στην προσθήκη νέας επιφύλαξης στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του βασικού «περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου», το οποίο τιτλοφορείται «Χάραξη κλπ. οδών και ανέγερση κλπ. οικοδομών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής», έτσι ώστε να καταστεί κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων χωρίς άδεια.

Η ως άνω ψηφισθείσα από τη Βουλή πρόταση νόμου, προσθέτει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, πλήττει τη λειτουργικότητα και τη σαφήνεια των διατάξεων του βασικού Νόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πρακτικά προβλήματα διοικητικής διαχείρισης.

Συναφώς, υποδεικνύει, «η ευνοϊκή μεταχείριση όλων των περιπτώσεων που αφορούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο κέλυφος οικοδομής, χωρίς να αιτιολογείται πρακτικά και νομικά η αιτία διαφοροποίησής τους από την περίπτωση των άλλων προσαρτημάτων στο κέλυφος οικοδομής, όπως είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και οι ταμιευτήρες ύδατος (ντεπόζιτα νερού), δεν βασίζεται σε συγκεκριμένους λόγους και δεν αιτιολογείται επαρκώς, παρά το γεγονός ότι η στόχευση για την διατήρηση της ασφάλειας και της νομιμότητας θα έπρεπε να είναι η ίδια και δεν δικαιολογείται να διαφέρει».

Θέματα αντισυνταγματικότητας

Πέραν των πρακτικών και διοικητικών θεμάτων αταξίας, δημιουργίας συνθηκών αντικειμενικά άνισης μεταχείρισης και δυσλειτουργικότητας που δημιουργούν οι εν λόγω διατάξεις, υπογραμμίζει περαιτέρω ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η ως άνω πρόταση νόμου, διαφαίνεται ότι θέτει και ζητήματα αντισυνταγματικότητας, λόγω της παραβίασης του Άρθρου 23 του Συντάγματος, της Αρχής της Ισότητας και της Αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών.

«Συγκεκριμένα, με την πρόταση νόμου δια της νομοθετικής οδού επιβάλλεται ή/και γίνεται ανεκτή η καταπάτηση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, αφού διαφαίνεται να ελλείπει η μέριμνα που το Σύνταγμα της Δημοκρατίας επιβάλλει στο νομοθέτη, για σκοπούς προστασίας του ατομικού δικαιώματος στην ιδιοκτησία», εξηγεί υπογραμμίζοντας παράλληλα πως, «οι αναπεμπόμενες διατάξεις δεν εμπεριέχουν μέριμνα για τα νόμιμα δικαιώματα όλων των συνιδιοκτητών, πέραν του συνιδιοκτήτη που προτίθεται να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στα κοινόχρηστα τμήματα οικοδομής, ρύθμιση η οποία εκτός του ότι δημιουργεί κινδύνους για αταξία και ανομία, διαρρηγνύει το όλο σύστημα ισορροπίας και τάξης που δομείται με σοφία συνθέτοντας όλες τις κρίσιμες πτυχές στις διατάξεις του ‘περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών’, καθ’ υπόδειξη του Συντάγματος».

Αφού αναφέρει ότι οι ενδοιασμοί της Εκτελεστικής Εξουσίας για τη λειτουργικότητα των προτεινόμενων διατάξεων διατυπώθηκαν από μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και από την Ένωση Δήμων, η οποία κατέθεσε σχετικό υπόμνημα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει ότι, «υπό το φως των πιο πάνω, κρίνεται ότι θα πρέπει να αναδειχθούν τα ουσιαστικά και λειτουργικά προβλήματα που θα προκληθούν από την ισχύ των αναπεμπόμενων διατάξεων, εάν δεν εισακουσθούν οι επιφυλάξεις της διοίκησης».

«Καμία μέριμνα για την ασφάλεια των πολιτών»

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζει ότι «οι αναπεμφθείσες διατάξεις -σε αντίθεση με τις ισχύουσες-, δεν μεριμνούν για την ασφάλεια των πολιτών, βεβαιώνοντας την στατική επάρκεια υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, πράγμα απαραίτητο, ενόψει του επιπρόσθετου φορτίου της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπως έχει αναφερθεί».

Περαιτέρω, συμπληρώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, το γεγονός πως στις αναπεμφθείσες διατάξεις διαπιστώνεται έλλειψη μέριμνας για την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος της ιδιοκτησίας για όλους τους φορείς του, ειδικά στην περίπτωση της συνιδιοκτησίας, δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Πέραν των πιο πάνω, ο κ. Χριστοδουλίδης τονίζει ότι «παρατηρείται εν προκειμένω, ότι το δικαίωμα των συνιδιοκτητών όχι μόνο δεν περιορίζεται για τους σκοπούς που το Σύνταγμα καθορίζει, αλλά αντιθέτως τα δικαιώματα των άλλων συνιδιοκτητών περιορίζονται χάριν ‘…της επίσπευσης της διαδικασίας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικοδομές και για να εξαλειφθεί τυχόν αχρείαστη γραφειοκρατία με σκοπό την ενίσχυση της προώθησης των ΑΠΕ προς όφελος των καταναλωτών’».

Επίσης, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο σκοπός που καταγράφεται στην αιτιολογική έκθεση, δεν συνάδει με τους περιορισμούς που το Σύνταγμα αναγνωρίζει ως θεμιτούς, για σκοπούς περιορισμού του ατομικού δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Τουνατίον, τονίζει, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, φαίνεται να αντιστρέφουν τις στοχεύσεις του συντακτικού νομοθέτη που ορίζει ότι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία μπορεί να περιοριστεί, μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, όταν τίθενται ζητήματα δημόσιας ασφάλειας ή προστασίας δικαιωμάτων τρίτων.

Αντίστοιχα προβλήματα προκύπτουν, υποδεικνύει ακόμη, όταν πρόσωπα που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία δυνάμει λ.χ. σύμβασης μίσθωσης, θα μπορούν ανεξαρτήτως της βούλησης του κύριου της ιδιοκτησίας να προχωρούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, χωρίς να λαμβάνεται σε κανένα στάδιο η συναίνεση του ιδιοκτήτη της περιουσίας.

Πρόσθετα, συνεχίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «έντονος προβληματισμός δημιουργείται καθότι, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διαφαίνεται ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ακόμη και επί παράνομης οικοδομής (…), ενώ «με τις αναπεμφθείσες διατάξεις προστίθεται ακόμα μία αιτία κινδύνου σε σχέση με τις οικοδομές αυτές, αφού ελλείπουν οι στοιχειώδεις δικλείδες ασφαλούς τοποθέτησης και χρήσης τους, σε αντίθεση με όσα επιβάλει η προστασία της δημόσιας ασφάλειας στο Σύνταγμα, ενώ η ανομία διαιωνίζεται».

«Δίδεται δε η εντύπωση ότι επιχειρείται η εξίσωση των νόμιμων οικοδομών και των παράνομων κατά τρόπο τέτοιο, που υπονομεύεται η ίδια η ουσία της βασικής ‘περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών’ νομοθεσίας και η θεσμικά διαρκής και κύρια στόχευση του νομοθέτη, για την αποκατάσταση και ενίσχυση της τήρησης της αρχής της νομιμότητας», επισημαίνει περαιτέρω.

Παραβιάζεται η αρχή της ισότητας

Επιπρόσθετα των πιο πάνω λόγων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει και ότι διαπιστώνεται και παραβίαση της αρχής της ισότητας ή/και ίσης μεταχείρισης, κάνοντας μάλιστα αναφορές και σε σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου. «Στην παρούσα περίπτωση, ο προβληματισμός που συνδέεται με την ανισότητα, εστιάζει στο ότι -χωρίς ασφαλώς να εντοπίζεται να υπήρχε συνειδητά τέτοια πρόθεση-, δίδεται προβάδισμα αντικειμενικού οφέλους στον συνιδιοκτήτη που σπεύδει πρώτος να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα, έναντι όλων των άλλων συνιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας. Επομένως, αυτή η κατηγορία συνιδιοκτητών καθίσταται ευνοημένη έναντι των συνιδιοκτητών που ενδεχομένως, επίσης, θα επιθυμούσαν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για δικό τους όφελος, όμως είτε, αντικειμενικά ο κοινόχρηστος διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος και μη επαρκής για να ικανοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους, είτε έχει ήδη καταληφθεί από τα φωτοβολταϊκά συστήματα», εξηγεί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιπλέον, τονίζει ότι με τον υπό αναπομπή Νόμο τίθενται και ζητήματα σε σχέση με την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών, κάνοντας και πάλι αναφορά σε σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Παράλληλα, υποδεικνύει ότι, «ενώ το νομοθετικό σώμα έχει την ευχέρεια και εξουσία να θέτει κανόνες δικαίου που να διαγράφουν το πλαίσιο δράσης και ευχέρειας της διοίκησης, δεν δύναται να στοχεύει στον ειδικό χειρισμό συγκεκριμένων ζητημάτων, ως αρμόδια διοικητική αρχή. Η έκδοση λ.χ. αδειών οικοδομής αποτελεί κλασσικό παράδειγμα διοικητικής πράξης, η οποία εκδίδεται αφού τα πραγματικά γεγονότα με όλες τις προεκτάσεις τους στη βάση της αυθεντίας και της τεχνικής κρίσης της διοίκησης δικαιολογηθούν – όπως συμβαίνει βέβαια και με την έκδοση και την ανάκληση τέτοιων αδειών- και η οποία, στη συνέχεια, υπόκειται στο δικαστικό/ακυρωτικό έλεγχο του Διοικητικού και του Ανώτατου Δικαστηρίου».

Στην παρούσα περίπτωση, σημειώνει επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «όχι μόνο δεν ορίζονται κανόνες δικαίου γενικής και αφηρημένης φύσης, αλλά ουσιαστικά καταργείται μία διαδικασία αδειοδότησης που εξυπηρετούσε συγκεκριμένο σκοπό, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η Βουλή των Αντιπροσώπων να είναι αυτή που αποφασίζει ότι, σε όλες τις ιδιοκτησίες θα τοποθετούνται συστήματα φωτοβολταϊκών, ανεξαρτήτως των δεδομένων τους, της αξιολόγησης των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και του ότι υπάρχει σαφής πρόθεση της Διοίκησης να προχωρήσει άμεσα σε πρόταση απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, ώστε να επιτευχθεί και ο στόχος που το νομοθετικό σώμα υποδεικνύει περί ‘ενίσχυσης της προώθησης των ΑΠΕ προς όφελος των καταναλωτών’».

Με βάση τα ως άνω, καθώς και άλλες επισημάνσεις αναφορικά με αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τονίζει πως, «καθίσταται σαφές ότι η ψηφισθείσα πρόταση νόμου, δεν θέτει κριτήρια ούτε γενικούς και απρόσωπους κανόνες δικαίου, αλλά αντιθέτως, απαλείφει κριτήρια και κανόνες δικαίου που μέχρι στιγμής εφαρμόζονται κατά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων(…)», σημειώνοντας ότι «εννοείται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει κάθε εξουσία να διαμορφώνει τους γενικούς και απρόσωπους κανόνες και τα κριτήρια και επί τεχνικών θεμάτων, όμως το κατά πόσο μία τεχνική κατασκευή θα μπορούσε να ανήκει στην κατηγορία των κατασκευών που θέτουν ζητήματα ασφάλειας ή όχι επιβάλλεται να στοιχειοθετείται και να αιτιολογείται πρωτίστως από τη διοίκηση, λόγω της κατά τεκμήριο τεχνογνωσίας».

Με άλλα λόγια, υποδεικνύει, «διαφαίνεται πως οι προτεινόμενες διατάξεις στοχεύουν στην κατάργηση μίας διοικητικής διαδικασίας, αγνοώντας τις επιπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια, στην αρχή της νομιμότητας και στην τάξη που επιβάλλεται να επιδιώκεται σε ένα κράτος δικαίου, αφού μία συγκεκριμένη μερίδα ιδιοκτητών, χωρίς κανένα κριτήριο ή αξιολόγηση θα επωφεληθούν αδιακρίτως μίας γενικής ‘ανομίας’, σε αντίθεση με ενδεχομένως με άλλους όρους λ.χ. που καθόρισε η διοίκηση όταν εξέδωσε τις αρχικές άδειες οικοδομής και ανεξαρτήτως του εάν η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι επιθυμητή από τους άλλους συνιδιοκτήτες ή συμβατή με άλλες παραλείψεις τους, ή εάν είναι αιτιολογημένη στη βάση των χαρακτηριστικών κάθε οικοδομής και της υποχρέωσης προστασίας της δημόσιας ασφάλειας».

Κατά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η ρύθμιση που επιδιώκεται με την πρόταση νόμου, κρίνεται ότι συνιστά μη θεμιτή επέμβαση στο πεδίο δράσης της εκτελεστικής εξουσίας και, ως εκ τούτου, συνιστά παραβίαση της Αρχής της Διάκρισης Εξουσιών, ενώ οι συγκεκριμένες διατάξεις κρίνονται ως νομοτεχνικά δυσλειτουργικές, καθότι, εξηγεί, με βεβαιότητα αναμένεται να προκαλέσουν σύγχυση, ως προς τον τρόπο εφαρμογής τους.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται σε διοικητικό και πρακτικό επίπεδο, προειδοποιώντας πως «η απάλειψη της διαδικασίας έγκρισης ή/και αδειοδότησης δυνάμει νόμου και όχι στο πλαίσιο εκτελεστικής διοικητικής διαδικασίας, θα στερήσει από τους επηρεαζόμενους πολίτες το δικαίωμα να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις αυτές δικαστικά ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου».

Υπό το φως των πιο πάνω, αναφέρει χαρακτηριστικά, «κρίνεται ότι οι ως άνω διατάξεις διαταράσσουν θεμελιωδώς την νομική, τη νομοτεχνική, αλλά και τη διοικητική δομή που καθορίζει ο βασικός Νόμος, με την εισαγωγή αντικρουόμενων και αντιφατικών διατάξεων κατά τρόπο που όχι μόνο δεν θα εξυπηρετούνται οι ίδιοι οι σκοποί του βασικού Νόμου –ή ακόμα και οι στοχεύσεις αυτής της ίδιας της αιτιολογικής έκθεσης-, αλλά τουναντίον, επιτείνουν την ασάφεια και την ανασφάλεια δικαίου, ενώ, κυρίως, ερείδονται σε αντισυνταγματικό υπόβαθρο».

«Στη βάση όλων όσων έχουν λεχθεί πιο πάνω, τα οποία αναδεικνύουν σε πρακτικό επίπεδο τους κινδύνους εισαγωγής διατάξεων που στην ουσία τους θα επιτρέπουν την κατ’ ουσία άνιση μεταχείριση των συνιδιοκτητών ακίνητης ιδιοκτησίας, εγείρονται εύλογοι προβληματισμοί για τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων διατάξεων στη βάση της μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, από μέρους του νομοθέτη», εξηγεί ακόμη.

Προαναγγέλλει απλοποίηση των διαδικασιών ο Πρόεδρος

Καταληκτικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αφού αναφέρει πως, το Υπουργείο Εσωτερικών δρομολογεί την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας της έγκρισης ή/και αδειοδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιστικές αναπτύξεις, μέσω της ηλεκτρονικής κοινοποίησης ή/και ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής, εισηγείται στη Βουλή όπως «μη εμμείνει στην απόφασή της, αποδεχόμενη την αναπομπή».

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

«Εμφανίζεται» ξανά ο καιρός του καλοκαιριού και φέρνει 40άρια - Δείτε ζωντανά την εξέλιξή του

Δουλειά με το ζόρι στον καύσωνα: Πόσα εξώδικα εκδόθηκαν - Εργοτάξια τερμάτισαν την λειτουργία τους λόγω παραβάσεων

Ανάλυση: Σε νέα εποχή οι σχέσεις ΗΠΑ – Κύπρου – Διεθνολόγος εξηγεί στο «Τ» για την άρση της υποχρέωσης για έκδοση visas

Υπόθεση Λύτρα: Η Σοφία Πολυζωγοπούλου ενεργοποίησε κατά λάθος το panic buttonΨάχνουν για τα λάθη ΔΗΚΟ ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ - Συνεδριάζει το εκτελεστικό γραφείο του ΔΗΚΟ - Στο πολιτικό γραφείο η ΔΗΠΑ

Ψάχνουν για τα λάθη ΔΗΚΟ ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ - Συνεδριάζει το εκτελεστικό γραφείο του ΔΗΚΟ - Στο πολιτικό γραφείο η ΔΗΠΑ

Το πολύ κακό αποτέλεσμα των διπλών εκλογών της 9ης Ιουνίου αποτιμούν τα κόμματα του κέντρου, τα οποία προσπαθούν να αντιληφθούν τι πήγε λάθος, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες φαίνεται να έχουν στείλει σαφή μηνύματα με τη ψήφο τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top