ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι 9 προτάσεις-εισηγήσεις του Συμβουλίου Οικονομίας για εξεύρεση προσιτής στέγης – Τα κίνητρα, οι επιδοτήσεις και… η τηλεργασία

Οι 9 προτάσεις-εισηγήσεις του Συμβουλίου Οικονομίας για εξεύρεση προσιτής στέγης – Τα κίνητρα, οι επιδοτήσεις και… η τηλεργασία

Το πρόβλημα διασφάλισης προσιτής στέγης, είτε ως ιδιοκτησία είτε μέσω ενοικίασης, είναι ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικοοικονομικά θέματα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία τα τελευταία χρόνια, με διαστάσεις που διευρύνονται συνεχώς, τονίζει σε δελτίο του το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, προτείνοντας μία σειρά από μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα αυτό καθ’ αυτό, το Συμβούλιο τονίζει πως στην Κύπρο, λόγω και του παραδοσιακού μεγάλου ποσοστού ιδιοκατοίκησης, το φαινόμενο αυτό, που παρουσιάστηκε αρχικά στα μεγάλα αστικά κέντρα (Λεμεσός, Λευκωσία) αλλά έγινε πλέον αισθητό σε ευρύτερες περιοχές, έχει βρει απροετοίμαστη την κοινωνία, καθώς και διάφορους παραγωγικούς φορείς.

«Η αυξημένη ζήτηση συγκεκριμένων ακινήτων από ξένους αγοραστές/ενοικιαστές, ήταν μια από τις γενεσιουργές αιτίες όξυνσης του προβλήματος, το οποίο εντάθηκε και με τις πληθωριστικές τάσεις στον οικοδομικό τομέα», υπογραμμίζει περαιτέρω.

Το Συμβούλιο Οικονομίας, προσθέτει, σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης των κύριων παραμέτρων του προβλήματος, των πιθανών εργαλείων αντιμετώπισης του, αλλά και των αρχών που θα πρέπει να διέπουν για μια ολιστική προσέγγιση, έχει προβεί το τελευταίο διάστημα σε σειρά επαφών με σχετικούς με το θέμα φορείς για ανταλλαγή απόψεων.

Θέση του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι ότι «οι λύσεις οι οποίες θα προταθούν για το θέμα αυτό, θα πρέπει να μην δημιουργήσουν επιπρόσθετες στρεβλώσεις στην αγορά, καθώς υπάρχουν παραδείγματα από το εξωτερικό που αποδεικνύουν ότι η προσπάθεια άμεσης επίλυσης του θέματος αγνοώντας τις δυνάμεις της αγοράς επιφέρει μεσομακροπρόθεσμα τα αντίθετα αποτελέσματα».

Το Συμβούλιο περαιτέρω αφού αναφέρεται σε διάφορα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί διαχρονικά, καταγράφει τις καλύτερες πρακτικές άλλων χωρών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην χώρας μας, καθώς και τα μέτρα τα οποία έχουν προταθεί/ανακοινωθεί από άλλους φορείς ή/και την κυβέρνηση και θεωρεί ότι θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής

Ειδικότερα, το Συμβούλιο Οικονομίας εισηγείται εν πρώτοις τη Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής, για καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών, καθώς και για σωστή διαχείριση και κατανομή του προϋπολογισμού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η σύσταση ενός τέτοιου Φορέα, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει.

«Μέσω της δημιουργίας του Φορέα θα γίνεται καλύτερη διαχείριση του στεγαστικού προβλήματος, καλύτερη ιεράρχηση των ζητημάτων που θα προκύπτουν, καθώς και θα παρέχεται καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση στους πολίτες σχετικά με τις στεγαστικές τους επιλογές. Επίσης, με τη συγκέντρωση σε ένα και μόνο φορέα θα υπάρξει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης, καθώς και σωστή διαχείριση και κατανομή του προϋπολογισμού», εκτιμά το Συμβούλιο.

Αξιοποίηση Κρατικής γης και ενίσχυση ΚΟΑΓ

Ένα δεύτερο μέτρο που εισηγείται το ΣΟΑΚ είναι η αξιοποίηση κρατικής γης για προσφορά προσιτής στέγης, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ επιπρόσθετα εισηγείται και την ενίσχυση του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης μέσω της αύξησης της κεφαλαιοποίησής του και μέσω της συνεργασίας του με το ΕΤΕΚ για εκτέλεση έργων χαμηλού κόστους και αξιόπιστης ποιότητας.

«Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης της κεφαλαιοποίησης του ΚΟΑΓ σε συνδυασμό με την ανάγκη εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων. Για τα έργα αυτά, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), θα πρέπει να δίνονται προδιαγραφές κτιρίων χαμηλού κόστος/ αξιόπιστης ποιότητας /μειωμένων αναγκών συντήρησης ώστε να αποφεύγονται αχρείαστα στοιχεία που προσθέτουν στο κόστος», υπογραμμίζει.

Αντισταθμιστικά μέτρα από μεγάλες αναπτύξεις

Περαιτέρω, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας θεωρεί ότι ένα μέρος των αντισταθμιστικών μέτρων που δίνονται από μεγάλες αναπτύξεις θα μπορούσε να αφορά τη συνεισφορά στο ταμείο του φορέα Στέγασης για την Προσιτή Στέγη ή/και τη δημιουργία οικοδομημάτων που να χρησιμοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδότηση επιτοκίων

Την ίδια ώρα, εισηγείται την επεξεργασία παροχής στοχευμένων φορολογικών κινήτρων με βάση οικονομικά/ηλικιακά, αλλά και γεωγραφικά κριτήρια.

Όπως τονίζει, «η απαλλαγή από το φόρο θα μπορούσε να εφαρμοστεί τόσο για την αγορά/ανέγερση νέας κατοικίας όσο και για επιδιόρθωση κατοικιών σε συνοικισμούς. Επίσης, θα μπορούσαν να δοθούν επιπρόσθετα κίνητρα ή/και φορολογικά σε ακίνητα που είναι ακατοίκητα».

Επιπλέον, συνεχίζει, «η Κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο επιδότησης επιτοκίων στεγαστικών δανείων για αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας. Το μέτρο αυτό θα συμβάλει στην μείωση του κόστους απόκτησης κατοικίας και θα αποτελούσε σημαντική βοήθεια προς τους νέους και τα νεαρά ζευγάρια», εξηγεί.

Άλλες υποστηρικτικές πολιτικές

Πέραν των πιο πάνω μέτρων/εισηγήσεων, το Συμβούλιο Οικονομίας καταγράφει και τέσσερις συγκεκριμένες υποστηρικτικές πολιτικές. Οι εν λόγω πολιτικές είναι:
1. Η εκπόνηση περιφερειακού σχεδιασμού
2. Η παροχή κινήτρων για αγορά/ενοικίαση κατοικίας σε περιοχές όπου οι κάτοικοι έχουν διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο
3. Η βελτίωση του οδικού δικτιού και των μέσων μαζικής μεταφοράς
4. Η προώθηση της εργασίας από το σπίτι/τηλεργασία

Ειδικότερα, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας θεωρεί ότι οι αναπτύξεις ή/και οι περιοχές οι οποίες προτείνονται για να εμπίπτουν σε κίνητρα, πρέπει να γίνονται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές ενός γενικότερου σχεδιασμού που να στοχεύει στην ανάπτυξη/αναζωογόνηση περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη και την ταυτόχρονη ανάγκη για αποκέντρωση και μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Για το λόγο αυτό, αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή ενός περιφερειακού σχεδιασμού για ολόκληρη την Κύπρο, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Επιπλέον, συμπληρώνει, γενική κατεύθυνση θα πρέπει να αποτελεί η προσπάθεια αποφυγής «γκετοποίησης» σε αναπτύξεις που στοχεύουν στην απάμβλυνση του προβλήματος απόκτησης/ ενοικίασης στέγης, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια πρόσμιξης οικογενειών με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα.

Για το σκοπό αυτό, υπογραμμίζει, θα μπορούσε να εξεταστεί η παροχή κινήτρων για αγορά/ενοικίαση στέγης σε ιδιωτικές αναπτύξεις, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Τα κίνητρα θα μπορούσαν να αφορούν είτε φορολογικές ελαφρύνσεις είτε επιχορηγήσεις. Όπως τονίζει, ωστόσο, η επιχορήγηση ενοικίων θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένη, αφού απλά αμβλύνει το πρόβλημα χωρίς να είναι η ορθή μακροπρόθεσμη λύση. «Στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση της προσφοράς μονάδων με χαμηλό ενοίκιο ή/και η επιχορήγηση του κόστους δανεισμού», τονίζει.

Επίσης, η προώθηση της εργασίας από το σπίτι/τηλεργασίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η ταυτόχρονη βελτίωση του οδικού δικτύου ή/και προσφορά καλών μέσων μαζικής μεταφοράς, εκτιμά το Συμβούλιο, θα βοηθήσει άτομα και οικογένειες να εγκατασταθούν εκτός των πόλεων και αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη και αναζωογόνηση των περιοχών αυτών.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί απείλησε την Κύπρο η Χεζμπολάχ; - Το οπλοστάσιο, η πολεμική εμπειρία και το ενδεχόμενο «χτυπήματος»

«Φωτοβολταϊκά για όλους»: Καταγγελίες από πολίτες για «αδικαιολόγητες» επιπλέον χρεώσεις λόγω συμμετοχής στο Σχέδιο

Πήγε για κολύμπι το βράδυ και του βγήκε…«ξινό» - Εντόπισε πιστόλι στο βυθό της θάλασσας

Καλοκαιρινές διακοπές: Ετοιμάζουν βαλίτσες οι Κύπριοι – Οι φετινοί δημοφιλέστεροι προορισμοί, ο λόγος επιλογής και οι τιμές

Πήγαν να τους συλλάβουν, έσπρωξαν τους αστυνομικούς και τράπηκαν σε φυγή - Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για κλοπή τσάντας

Άνοιξε το πολυαναμενόμενο Goody’s Burger House στη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίεςΣτηρίζει τη Λευκωσία η Κομισιόν – «Οποιαδήποτε απειλή προς κάποιο από τα κράτη-μέλη είναι απειλή εναντίον της ΕΕ»

Στηρίζει τη Λευκωσία η Κομισιόν – «Οποιαδήποτε απειλή προς κάποιο από τα κράτη-μέλη είναι απειλή εναντίον της ΕΕ»

Ξεκάθαρη ήταν η στήριξη της ΕΕ προς τη Λευκωσία, μετά τις απειλές του επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, που ανέφερε ότι η Κύπρος θα «γίνει μέρος του πολέμου» αν το Ισραήλ χρησιμοποιήσει το αεροδρόμιό της.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top