Ψηφίστε στο νέο poll του «Τ» - Επισκέπτεστε τις κατεχόμενες περιoχές;

Ψηφίστε στο νέο poll του «Τ» - Επισκέπτεστε τις κατεχόμενες περιoχές;

Συνεχίζεται η νέα δυνατότητα που παρέχει το ThemaOnline στους αναγνώστες του, να μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν σε μια σειρά ερευνών, εντός ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, με τα αποτελέσματα τους να αναλύονται και να παρουσιάζονται άμεσα.

Back to top