Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports lifenewscy Socialista
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιωργάλλας: «Το Υπ. Άμυνας θέλει να συμβάλει στην προσπάθεια πράσινης μετάβασης» - Βίντεο

Γιωργάλλας: «Το Υπ. Άμυνας θέλει να συμβάλει στην προσπάθεια πράσινης μετάβασης» - Βίντεο

Το Υπουργείο Άμυνας επιθυμεί να συμβάλει στη διαδικασία της πράσινης μετάβασης συμμετέχοντας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αλλά και διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη των πιο πράσινων στόχων της πολιτείας, ανέφερε την Τρίτη (30/5) ο Υπουργός Άμυνας, Μιχάλης Γιωργάλλας, κατά τη διάρκειας ημερίδας «Πράσινα Στρατόπεδα» που διεξήχθη στο Στρατόπεδο «Μάκη Γιωργάλλα».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος της ημερίδας ήταν η περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού του Υπουργείου και των στελεχών και οπλιτών της Εθνικής Φρουράς στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εγκαταστάσεων που διαθέτει, τη φύση της αποστολής, αλλά και την πληθώρα δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς, αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους και πιο ενεργοβόρους οργανισμούς στην Κύπρο, προσθέτοντας πως στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας έχει τεθεί ως προτεραιότητα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας συνολικής και οριζόντιας στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα των πόρων και των μέσων στα επίπεδα περιβάλλοντος, οικονομίας και κοινωνίας.

Προκειμένου να συμβάλει στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, το Υπουργείο Άμυνας έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του, την προσαρμογή των δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς και την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων, στο πλαίσιο επίτευξης των ευρύτερων ενεργειακών στόχων της Κύπρου για το 2030, χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα, συνέχισε ο κ. Γιωργάλλας, προσθέτοντας πως συμβάλει επίσης στην προώθηση και υλοποίηση σχεδίων για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλα τα στρατόπεδα.

Προσέθεσε πως στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του Υπουργείου για το περιβάλλον, έχει εφαρμοστεί σε έξι στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS), με σκοπό τη σωστή διαχείριση αποβλήτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση παραγόντων της ρύπανσης του περιβάλλοντος, ενώ γίνεται προσπάθεια για εφαρμογή διαδικασιών περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης και διάθεσης των αποβλήτων συσκευασιών, αλλά και διαχείρισης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, μέσω προγραμμάτων ανακύκλωσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, την Green Dot Κύπρου και άλλες εξειδικευμένες εταιρείες.

Ο Υπουργός είπε επίσης ότι συνεχίζονται τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του προσωπικού, ειδικά των στρατευσίμων, αξιοποιώντας την Εθνική Φρουρά ως φορέα εμπέδωσης και ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης στους αυριανούς πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κλείνοντας, ο κ. Γιωργαλλάς διαβεβαίωσε ότι ως Υπουργείο Άμυνας θα στηρίξει την προσπάθεια της πράσινης μετάβασης συμμετέχοντας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αλλά και διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη των πιο πράσινων στόχων της πολιτείας.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Ανδρέας Λουκά είπε πως το Υπουργείο Άμυνας, σε συνεχή συνεργασία με διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα και Φορείς που ασχολούνται με τα θέματα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, άρχισε να προγραμματίζει και να εφαρμόζει περιβαλλοντικές και ενεργειακές δράσεις που εκτείνονται από την εξοικονόμηση ενέργειας έως τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την κινητικότητα, το νερό και τα απόβλητα, ενώ έχει καθιερώσει βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου του και τη συμβολή σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς.

Συμπλήρωσε πως εφαρμόζονται σε στρατόπεδα προγράμματα εξοικονόμησης νερού με τη χρήση μηχανισμών εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης νερού, βέλτιστες πρακτικές για αντιμετώπιση των διαρροών νερού με την εφαρμογή της τηλεμετρίας, προωθούνται βέλτιστες πρακτικές για τη διαχειριστικών μέτρων προς βελτίωση της αποδοτικότητας της άρδευσης των στρατοπέδων μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων για πρόληψη των πλημμυρών και αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από αυτές.

Προσέθεσε πως γίνεται ενσωμάτωση της Οικολογικής Αειφόρου Ανάπτυξης στο δομημένο περιβάλλον, με την υιοθέτηση των κριτηρίων, αρχών και κατευθυντήριων γραμμών της, κατά τη φάση του σχεδιασμού των νέων εγκαταστάσεων του Υπουργείου Άμυνας, αλλά και κατά τη συντήρηση και ανακαίνιση των παλαιότερων εγκαταστάσεών του.

Ο κ. Λουκά είπε επίσης πως γίνεται συστηματική παρακολούθηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου ώστε να καταστεί δυνατή η ακριβέστερη και τακτική αξιολόγηση της προόδου, όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, ενώ το Υπουργείο συμμετέχει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.

Προσέθεσε πως στο πλαίσιο ενεργειακής πολιτικής του Υπουργείου Άμυνας έχει εξασφαλιστεί μέσα από τα διαθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ, χρηματοδότηση ύψους 19 εκ ευρώ, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς συνολικής δυναμικότητας 12 Giga Watt περίπου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Συμπλήρωσε πω έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έργου με την αντικατάσταση 2.200 ενεργοβόρων λαμπτήρων σε 14 στρατόπεδα, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα ξεκινήσει η αντικατάσταση ακόμη 4.400 λαμπτήρων. Το κόστος αυτής της δράσης είναι 1.5 εκ ευρώ περίπου με ορίζοντα απόσβεσης από την εξοικονόμηση ενέργειας, τα 4 έτη, ενώ μελετάται επίσης πρόταση της Αρχής Ηλεκτρισμού για αντικατάσταση των ενεργοβόρων κλιματιστικών με inverter και των λεβήτων θέρμανσης πετρελαίου με αντλίες θερμότητας «heat pumps», για το σύνολο των κτηριακών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς.

Όπως ανέφερε, τα προγράμματα αυτά θα συμβάλουν σημαντικά στην προώθηση της πολιτικής της κυβέρνησης για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, έχοντας παράλληλα και σημαντικό όφελος εξοικονόμησης οικονομικών πόρων, αλλά εντάσσονται και στην στρατηγική του Υπουργείο Άμυνας για να εκπληρώσει και τις Ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Συμπλήρωσε πως το Υπουργείο Άμυνας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες εντός και εκτός της Κύπρου, ενώ το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ συμμετέχουν ενεργά σε πολλές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Εθνικό Συμβούλιο: Διπλωματικά βήματα προς Αζερμπαϊτζάν - Έτοιμα τα μέτρα ΠτΔ για Τουρκοκύπριους

Εθνικό Συμβούλιο: Διπλωματικά βήματα προς Αζερμπαϊτζάν - Έτοιμα τα μέτρα ΠτΔ για Τουρκοκύπριους

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, το απόγευμα, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top