Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy

Νέο σκάνδαλο: Αναξιοποίητα τα συστήματα ανίχνευσης μετάλλων στα δικαστήρια - Eκκρεμεί η πρόσληψη προσωπικού

24.03.2022
22:00
Κοινωνία

Τα συστήματα ανίχνευσης μετάλλων και τα ακτινοδιαγνωστικά που έχουν ήδη εγκατασταθεί στο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας των δικαστηρίων δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί η πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία τους, ενημερώθηκε την Πέμπτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Γενικού Ελεγκτή, της Αρχιπρωτοκολλητού του Ανωτάτου Δικαστηρίου και εκπροσώπου του Γενικού Λογιστηρίου, για την αυτεπάγγελτη εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για τη Δικαστική Υπηρεσία για το 2020.

Όπως αναφέρεται, ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τον σκοπό και τα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης και του οικονομικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία του στη Δικαστική Υπηρεσία. «Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις αδυναμίες της Δικαστικής Υπηρεσίας ως προς τη συμμόρφωσή της με τις πρόνοιες σχετικών νόμων και κανονισμών, στις καθυστερήσεις υλοποίησης των διαφόρων έργων που αφορούν στην ασφάλεια των δικαστηρίων και στη μη έγκαιρη έκδοση των αποφάσεών τους, παρά την αύξηση του αριθμού των θέσεων των δικαστών μεταξύ των ετών 2016 και 2022» προστίθεται.

Ακόμη, σημειώνεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε στο θέμα της χρέωσης αρνητικού επιτοκίου, ύψους €2.421.615, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στην Κυπριακή Δημοκρατία σε δύο περιπτώσεις εκδίκασης αστικών αγωγών μεταξύ νομικών προσώπων, στις οποίες εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα για κατάθεση εγγύησης σε λογαριασμό στο όνομα του Πρωτοκολλητή, μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας ή/και την έκδοση νεότερης διαταγής του Δικαστηρίου.

Επισήμανε ότι, παρ’ όλο που τα χρήματα δεν ήταν της Δημοκρατίας, η ΚΤΚ επέβαλε το 2019 το εν λόγω αρνητικό επιτόκιο, ωστόσο, πρόσθεσε ότι τελικά το θέμα αυτό έχει διευθετηθεί, μετά από παρέμβαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, χωρίς να έχει επιβαρυνθεί το κράτος, καθότι το ποσό αυτό αφαιρέθηκε από το ποσό της σχετικής εγγυητικής με την επιστροφή της.

Όσον αφορά το θέμα της μη εφαρμογής των μνημονιακών αποκοπών αναφορικά με τη μείωση απολαβών και την παγοποίηση των προσαυξήσεων και τιμαριθμικού επιδόματος στις απολαβές των δικαστών που προσλήφθηκαν μετά την ψήφιση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανέφερε ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει στους διορισμούς δικαστών από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 τη συμπερίληψη των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας, ως προνοούσε η σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, στις επιστολές αποδοχής διορισμού Δικαστών.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι σε σχέση με τα έργα ενίσχυσης της ασφάλειας των δικαστηρίων, η Αρχιπρωτοκολλητής ανέφερε ότι τα συστήματα ανίχνευσης μετάλλων και τα ακτινοδιαγνωστικά που έχουν ήδη εγκατασταθεί δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί η πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία τους. Συμπλήρωσε επίσης ότι προς τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τον οποίο θα στελεχωθεί η Δικαστική Υπηρεσία με προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας παροχής φύλαξης και ασφάλειας εντός του 2022.

Αναφορικά με τη φύλαξη των τεκμηρίων, ανέφερε ότι έχουν δημιουργηθεί στα δικαστήρια δωμάτια φύλαξής τους και τηρούνται οι σχετικοί κανονισμοί. Επιπλέον σημείωσε ότι το θέμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών των δικαστηρίων είναι διαχρονικό, κυρίως δε σε ό,τι αφορά στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Ειδικότερα, ανέφερε ότι η Δικαστική Υπηρεσία εκπόνησε μελέτη των κτιριολογικών της αναγκών, την οποία ακολούθως υπέβαλε στους αρμόδιους φορείς και έκτοτε εκκρεμεί η λήψη σχετικής απόφασης.

Η επιτροπή ζήτησε περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα της καταβολής αποζημίωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, μετά την καταδίκη της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), σε υπόθεση καθυστέρησης στην εκδίκαση έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη αυτό, σημείωσε την ανάγκη τόσο της ψηφιοποίησης του αρχείου της Δικαστικής Υπηρεσίας όσο και της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού της με στόχο την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Εξάλλου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συζήτησε το θέμα της συμπερίληψης μίας εξωσωματικής θεραπείας στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), έπειτα από εισήγηση των Βουλευτών Χαράλαμπου Πάζαρου, Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας Ορφανίδου, Μαρίνας Νικολάου, Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστόφια, Πανίκου Λεωνίδου, Χρύσανθου Σαββίδη, Χρίστου Χρίστου, Μιχάλη Γιακουμή και Κυριάκου Χατζηγιάννη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, ενημερώθηκε, μεταξύ άλλων, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα υπογόνιμα ζευγάρια, ιδιαίτερα για το υψηλό κόστος που απαιτούν οι εξωσωματικές θεραπείες, και συζήτησε για τη δυνατότητα ένταξης τουλάχιστον της εξωσωματικής θεραπείας στο ΓεΣΥ. Η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να συνεχίσει τη συζήτηση επί του θέματος στην αμέσως επόμενη συνεδρία της.

Σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών άρχισε την Πέμπτη τη συζήτηση για τους περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμούς του 2022, σκοπός των οποίων είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν τα τέλη που καταβάλλονται στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, προκειμένου να μειωθεί το τέλος έκδοσης της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, να εκσυγχρονισθούν οι κατηγορίες των επιβαλλόμενων τελών και να καθορισθούν νέα τέλη.

Η Επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε να προχωρήσει σε κατ’ άρθρον συζήτηση επί των προνοιών των Κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της, προστίθεται.

Επίσης, αναφέρεται ότι η Επιτροπή Εσωτερικών αποφάσισε την παραπομπή του νομοσχεδίου του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμου του 2021, στην ολομέλεια.

Τέλος, η Επιτροπή Άμυνας συζήτησε, στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας, του Υπαρχηγού Εθνικής Φρουράς και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Άμυνας και του ΓΕΕΦ, τους περί Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς, των οποίων σκοπός είναι η καλύτερη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα μέλη του Στρατού αναφορικά με τους διορισμούς, την ιεραρχία, τις προαγωγές και τις αφυπηρετήσεις τους.

Η Επιτροπή, εξετάζοντας τους κανονισμούς κατά προτεραιότητα, αποφάσισε σε πρώτο στάδιο να προωθήσει στην ολομέλεια της Βουλής για έγκριση, μόνο το μέρος των κανονισμών που εναρμονίζεται με τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας και αφορά στην ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των υπαξιωματικών και συμβασιούχων υπαξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και να εξετάσει το εναπομείναν μέρος αυτών μετά την ολοκλήρωση των επικείμενων διαδικασιών που αφορούν τις προαγωγές των υπαξιωματικών και των συμβασιούχων υπαξιωματικών.