Συνάντηση ΕΤΑΠ Λευκωσίας με Εκπρόσωπο της Δεξαμενής Σκέψης Τουρισμού

Συνάντηση ΕΤΑΠ Λευκωσίας με Εκπρόσωπο της Δεξαμενής Σκέψης Τουρισμού

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και δημιουργίας συνεργειών για την τουριστική ανάπτυξη της πρωτεύουσας, διεξήχθη συνάντηση της ΕΤΑΠ Λευκωσίας με το Εκπρόσωπο της Δεξαμενής Σκέψης Τουρισμού.

Back to top