Τμήμα Εφόρου Εταιρειών: Μέχρι και την 31η Μαρτίου η ενημέρωση ΜΠΔ

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών: Μέχρι και την 31η Μαρτίου η ενημέρωση ΜΠΔ

Μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024, σύμφωνα με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ), θα πρέπει να εισέλθουν στο σύστημα της τελικής λύσης όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί) ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους, και να προβούν στην ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ), είτε με στοιχεία Πραγματικών Δικαιούχων, είτε δηλώνοντας την εξαίρεσή τους βάσει της παραγράφου 3 (1)(α)(β) της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021 ως αυτή τροποποιήθηκε, είτε ασκώντας το δικαίωμα της Δέουσας Επιμέλειας.

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών: Επιστράφηκαν οι επιβαρύνσεις που πληρώθηκαν για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών: Επιστράφηκαν οι επιβαρύνσεις που πληρώθηκαν για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιστροφής των χρηματικών επιβαρύνσεων που πληρώθηκαν την περίοδο 01/01/2024 – 16/01/2024 σε σχέση με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Αύξηση της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο -  Νέες εγγραφές εταιρειών στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών

Αύξηση της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο - Νέες εγγραφές εταιρειών στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών

Αύξηση, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σημείωσε τον Οκτώβριο του 2015, σε ετήσια βάση, ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας, περιορίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο τη μείωση που παρουσιάζει ο αριθμός των αιτήσεων εντός του τρέχοντος έτους, σε σχέση με πέρσι.

Back to top